Przejdź do treści Przejdź do menu
niedziela, 07 marca 2021 napisz DONOS@

Kto teraz rządzi w Łomży?

Główne zdjęcie
Prezydent łomży Jerzy Brzeziński podczas konferencji prasowej 4.11.2009

Środek zapobiegawczy w postaci zakazu pełnienia funkcji prezydenta Łomża jaki we wtorek zastosowano wobec Jerzego Brzezińskiego nie jest prawomocny, ale zdaniem prokuratora Adama Kozuba, rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Białymstoku, jest wykonywalny. Prezydent podejrzany o pełnienie przestępstw urzędniczych wczoraj do pracy w ratuszu przyszedł. Podczas konferencji prasowej, Brzeziński twierdził, że przedstawiającą mu zarzuty pani prokurator powiedziała rzekomo że zawieszenie w wykonywaniu funkcji prezydenta jest nieprawomocne. Na odwołanie do sądu ma siedem dni i zapowiada, że tak uczyni, ale jeszcze tego nie zrobił, a skoro środek zapobiegawczy jest nieprawomocny – rzekomo tak wyjaśniała prokurator - to do czasu jego uprawomocnienia jest urzędującym prezydentem Łomży. - Dla nas ważne jest to co jest zapisane w prawie, a z Kodeksu Postępowania Karnego wynika że środek jest nieprawomocny, ale wykonalny – mówi prokurator Adam Kozub. Sprawę dodatkowo komplikuje ustawa o samorządzie gminnym, która takiej możliwości prawnej jak zawieszenie w wypełnianiu funkcji wójta, burmistrza czy prezydenta nie przewiduje.

Dodajmy, że prokuratorskie zarzuty usłyszał także pierwszy zastępca prezydenta Łomży, który zgodnie z prawem jako jedyny może zastąpić prezydenta. W przypadku Marcina Sroczyńskiego prokuratura domaga się jednak osadzenia go w tymczasowym areszcie na trzy miesiące. Wczoraj sąd odmówił zastosowania takiego środka zapobiegawczego, ale jak twierdzi prokurator Adam Kozub uznał, że przedstawione dowody w dużym stopniu uwiarygadniają popełnienie przestępstwa, przy czym w ocenie sądu nie zachodzi obawa matactwa procesowego, którym uzasadniano zastosowanie najbardziej rygorystycznego przewidzianego prawem środka zapobiegawczego. 
- Odwołamy się od decyzji sądu i będziemy domagać się tymczasowego aresztowania. Jeśli w drugiej instancji także sąd się do tego wniosku nie przychyli wówczas zastosujemy środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym – wyjaśnia prokurator Kozub. 

Oto co na podobne okoliczności zapisano w Ustawie o samorządzie gminnym: 
Art. 28g. 1. W przypadku przemijającej przeszkody w wykonywaniu zadań i kompetencji wójta spowodowanej jedną z następujących okoliczności:
1)   tymczasowym aresztowaniem,
2)   odbywaniem kary pozbawienia wolności wymierzonej za przestępstwo nieumyślne,
3)   odbywaniem kary aresztu,
4)   niezdolnością do pracy z powodu choroby trwającej powyżej 30 dni
- jego zadania i kompetencje przejmuje zastępca, a w gminach, w których powołano więcej niż jednego zastępcę - pierwszy zastępca.
2. Jeżeli nie powołano zastępcy albo pierwszego zastępcy w trybie określonym w art. 26a, to w przypadku przemijającej przeszkody w wykonywaniu zadań i kompetencji wójta spowodowanej przez jedną z okoliczności, o których mowa w ust. 1, zadania i kompetencje wójta przejmuje osoba, o której mowa w art. 28h.
3. W przypadku przemijającej przeszkody w wykonywaniu zadań i kompetencji przez zastępcę albo pierwszego zastępcę, spowodowanej przez jedną z okoliczności, o których mowa w ust. 1, zadania i kompetencje wójta przejmuje osoba, o której mowa w art. 28h.
4. Potwierdzeniem zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, są odpowiednio:
1)   zawiadomienie pracodawcy, o którym mowa w art. 261 § 3 Kodeksu postępowania karnego - w przypadku okoliczności, o której mowa w ust. 1 pkt 1,
2)   wezwanie sądu do odbycia kary pozbawienia wolności albo aresztu - w przypadku okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,
3)   zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267) - w przypadku okoliczności, o której mowa w ust. 1 pkt 4.
5. Wezwania, o których mowa w ust. 4 pkt 2, sąd przesyła przewodniczącemu rady.
6. Zastępca, pierwszy zastępca albo osoba, o której mowa w art. 28h, wykonuje zadania i kompetencje wójta:
1)   od dnia zatrzymania do dnia zwolnienia - w przypadku okoliczności, o której mowa w ust. 1 pkt 1,
2)   od dnia wskazanego w wezwaniu do stawienia się w zakładzie karnym do dnia zwolnienia - w przypadku okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,
3)   w okresie wskazanym w zaświadczeniu lekarskim - w przypadku okoliczności, o której mowa w ust. 1 pkt 4
- jednak nie dłużej niż do dnia wygaśnięcia mandatu wójta.
7. W terminie 48 godzin od powzięcia wiadomości o zaistnieniu jednej z okoliczności, o których mowa w ust. 1, przewodniczący rady pisemnie informuje wojewodę o zaistnieniu takiej okoliczności i:
1)   przejęciu zadań i kompetencji wójta przez zastępcę albo pierwszego zastępcę albo
2)   konieczności wyznaczenia osoby, o której mowa w art. 28h - w związku z przepisem ust. 2, albo
3)   konieczności wyznaczenia osoby, o której mowa w art. 28 h - w związku z przepisem ust. 3.

Art. 28h. W przypadkach, o których mowa w art. 28g ust. 2 i 3, Prezes Rady Ministrów, na wniosek wojewody przekazany niezwłocznie za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wyznacza osobę, która przejmie wykonywanie zadań i kompetencji wójta.

210305125821.png

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę