Przejdź do treści Przejdź do menu
niedziela, 23 czerwca 2024 napisz DONOS@

Prezesi Echo piszą do radnych: nie blokujcie Venedy

Główne zdjęcie
Tak miałaby wyglądać Galeria Veneda

Podczas środowej sesji radni Łomży mają zdecydować, bądź nie, o wymianie działek pomiędzy Łomżą a Echo Investment. Bez tzw. starej ulicy Zawadzkiej deweloper nie będzie w stanie wybudować planowanego tu centrum handlowego. O zgodę na realizację tej inwestycji Echo Investment zabiega już ponad 10 lat. Na kilkanaście godzin przed spodziewaną decyzją specjalny list otwarty do radnych Łomży napisali prezesi spółki podkreślając, że spółka spełniła „liczne propozycje, przyjęła wszystkie warunki, wykonała szereg badań, ekspertyz i opracowań”. Piszą też, że „odmowa odsprzedaży nie ma uzasadnienia” (...) „a jedynym jej celem może być kolejna próba doprowadzenia do zablokowania realizacji Galerii”. - Zwracamy uwagę, że bezzasadne blokowanie inwestycji to jawne naruszenie zasad swobody gospodarczej i uczciwej konkurencji – piszą Piotr Gromniak prezes zarządu Echo Investment SA i Artur Langner wiceprezes tej spółki.

Planowane do zamiany działki. Kolor czerwony oznacza działkę miasta, którą ma otrzymać Echo Investment, a kolor żółty to działki, za które miasto ma wypłacić spółce odszkodowanie.
Planowane do zamiany działki. Kolor czerwony oznacza działkę miasta, którą ma otrzymać Echo Investment, a kolor żółty to działki, za które miasto ma wypłacić spółce odszkodowanie.

Oto list jaki otrzymaliśmy do Echo Inwestment we wtorek po południu.

Kielce, 16 lutego 2010 r.

Radni Rady Miasta Łomży

List otwarty w sprawie zakończenia procesu administracyjno-planistycznego związanego z realizacja Galerii Veneda w Łomży.

Szanowne Panie Radne, Szanowni Panowie Radni, na najbliższym posiedzeniu Rady Miasta będą Państwo podejmować decyzję o zamianie dziatek pomiędzy „Echo Veneda” a miastem Łomża, która to zamiana będzie kolejnym krokiem na drodze do umożliwienia realizacji długo oczekiwanej przez mieszkańców Galerii Veneda.
Procedury związane z inwestycją trwają już ponad 10 lat. W tym czasie, należąca do Echo Inwestment SA, spółka Echo Veneda przedstawiła liczne propozycje, przyjęła wszystkie warunki, wykonała szereg badań, ekspertyz i opracowań. Spełnione zostały również wszystkie wymogi formalne i prawne dotyczące tej zamiany.
Dwie zasadnicze uchwały Rady Miejskiej, wskazujące lokalizację galerii handlowej u zbiegu ulic Zawadzkiej i Sikorskiego, zostały podjęte przez Radnych już wcześniej (uchwala nr 141/XXIV/07 z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomży” oraz uchwala nr 333/XŁVI/09 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża rejon ulic Kardynała S. Wyszyńskiego, Generała W. Sikorskiego i Zawadzkiej z dniu 24 czerwca 2009 roku.) Planowana inwestycja jest zgodna z obowiązującym prawem miejscowym i - co najważniejsze - popierana przez zdecydowaną większość mieszkańców Łomży.
Zgodnie z nową procedurą przyjętą pod koniec ubiegłego roku, to Państwo zadecydują o zamianie działki miejskiej - pasa drogowego zlikwidowanej w tym miejscu starej ul. Zawadzkiej - na tereny będące własnością Echo Veneda, a przeznaczone w planie zagospodarowania na cele drogowe i publiczne.

Wyżej wymieniony teren, po starej ul. Zawadzkiej, nie może stanowić samodzielnej dziatki inwestycyjnej, a ze względu na istniejące uwarunkowania - otoczenie terenami Echo Veneda - może być wykorzystany wyłącznie jako uzupełnienie terenu pod planowana Galerię, a przyjęty tryb nabycia przez nas tego terenu jest w pełni zgodny z przepisami prawa.
W związku z tym jesteśmy przekonani, że nie ma żadnych przeciwwskazań co do zbycia przez miasto wyżej wymienionej działki. Ponadto uważamy, że odmowa odsprzedaży nie ma uzasadnienia. Nie przysporzy ona żadnych korzyści miastu, a jedynym jej celem może być kolejna próba doprowadzenia do zablokowania realizacji Galerii, wbrew oczekiwaniom mieszkańców Łomży.
Zwracamy uwagę, że bezzasadne blokowanie inwestycji to jawne naruszenie zasad swobody gospodarczej i uczciwej konkurencji.
Jesteśmy przekonani, że mając na względzie przedstawione wyżej argumenty podejmą Państwo decyzję w sprawie zamiany działek, która umożliwi budowę Galerii Veneda - inwestycji tak ważnej dla rozwoju Łomży i odpowiadającej na społeczne zapotrzebowanie.
Przypominamy również, że w referendum przeprowadzonym pod koniec 2006 roku z inicjatywy Prezydenta Miasta Łomży, ponad 80% jego uczestników poparło projekt budowy Galerii Veneda.

Z poważaniem.
Piotr Gromniak    
Prezes Zarządu Echo Investment SA
Artur Langner
Wiceprezes Zarządu Echo Investment SA

***
zobacz: Na ciekawości radnych już „zarobiliśmy” 35 tys zł...

 


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę