sobota, 21 października 2017 napisz DONOS@

Doradzą w szpitalu...

Trzynaście osób, które zasiądzie w nowej Radzie Społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Łomży wybrał Sejmik Województwa Podlaskiego. Wśród nich są m.in. obaj zastępcy prezydenta Łomży, starostwa łomżyński, szefowie miejskich struktur PO i powiatowych PiS. Rada Społeczna jest organem wnioskującym i opiniodawczym w kluczowych sprawach dotyczących funkcjonowania szpitala. Jej kadencja trwa cztery lata.

Do13 osób wskazanych przez Sejmik dołączyć może jeszcze dwóch jej członków - Marszałek Województwa Podlaskiego lub jego przedstawiciel, jako przewodniczący oraz przedstawiciel Wojewody Podlaskiego.
Do zadań Rady Społecznej należy m.in. przedstawianie organom Województwa Podlaskiego wniosków i opinii w sprawach związanych z przekształceniem lub likwidacją szpitala, jego przebudową, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności, odwołania dyrektora, czy  przyznawania mu nagród. Rada także przedstawia dyrektorowi szpitala wnioski i opinie w sprawach planu finansowego i inwestycyjnego i sprawozdania z jego realizacji, czy podziału zysku.

Oto wskazani przez Sejmik członkowie Rady Społecznej szpitala w Łomży
Antoni Cichocki
Zdzisław Kalino
Jan Kowalski
Krzysztof Kozicki
Marcin Sroczyński
Krzysztof Choiński
Józef Mioduszewski
Marek Olbryś
Józef Maślak
Sławomir Zgrzywa
Józef Fiertek
Maciej Borysewicz
Marek Komorowski


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0