poniedziałek, 16 października 2017 napisz DONOS@

Szykuj się na wybory...

Państwowa Komisja Wyborcza przygotowała pierwsze wyjaśnienia dotyczące zbliżających się wyborów samorządowych. Te - zgodnie z ordynacją - zarządzi premier najpóźniej 13 października. Głosowanie powinno odbyć się między 14 listopada a 9 stycznia 2011 r. Pierwszą formalną czynnością jaką powinni zrobić ci, którzy w nadchodzących wyborach chcą startować jest zawiadomienie komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego. Składa się je po opublikowaniu rozporządzenia o zarządzeniu wyborów, ale nie później niż 50 dni przed wyborami.

Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, że zgodnie z przepisami czynności wyborcze związane m.in. ze zgłaszaniem kandydatów na radnych i prowadzeniem kampanii wyborczej wykonują w imieniu partii politycznych, koalicji partii politycznych, stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz wyborców – komitety wyborcze utworzone przez te podmioty. Mają one prawo przedstawiania także kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. PKW wyjaśnia reguły dotyczące tworzenia i specyfiki poszczególnych rodzajów komitetów. W przypadku tworzenia komitetu wyborczego wyborców należy zebrać grupę co najmniej pięciu osób. Dodatkowym warunkiem jest zebranie co najmniej 20 podpisów popierających utworzenie komitetu jeżeli kandydaci na radnych będą zgłaszani na terenie jednego województwa. Od dnia wydania przez komisarza wyborczego postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego komitet wyborczy wyborców może pozyskiwać i wydatkować środki finansowe, co jest dodatkowo uwarunkowane uprzednim otwarciem rachunku bankowego.

zobacz: PKW Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0