wtorek, 17 października 2017 napisz DONOS@

Prywatyzacja piątnickiego oddziału Stacji Hodowli i Unasienniania Zwierząt

Minister Skarbu Państwa chce sprywatyzować Stację Hodowli i Unasienniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy z oddziałami w Olecku, Piątnicy, Szczecinku i Zamościu. Uprawnionymi do składania wniosków w sprawie odpłatnego nabycia udziałów skarbu państwa w spółce są producenci rolni - gospodarstwa osób fizycznych i prawnych, w tym rolnicze spółdzielnie produkcyjne, przedsiębiorstwa rolne - współpracujące ze Stacją, także za pośrednictwem inseminatorów, w ciągu ostatnich dwóch lat.

Minister Skarbu Państwa oferuje 266.470 udziałów SHiUZ w Bydgoszczy  o nominalnej wartości 50 zł. Cena zbycia udziału została ustalona na 135 zł za 1 udział. Zapisy na udziały rozpoczną się z dniem 9 września 2010r. i potrwają do 11 października 2010r. w siedzibie Spółki i siedzibach oddziałów.
Do zapisów będą mogli przystąpić producenci rolni, którzy znajdą się na listach uprawnionych. Listy te są właśnie weryfikowane. Ostatnim dniem na sprawdzenie czy rolnik jest na tej liście  jest piątek 27 sierpnia. Producenci rolni, którzy nie zostaną ujęci na tych listach nie będą mieli prawa do nabycia akcji.
Zgodnie z ogłoszeniem każdemu uprawnionemu zostanie zaoferowany co najmniej jeden udział. Pozostałe udziały nie rozdzielone będą mogły być przedmiotem zbycia na rzecz uprawnionych, którzy zgłosili zainteresowanie nabyciem więcej niż jednego udziału, przy czym jeden uprawniony nie może nabyć więcej niż 1% udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

W przypadku gdy uprawnieni producenci rolni i pracownicy nie nabędą przedstawionych do zbycia udziałów, Minister Skarbu Państwa będzie je mógł zbyć na zasadach ogólnych.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0