niedziela, 19 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Samorządowe prawo jakie jest...

Uchwały samorządów z województwa podlaskiego generalnie są dobre – tak wynika z analizy opracowanej przez pracowników Wojewody Podlaskiego, który sprawuje nadzór nad tą działalnością samorządów. W ubiegłym roku jednostki samorządowe podjęły i przesłały do Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku ponad 4900 uchwał. Tylko w niespełna 200 wypadkach prawnicy wojewody uznali, że uchwały te są niezgodne z obowiązującym w Polsce prawem, przy czym w 169 przypadkach skutkowało to podjęciem rozstrzygnięć nadzorczych przez wojewodę czyli unieważnieniem uchwał lub poszczególnych artykułów.

Najwięcej uchwał w 2009 r. podjęły: Rada Miejska Białegostoku – 163, Sejmik Województwa Podlaskiego – 112, Rada Miejska w Łapach – 104, Rada Miejska w Suwałkach – 88, Rada Miejska Łomży – 87 i Rada Gminy Łomża – 83. Natomiast wśród tych które pojęły najmniej uchwał jest Rada Powiatu Zambrowskiego, gdzie było ich tylko 15.
W wyniku kontroli legalności uchwał, które w minionym roku wpłynęły do organu nadzoru stwierdzono nieważność (w całości lub w części) 168 uchwał. 15 z nich to uchwały  rad powiatów, tj. 2, 64% ogólnej liczby uchwał rad powiatów, a 153 to uchwał rad gmin co stanowi czyli 3,65% ogólnej liczby takich uchwał. Najliczniejszą grupę pod względem liczby wydanych w 2009 r. rozstrzygnięć nadzorczych stanowiły uchwały dotyczące spraw oświatowych. Podobnie, jak w latach ubiegłych, zdecydowana większość dotyczyła uchwalanych przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego regulaminów wynagradzania nauczycieli.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0