poniedziałek, 23 kwietnia 2018 napisz DONOS@

Ramowe rozkłady dnia

Foto: Ramowe rozkłady dnia
Agata Komorowska śr, 24 września 2008 01:11

Każda z grup dzieci "żyje" swoim życiem. Zapraszamy Rodziców do zapoznania się z rozkładem dnia grupy Swojego dziecka.

Przedszkolny zestaw programów

Foto: Przedszkolny zestaw programów
Agata Komorowska śr, 24 września 2008 00:34

Praca wychowawczo-dydaktyczna opiera się na programach zatwierdzonych przez MEN oraz opracowanych według aktualnych potrzeb naszych wychowanków. W nowym roku szkolnym 2017/2018 będziemy kontynuować realizację kilku programów wdrożonych w poprzednich latach. Wprowadzamy także nowe programy oraz podejmujemy się wdrożenia innowacji pedagogicznych zatwierdzonych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty.

Program Wychowawczy Przedszkola Publicznego Nr 5

Foto: Program Wychowawczy Przedszkola Publicznego Nr 5
Agata Komorowska cz, 21 listopada 2013 23:30

Podstawowym celem wychowania przedszkolnego, zgodnie z obowiązującą podstawą programową, jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym i przyrodniczym.

Program Profilaktyczny Przedszkola Publicznego Nr 5

Foto: Program Profilaktyczny Przedszkola Publicznego ...
Agata Komorowska nie, 17 listopada 2013 12:47

Zadaniem przedszkola jest zapewnienie dzieciom właściwych warunków rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego, jak i również przygotowanie dziecka do nauki w szkole. Ponadto przedszkole poza edukacją i wychowaniem dzieci, prowadzi działania profilaktyczne, tzn. zapewniające dzieciom zdrowie i bezpieczeństwo w każdym podejmowanym działaniu.

Akcje i inicjatywy

Foto: Akcje i inicjatywy
Agata Komorowska śr, 24 września 2008 00:29

Dzieci z naszego przedszkola biorą czynny udział w różnorodnych akcjach i inicjatywach o zasięgu lokalnym , regionalnym oraz ogólnopolskim.

Konwencja o Prawach Dziecka

Foto: Konwencja o Prawach  Dziecka
Agata Komorowska śr, 24 września 2008 00:25

W powszechnej Deklaracji Praw Człowieka Narody Zjednoczone proklamowały, iż dzieci mają prawo do szczególnej troski i pomocy. Wyrażając przekonanie, że rodzina jako podstawowa komórka społeczeństwa oraz naturalne środowisko rozwoju i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci, powinna być otoczona niezbędną ochroną oraz wsparciem, aby mogła w pełnym zakresie wypełniać swoje obowiązki w społeczeństwie.

Czas pracy przedszkola i cennik opłat

Foto: Czas pracy przedszkola i cennik opłat
Agata Komorowska śr, 24 września 2008 00:22

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 6:30 – 17:30. Zasady odpłatności za pobyt dzieci i żywienie w przedszkolu (wyciąg ze Statut) § 25 1. Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie ze świadczeń w czasie przekraczającym godziny bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu, które obejmują: 1) zabawy twórcze: muzyczne, plastyczne, teatralne i inne rozwijające zdolności dziecka 2) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój dziecka w różnych sferach: umysłowej, psychofizycznej, emocjonalnej i społecznej, 3) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój ruchowy dziecka, 4) przygotowanie dzieci do udziału w konkursach, przeglądach i imprezach okolicznościowych, 5) działania opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka. 6) zajęcia z religii z udziałem nauczyciela katechety.

« · 1 · »
 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0