poniedziałek, 20 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Rezerwowe „kluczowe” nie nasze...? Piorunek odpowiada: Łomża nie złożyła wniosków

W związku z artykułem „Rezerwowe „kluczowe” nie nasze...?” dotyczącym rozpoczynających się konsultacji społecznych projektów do umieszczenia na liście rezerwowej IWIPK RPOWP Jacek Piorunek, członek zarządu województwa podlaskiego, przesłał nam „informację dot. przebiegu naboru i konsultacji społecznych projektów ubiegających się o wpisanie na listę rezerwową IWIPK.” Czytamy w niej, m.in. że „wnioski dotyczące miasta Łomża” złożył Zarząd Województwa.

Oto teść otrzymanej informacji:

W terminie od 31 marca do 30 kwietnia 2010 r. odbył się nabór propozycji projektów do umieszczenia na liście rezerwowej IWIPK w zakresie Osi priorytetowej II, Działanie 2.1. Rozwój transportu drogowego, Poddziałanie 2.1.1. Regionalna infrastruktura drogowa oraz Osi priorytetowej VI, Działanie 6.2. Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej.
W ramach Działania 2.1. Rozwój transportu drogowego, Poddziałanie 2.1.1 wpłynęło 11 projektów, a w ramach Działania 6.2. Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej – 6 projektów.

Miasto Łomża nie złożyło w odpowiedzi na ww. nabór żadnego wniosku. Wnioski dotyczące miasta Łomża - konkretnie wsparcia Szpitala Wojewódzkiego w Łomży złożył Zarząd Województwa, który zgłosił także wniosek dotycz. modernizacji drogi Mątwica – Kuzie oraz drogi Jedwabne -  Przytuły.

Dnia 25 maja 2010 r. Zarząd Województwa Podlaskiego zapoznał się z informacją dotyczącą wyniku naboru projektów na listę rezerwową IWIPK w zakresie Osi priorytetowej II, Działanie 2.1. Rozwój transportu drogowego, Poddziałanie 2.1.1. Regionalna infrastruktura drogowa oraz Osi priorytetowej VI, Działanie 6.2. Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej oraz zaakceptował wszystkie zgłoszone projekty (17 projektów – listy w załączeniu).

Jednocześnie informuję, że kolejność projektów na liście rezerwowej nie ma znaczenia gdyż o kolejności dofinansowania decydował będzie Zarząd Województwa

Jacek Piorunek
Członek Zarządu Województwa

zobacz: Rezerwowe „kluczowe” nie nasze...?


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0