wtorek, 17 października 2017 napisz DONOS@

Dworzański do Barroso: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej powinien być zachowany do 2020r.

Marszałek województwa podlaskiego Jarosław Dworzański spotkał się w środę w Brukseli z przewodniczącym Komisji Europejskiej José Manuelem Barroso. W stolicy Belgii odbyła się konferencja, poświęcona przyszłej perspektywie finansowej Unii na lata 2014-2020, w której wzięło udział dziesięciu szefów regionów zrzeszonych w Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich Europy (CPMR), której województwo podlaskie jest jedynym polskim członkiem.

Jak informuje Janusz Mroczkowski marszałek Dworzański wykorzystał zaproszenie przewodniczącego Barroso do zaprezentowania stanowiska w toczącej się już dyskusji na temat priorytetów przyszłej polityki UE. W swoim wystąpieniu opowiedział się za zachowaniem obecnie prowadzonej polityki spójności, wyrównywania dysproporcji i z solidarności wobec uboższych, które umożliwiają województwu podlaskiemu zmniejszanie dystansu wobec bardziej rozwiniętych i bogatszych krajów i regionów UE.
Ponadto marszałek Dworzański opowiedział się za utrzymaniem w latach 2014-2020 obecnego specjalnego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Powiedział, że został zobligowany przez innych marszałków do reprezentowania interesów całej grupy polskich wschodnich regionów i do zabiegów o rozszerzenie lub co najmniej utrzymanie w przyszłej perspektywie finansowej tego kluczowego dla nas programu. Podkreślał, że Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej w znaczący sposób pobudza wzrost gospodarczy, a także pozwala skutecznie rozwiązywać wrażliwe i trudne problemy dotykające wschodnią granicę Unii Europejskiej.
- Niestety, już teraz widać wyraźnie, że w obecnej perspektywie finansowej Program nie pomoże nam rozwiązać wszystkich problemów. Województwa Polski Wschodniej wskazują na potrzebę podjęcia dalszych działań poprawiających na ich terenie dostęp do podstawowych usług publicznych – mówił marszałek Dworzański w siedzibie Komisji Europejskiej.
- Wiąże się to w większości przypadków z inwestycjami infrastrukturalnymi i zwiększonym zapotrzebowaniem na środki finansowe. Tym bardziej, że często koszty budowy infrastruktury na ich obszarze są wyższe z powodu warunków fizjograficznych lub obecności rozległych obszarów NATURA 2000. Dlatego też, w celu zapewnienia skutecznego pobudzenia rozwoju tych obszarów i wykorzystania ich potencjałów dla rozwoju gospodarki Unii Europejskiej, zasadne jest utrzymanie i wzmocnienie Programu dla regionów wschodniej Polski.

Oprócz Jarosława Dworzańskiego w brukselskich rozmowach uczestniczyli szefowie Toskanii, Walii, Bretanii, Västra Götaland w Szwecji, Azorów (Portugalia), Gozo na Malcie, Telemarku w Norwegii, Meklemburgii - Pomorza Przedniego w Niemczech i Murcii w Hiszpanii.

170919012406.jpg

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0