Przejdź do treści Przejdź do menu
czwartek, 01 czerwca 2023 napisz DONOS@

16.VI Skąd się bierze burza?

Witamy was ze słońcem i kroplami deszczu!

TEMAT: Skąd się bierze burza? –rozmowa z dziećmi nt. utworu Burza M. Przewoźniaka i eksperymentu.

CELE: doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu i wypowiadania się na temat jego treści, utrwalanie zasad bezpiecznego zachowania się podczas burzy, wspomaganie rozwoju umysłowego poprzez eksperymentowanie, sprawdzanie i weryfikowanie hipotez.

Dziś porozmawiamy o niezwykłym iniebezpiecznym

zjawisku atmosferycznym – o burzy.

Postaramy się przegonić strach przed burzą

 i troszkę się z nią zaprzyjaźnić.

 

1.Najpierw skłon- poranna rozgrzewkaprzy piosence

https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ

2.Skąd się bierze deszcz - zobacz

https://www.youtube.com/watch?v=rvTLwn27mE4

3.Burza - zagadka Marcina Przewoźniaka

Burza

Co się dzieje tam u góry?

Wielką wojnę toczą chmury?

Wciąż na siebie nacierają

I strzelają, i błyskają?

Co się tam na górze dzieje?

Że się nam na głowy leje?

Od błyskawic niebo trzeszczy,

A nam w butach chlupie deszczyk.

Ciemne niebo dudni, świeci…

Co się dzieje tam na górze?

Wiedzą to na pewno dzieci:

Oglądamy groźną… (burzę).

4. Odpowiedz na pytania:

-  O czym jest mowa w wierszu?

-  Jak należy zachować się podczas burzy, gdy jesteśmy w domu?

(pozamykać okna, wyłączyć: telewizor, komputer, radio, nie rozmawiać przez telefon, ponieważ uderzenie pioruna w urządzenie elektryczne lub telekomunikacyjne może spowodować porażenie)

-  Co należy zrobić, gdy burza zaskoczy nas poza domem?

(schronić się w bezpiecznym miejscu, w budynku, w jaskini, w aucie itp.)

- Co chroni budynki przed uderzeniem pioruna?

(piorunochron)

- Czego należy unikać podczas burzy?

(nie wolno chować się pod drzewami, nie wolno stać w wodzie itp.)

Po przeczytaniu zagadki N. prosi dzieci, aby nazwały dźwięki, które w niej opisano. Następnie prowadzi rozmowę:

-  Jak należy się zachować w czasie burzy?

Dziecko formułuje swoje przypuszczenia lub dzieli się swoją wiedzą z rodzicem i wspólnie je podsumowują.

Podczas burzy:

 – należy unikać wysokich obiektów;

 – nie wolno przebywać w wodzie ani na odkrytym terenie, chować się pod drzewami;

 – należy unikać metalowych przedmiotów i nie przebywać w ich pobliżu;

– nie wolno rozmawiać przez telefon komórkowy.

5.Co słyszysz? – ćwiczenia słuchowe (nagranie z odgłosami natury):

ulewy, grzmotu, małego deszczyku, wichury.

Dziecko stara się rozpoznać co słyszy i podaje nazwy tych zjawisk.

Kapie, pada, leje…. – szukanie wyrazów mówiących o tym, co robi deszcz:

kapie        pada     leje         

mży     kropi         siąpi

 Z ilu sylab składa się każdy wyraz?

Z ilu liter?