Przejdź do treści Przejdź do menu
wtorek, 05 grudnia 2023 napisz DONOS@

2.VI Nasze prawa i obowiązki

Dzień dobry!

Temat dnia: Nasze prawa i obowiązki

Cele ogólne: zapoznanie dzieci z prawami i obowiązkami dzieci na całym świecie; rozwijanie umiejętności wokalnych i inwencji twórczej.

1. Mały człowiek - ilustrowanie ruchem treści wiersza.

Mały człowiek, duża sprawa (przykucamy, wstajemy i zataczamy rękami koło)

Mały człowiek ma swoje prawa ( wskazujemy paluszkiem na siebie)

Strzegąc praw tych należycie (krzyżujemy ręce i przykładamy do siebie)

Układamy dziecku życie (klaszczemy i podajemy rączkę Rodzicom)

 2. Posłuchajcie wiersz pt. Prawa Dziecka Mariusz Brykczyński

Niech się wreszcie każdy dowie,

i rozpowie w świecie całym,

że dziecko to także człowiek,

tyle, że jeszcze mały.

Dlatego ludzie uczeni,

którym za to należą się brawa,

chcąc wielu dzieci los odmienić,

stworzyli dla Was mądre prawa.

Więc je na co dzień i od święta

spróbujcie dobrze zapamiętać:

nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego,

a szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.

Mogę uczyć się wszystkiego co mnie zaciekawi,

i mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.

Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać

i każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.

Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami

nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.

Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,

mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.

Mogę żądać , żeby każdy uznał moje prawa,

a gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa.

Tak się tu w wiersze poukładały

prawa dla dzieci na całym świecie,

byście w potrzebie z nich korzystały

najlepiej, jak umiecie :)

 Jak myślicie:

-  Co to są prawa?

-  Kto ma swoje prawa?

-  Jakie prawa mają dzieci?

 

3. Prawda – nieprawda - zabawa ćwicząca logiczne myślenie.

Proszę Rodziców o czytanie dzieciom, poniższych zdań. Jeśli zdanie jest prawdziwe, wówczas dzieci klaszczą, jeśli nieprawdziwe – tupią nogami.

-  Nikt nie może mnie zmuszać do robienia złych rzeczy.

-  Mogę zmusić kolegę, żeby grał ze mną w piłkę.

-  Nikt nie może czytać moich listów bez pozwolenia.

-  Mogę bawić się z kolegami, których wybierze Basia.

-  Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi.

-  Mam prawo do tajemnic i własnego zdania.

-  Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić i bić.

 

4. Poproście rodzica o przeczytanie PRAW DZIECKA.

                     Czy są potrzebne  prawa dla dzieci?