piątek, 24 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Co siać...

Listę zalecanych do uprawy odmian na obszarze województwa podlaskiego na rok 2010 opublikowano na stronach internetowych Podlaskiej Izby Rolnicze. Znajduje się na niej po kilka gatunków pszenicy, jęczmienia, owsa, pszenżyta i żyta zarówno odmian jarych jak i ozimych. - Informacja ta powinna ułatwić rolnikom dokonanie wyboru odmian najbardziej dostosowanych do lokalnych warunków gospodarowania – podają autorzy opracowania.

źródło: pirol.pl
źródło: pirol.pl

Podstawą do ustalenia tej listy była analiza wyników doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w województwie podlaskim, uzyskanych do sezonu 2008/2009 włącznie. Znajdujące się na liście odmiany potwierdziły w ostatnich latach w doświadczeniach PDO dużą przydatność do uprawy w warunkach klimatycznych województwa.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0