Przejdź do treści Przejdź do menu
sobota, 17 kwietnia 2021 napisz DONOS@

Radni gminy nie chcą do miasta

Główne zdjęcie
Stanowisko Rady Gminy Łomża w sprawie poszerzenia miasta

Radni gminy proszą radnych miasta o zdjęcie z porządku obrad środowej sesji punktu dotyczącego poszerzenia granic miasta. Chcą aby wcześniej odbyły się konsultacje pomiędzy organami stanowiącymi obu samorządów. W specjalnym stanowisku Rada Gminy Łomża negatywnie opiniują projekt uchwały o poszerzeniu granic miasta i zobowiązują wójta „do podjęcia wszelkich działań prawem przewidzianych mających na celu zachowanie dotychczasowego podziału administracyjnego”.

Oto uzasadnienie uchwały Rady Gminy Łomża:
Radni Rady Gminy Łomża wyrażają swój stanowczy sprzeciw wobec, w żaden sposób wcześniej nie konsultowanych z samorządem Gminy Łomża, działań Prezydenta Miasta Łomża nakierowanych na włączenie prawie 2/3 terytorium Naszej Gminy w granice administracyjne Miasta Łomża.
Prezydent Miasta Łomża przed przystąpieniem do działań formalnych związanych      z procedurą zmiany granic administracyjnych miasta zaniedbał jakichkolwiek form wcześniejszych konsultacji swojego zamiaru z organami stanowiącymi Gminy Łomża.
Ustawa o samorządzie gminnym dopuszcza zmiany granic właściwych jednostek samorządu terytorialnego, kładzie jednak nacisk na obowiązek zapewnienia gminie, terytorium możliwie jednorodnego ze względu na układ osadniczy i przestrzenny, uwzględniającego więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe oraz zapewniającego zdolność wykonywania zadań publicznych.
Zakres konsultacji społecznych określony w projekcie Prezydenta Miasta wskazuje,   że inicjator projektu uchwały wziął pod uwagę tylko i wyłącznie domniemany interes Miasta Łomża, pomijając fakt, że terytorium Gminy Łomża zostaje w praktyce rozdzielone na dwie części. Argumenty przedstawione w uzasadnieniu projektu uchwały Radni Gminy Łomża uważają w głównej mierze za propagandowe.
Rada Gminy Łomża nie stoi i nigdy nie stała na drodze do rozwoju gospodarczego Miasta Łomża. Podstawowy argument inicjatora projektu uchwały o pozyskanie przez miasto terenów inwestycyjnych musi budzić kontrowersje z uwagi na brak takich terenów w zasobie gminnym Gminy Łomża. Pozyskanie takich terenów od osób prywatnych obciążone jest natomiast długotrwałą procedurą i uzależnione jest przede wszystkim od zgody samych właścicieli gruntów.
Ustawowo przewidzianą drogą do współpracy pomiędzy sąsiednimi gminami są porozumienia międzygminne. Radni Rady Gminy Łomża zwracają uwagę, że jedyne dotychczas uzgodnienie z Prezydentem Miasta Łomża dotyczy współpracy w zakresie uruchomienia szerokopasmowego internetu, brak jest natomiast inicjatyw w zakresie innych pól współpracy, szczególnie w obszarze gospodarczym. Radni Gminy Łomża deklarują natomiast wolę współpracy w przypadku pojawienia się merytorycznie uzasadnionych inicjatyw.
Kontrowersje musi także budzić brak jakiegokolwiek uzasadnienia ekonomicznego projektu uchwały. Rodzi to podstawowe pytanie, czy i kiedy Radni Rady Miasta Łomża podejmujący w głosowaniu decyzję, a także mieszkańcy biorący udział w konsultacjach posiadają wiedzę związaną z kosztami poniesionymi, w związku z planowanymi zmianami terytorialnymi.
Radni Rady Gminy Łomża zwracają się w związku z powyższym do Radnych Rady Miasta Łomża, o zdjęcie z porządku obrad odnośnego punktu, celem podjęcia konsultacji pomiędzy organami stanowiącymi Miasta i Gminy Łomża.

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę