niedziela, 19 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Rada Miasta: uchodźcy w Łomży nie stanowią problemu

W związku z toczącą się dyskusją publiczną dotyczącą obecności Łomży uchodźców specjalne stanowisko przyjęła dziś Rada Miasta Łomża. Stanowisko przedstawiła Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, która zbadała jaki wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście mają ośrodki dla uchodźców w Łomży i Czerwonym Borze. Radni stwierdzają, że skala przestępczości uchodźców jest minimalna, że środki na uchodźców Łomża pochodzą z Budżetu Państwa i nie uszczuplają środków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a likwidacja łomżyńskiego ośrodka skutkowała będzie likwidacją 22 miejsc pracy.

Oto tekst stanowiska przyjętego przez radnych Łomży. Stanowisko to zostało przyjęte przy jednym głosie „przeciw” i jednym „wstrzymującym się”.

Stanowisko Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Rady Miejskiej w Łomży na temat wpływu na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego działających w pobliżu i na terenie Łomży ośrodków dla uchodźców.
W związku z toczącą się dyskusją publiczną dotyczącą obecności w mieście Łomża uchodźców, Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Rady Miejskiej Łomży stwierdza że:

  • z przekazanych przez Komendę Miejską Policji w Łomży danych dotyczących skali przestępczości w mieście Łomża wynika, iż w 2009 r. na 1565 przestępstw i 2180 wykroczeń uchodźcy popełnili 5 przestępstw (uszkodzenie ciała, groźba karalna, podrobienie dokumentu oraz przestępstwo przeciw akcyzie i znakom firmowym) i 14 wykroczeń (picie alkoholu w miejscach niedozwolonych, zakłócanie spokoju publicznego krzykiem, hałasem lub innym wybrykiem). Warto podkreślić, że wyżej wymienionych przestępstw dopuścili się uchodźcy różnych narodowości.
  • środki finansowe w wysokości 2,3 mln zł przekazane w 2009 r. pochodzą z celowych programów pomocowych budżetu państwa i nie uszczuplają finansów MOPS w Łomży, a należy podkreślić pozytywny wpływ tych środków na handel detaliczny w naszym mieście.
  • Likwidacja ośrodka nie zlikwiduje problemu, o którym piszą jego przeciwnicy, ale wg informacji zarządu ośrodka zlikwiduje 22 miejsca pracy w Łomży

Równocześnie Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Rady Miejskiej Łomży apeluje do wszystkich ludzi dobrej woli o podjęcie działań zmierzających do większej integracji uchodźców z naszym społeczeństwem w duchu tolerancji i poszanowania odrębności kulturowej.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0