Przejdź do treści Przejdź do menu
sobota, 06 marca 2021 napisz DONOS@

23. radny miasta, jest czy go nie ma?

Główne zdjęcie
Rada Miasta Łomży

Ilu dziś mamy radnych Łomży? to pytanie, które sobie stawiają nawet sami radni. I choć nie jest bardzo trudno odliczyć do 23. - bo tylu rajców formalnie mieć powinniśmy - to zważywszy na przebieg środowej sesji Rady Miasta rachunek ten się gmatwa.

Chodzi o radnego Witolda Chludzińskiego, którego nieco ponad miesiąc temu radni podejmując specjalną uchwałę przyjęli w skład Rady, ale dwa tygodnie później wojewoda podlaski stwierdził nieważności tej uchwały. W środę podczas sesji Chludziński na sali był, ale nie siedział wśród radnych i nie głosował, niemniej w ocenie radcy prawnego ratusza, radnym formalnie jest przynajmniej do czasu uprawomocnienia się Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody.
To zaś może uprawomocnić się szybko, lub nie... Formalnie Radzie Miasta służy bowiem możliwość zaskarżenia tego jak i każdego innego rozstrzygnięcia wojewody do Sądu Administracyjnego, który mógłby wydać – i to nie w pierwszej instancji - ostateczny wyrok w tej sprawie. Takie zaskarżenie przeciągnęłoby sprawę o ładnych parę miesięcy, a może i lat, a na pewno przeciągnie sprawę do końca tej kadencji samorządu, która upływa już za niecałe trzy miesiące.
Może to i fortel, ale... Podczas środowej sesji za zaskarżeniem do sądu rozstrzygnięcia wojewody w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr 473/LXV/10 Rady Miejskiej Łomży z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Rady Miejskiej Łomży opowiedzieli się jednomyślnie wszyscy rajcy miejscy.   

Dla przypomnienia publikujemy uzasadnienie z rozstrzygnięcia wojewody stwierdzającego nieważność uchwały Nr 473/LXV/10 Rady Miejskiej Łomży z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Rady Miejskiej Łomży.
W dniu 14 lipca 2010 r. Rada Miejska Łomży podjęła uchwałę Nr 473/LXV/10 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Rady Miejskiej Łomży. Uchwała w dniu 16 lipca 2010 r. wpłynęła do organu nadzoru.
Przeprowadzona analiza wykazała, iż została ona podjęta z naruszeniem prawa, w związku z czym w dniu 19 lipca 2010 r. wszczęte zostało postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia jej nieważności.
Rada Miejska Łomży mocą powyższej uchwały dokonała uzupełnienia swojego składu, po wcześniejszym stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego Pana Jerzego Teofila Brodziuka. Dokonała tego na podstawie art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do ad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.).
Zgodnie z powyższym przepisem; „W przypadku wygaśnięcia mandatu radnego wybranego w okręgu wyborczym dla wyboru rady w gminie liczącej powyżej 20.000 mieszkańców,(…) właściwa rada, po stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego, podejmuje na następnej sesji uchwałę o wstąpieniu na jego miejsce kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności i nie zachodzi wobec niego przesłanka, której mowa w art. 190 ust. 1 pkt 4. Przy równiej liczbie głosów decyduje kolejność umieszczenia nazwiska kandydata na liście. Przepis art. 193 ust. 4 stosuje się odpowiednio.”
Przytoczony wyżej art. 193 ust. 4 stanowi zaś, iż wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli ich data przypadałaby w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji rad.
Zatem z uwagi na fakt, iż kadencja rad gmin, powiatów i sejmików upływa w dniu 12 listopada 2010 r., to ostatnie wybory uzupełniające mogły zostać przeprowadzone w dniu 9 maja 2010 r.
Odpowiednio więc, w przypadku Rady Miejskiej Łomży dzień 9 maja b. r. mógł też być ostatnim dniem dla uzupełnienia składu Rady, po tym dniu Rada z mocy ustawy, obraduje do końca kadencji w niepełnym składzie.
Biorąc powyższe pod uwagę, wstąpienie mocą przedmiotowej uchwały  w skład Rady Miejskiej Łomży Pana Witolda Chludzińskiego jest nieskuteczne, gdyż dokonane wbrew przepisom prawa.
Z uwagi na powyższe, stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały, organ nadzoru uznał za  zasadne. (...)

210305125821.png

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę