wtorek, 17 października 2017 napisz DONOS@

Przychody i koszty Stowarzyszenia za 2009 rok

PRZYCHODY STOWARZYSZENIA ZA 2009 ROK
1 Darowizny od osób prywatnych i instytucji 5 950,00
2 Przychody z aukcji 700,00
3 Przychody z Balu Dla Przyjaciół Amazonek 16 140,00
4 Przychody z 1% 31 407,45
5 Dotacja z Urzędu Miasta 10 697,29
6 Składki członkowskie 1 330,97
7 Odsetki bankowe 1 091,29
8 Przychody za sprzedane bilety na koncerty 14 920,00

OGÓŁEM: 82 237,00KOSZTY STOWARZYSZENIA ZA 2009 ROK
1 Materiały biurowe,papiernicze. 2 067,95
2 Usługi obce 11 257,52
3 Umowy o dzieło 2 090,00
4 Umowy zlecenia 12 643,00
5 Ubezpieczenia społeczne 955,80
6 Pozostałe usługi 12 000,00
7 Delegacje 317,80
8 Zapomogi i dofinansowanie turnusów reh. 6 200,00
9 Wyposażenie biura 248,96
10 Usługi gastronomiczne 2 869,70

OGÓŁEM: 50 650,73Stan środków na rach. bankowym 33 998,26

Lokaty bankowe 160 697,41

Stan śr. fin. na 31-12-2009r. ogółem 194 695,67

Łomża 12-03-2010r.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0