niedziela, 22 października 2017 napisz DONOS@

Więcej chętnych niż pieniędzy...

Około 42 mln złotych – takiego wsparcia oczekują mikroprzedsiębiorcy z wsi i małych miasteczek województwa podlaskiego. W piątek zakończył się nabór wniosków o udzielnie wsparcia z działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Z tego działania można dostać nawet 300 tys zł. Przez ostatnie dwa tygodnie do Podlaskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło 231 takich wniosków.

O wsparcie mogły ubiegać się osoby fizyczne i prawne planujące utworzenie lub rozwinięcie firm prowadzących działalność nie związaną z rolnictwem, na obszarach wiejskich. Na utworzenie jednego miejsca pracy w tamach tego działania można otrzymać 100 tys. zł., dwóch miejsc - 200 tys. zł - a w przypadku powstania trzech lub więcej nowych miejsc - 300 tys. zł.
Średnia  kwota dofinansowania o jakie starają się mikroprzedsiębiorcy z województwa podlaskiego to niemal 183 tys zł. Jeśli wszystkie złożone wnioski spełniają wymogi formalne, to pieniędzy którymi dysponuje ARiMR nie wystarczy na wypłacenie wsparcia wszystkim ubiegającym się o nie. Pula środków przewidziana na województwo podlaskie została nieznacznie (o ok. 5%)  przekroczona. O kolejności, w jakiej przysługuje pomoc, będzie decydować liczba punktów, które ARiMR przyzna na podstawie tzw. Rankingu opracowanego po ocenie merytorycznej złożonych wniosków.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0