czwartek, 19 kwietnia 2018 napisz DONOS@

Pozostałe wiadomości

BIP
Muzeum Północno-Mazowieckie sponsorowane jest przez Przedsiębiorstwo Ochrony "Purzeczko"
Łomża, ul. Nowa 3A

Archeologia

Zaczątek działu stanowiły eksponaty ocalałe z przedwojennej Stacji Badań Naukowych Dorzecza Środkowej Narwi. Zbiory powiększały się kolejno o zabytki pozyskiwane w drodze badań wykopaliskowych prowadzonych przez Muzeum m.in., w Nowogrodzie ( średniowieczne miasto), Nowogrodzie-Górkach (średniowieczne grodzisko stożkowate), Miastkowie (cmentarzysko ciałopalne z I w.p.n.e. -II w.n.e.); przekazy Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (materiały z cmentarzyska kultury przeworskiej w Gródku) oraz liczne dary sympatyków Muzeum. Zabytki dokumentują przeszłość ziemi łomżyńskiej od schyłkowego paleolitu po czasy nowożytne. W zbiorach dominują przedmioty codziennego użytku -narzędzia, ceramika oraz używane okazjonalnie jak broń. Do unikalnych należą: wczesnoneolityczna kościana zawieszka-amulet z wyrytymi sylwetkami jelenia i łani oraz średniowieczny szklany kielich tzw. flet.

Autor zdjęć: Bolesław Deptuła

Załączniki

Grzegorz Gwizdon
cz, 29 lipca 2004 16:12
Data ostatniej edycji: nie, 11 stycznia 2015 03:06:32

 
Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży

18-400 Łomża
ul. Dworna 22
tel./fax. (086) 2166487, 2162816

 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0