czwartek, 23 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Urząd Marszałkowski sprawdzi czy ryby są w Narwi...

Przeprowadzenie kontroli przez Urząd Marszałkowski w Gospodarstwie Rybackim „Łomża” zapowiedział Jacek Piorunek, członek zarządu województwa podlaskiego. To prawdopodobnie jedyny wymierny efekt wczorajszego spotkania łomżyńskich wędkarzy z dzierżawcą Narwi. Wędkarze zarzucają właścicielom GRŁ, którzy od kilku lat administrują łowiskami w regionie, że nie wywiązują się z obowiązku zarybiania, a wręcz pustoszą wody.

Wędkarz na Narwi
Wędkarz na Narwi

Spotkanie odbyło się w auli Wyższej Szkoły Agrobiznesu. Przybyło na nie około stu osób, w tym właściciele Gospodarstwa Rybackiego „Łomża”, które od pięciu lat zarządza wodami Narwi, od ujścia Biebrzy do ujścia rzeki Szkwa wraz ze wszystkimi dopływami i starorzeczami, a także m.in. Pisą i Łojewkiem. Burzliwa dyskusja trwała ponad dwie godziny, przy czym wędkarze zarzucali przedstawicielom GRŁ złe gospodarowanie wodami, czego efektem jest przede wszystkim brak ryb w rzekach, oraz brak współpracy z wędkarzami. GRŁ odpowiadało, że ze wszystkich zobowiązań się wywiązuje, zarybianie jest prowadzone właściwie, a ryby pływają w wodzie... Odnosząc się do braku współpracy z wędkarzami właściciele GRŁ mówili, że wędkarze nie chcą współpracy, a kontroli. Przypominali też, że przed kilku laty, gdy wodami zarządzał jeszcze PZW, zarzuty wędkarzy były podobne.
Jacek Piorunek, członek zarządu województwa podlaskiego, który był obecny na tym spotkaniu zapowiedział, że Urząd Marszałkowski przeprowadzi kontrolę w Gospodarstwie Rybackim „Łomża”.
- My jesteśmy zobligowani przez ustawę do przeprowadzania co trzy lata kontroli dotyczącej prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej. I taka kontrola, albo pod koniec wakacji, albo tuż po nich, w GRŁ się rozpocznie – mówi Piorunek.
Przedstawiciel władz samorządowych województwa podlaskiego podkreśla, że jeśli kontrola ta rzeczywiście wykazałaby rażące uchybienia w prowadzeniu tej gospodarki Urząd Marszałkowski może nawet wystąpić do Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o odebranie koncesji na zarządzanie wodami.
- Tak było np. w przypadku trzech gospodarstw zarządzających jeziorami. Urząd wystąpił z wnioskami odebranie im koncesji i umowy te zostały rozwiązane – mówi Piorunek.

Przypomnijmy, zgodnie z obecnie obowiązującą umową Gospodarstwo Rybackie „Łomża” ma zarządzać łowiskiem rzeki Narew nr 5, rzekami Pisa, Łojewek, Skroda, Bludzia i Błędzianka, a także niemal 50. starorzeczami, zbiornikami w Stawiskach i Zambrowie oraz kilkoma jeziorami do 2020 roku.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0