Przejdź do treści Przejdź do menu
wtorek, 18 czerwca 2024 napisz DONOS@

ROŚLINY NACZYNIOWE

Lista gatunków roślin naczyniowych, których występowanie odnotowano na terenie Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. Objaśnienia: pogrubionym drukiem zaznaczono gatunki objęte ochroną prawną. Wymienione gatunki z rodzaju Taraxacum nie zostały ponumerowane i wykazane w ogólnej liczbie gatunków. Źródło: „Operat ochrony flory Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi” 2007

Lp. Nazwa łacińska Nazwa polska
  Polypodiaceae  
1 Ophioglossum vulgatum L. Nasięźrzał pospolity
2 Athyrium filix-femina (L.) Roth Wietlica samicza
3 Cystopteris fragilis (L.) Bernh. Paprotnica krucha
4 Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman Zachyłka trójkątna
5 Thelypteris palustris Schott Nerecznica błotna
6 Dryopteris filix-mas (L.) Schott Nerecznica samcza
7 Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs Nerecznica krótkoostna
8 Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray Nerecznica szerokolistna
9 Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. Orlica pospolita
10 Polypodium vulgare L. Paprotka zwyczajna
  Equisetaceae  
11 Equisetum arvense L. Skrzyp polny
12 Equisetum sylvaticum L. Skrzyp leśny
13 Equisetum fluviatile L. Skrzyp bagienny
14 Equisetum palustre L. Skrzyp błotny
  Lycopodiaceae  
15 Lycopodium annotinum L. Widłak jałowcowaty
16 Lycopodium clavatum L. Widłak goździsty
  Pinaceae  
17 Picea abies (L.) H.Karst. Świerk pospolity
18 Larix decidua Mill. Modrzew europejski
19 Pinus nigra J.F.Arnold Sosna czarna
20 Pinus sylvestris L. Sosna zwyczajna
  Cupressaceae  
21 Juniperus communis L. Jałowiec pospolity
  Betulaceae  
22 Betula pendula Roth Brzoza brodawkowata
23 Betula pubescens Ehrh. Brzoza omszona
24 Alnus glutinosa (L.)Gaertn. Olsza czarna
25 Carpinus betulus L. Grab zwyczajny
26 Corylus avellana L. Leszczyna
  Fagaceae  
27 Fagus sylvatica L. Buk zwyczajny
28 Quercus robur L. Dąb szypułkowy
29 Quercus petraea (Matt.) Liebl. Dąb bezszypułkowy
30 Quercus rubra L. Dąb czerwony
  Salicaceae  
31 Populus alba L. Topola biała
32 Populus tremula L. Topola osika
33 Populus nigra L. Topola czarna
34 Salix pentandra L. Wierzba pięciopręcikowa
35 Salix fragilis L.  Wierzba krucha
36 Salix triandra L. Wierzba trójpręcikowa
37 Salix alba L. Wierzba biała
38 Salix cinerea L. Wierzba szara
39 Salix capraea L. Wierzba iwa
40 Salix aurita L. Wierzba uszata
41 Salix rosmarinifolia L. Wierzba rokita
42 Salix viminalis L. Wierzba wiciowa
43 Salix purpurea L. Wierzba purpurowa
  Cannabaceae  
44 Humulus lupulus L. Chmiel zwyczajny
45 Cannabis sativa L. Konopie siewne
  Urticaceae  
46 Urtica urens L. Pokrzywa żegawka
47 Urtica dioica L. Pokrzywa zwyczajna
  Ulmaceae  
48 Ulmus laevis Pall. Wiąz szypułkowy
49 Ulmus glabra Huds. Wiąz górski
50 Ulmus minor Mill. Wiąz pospolity
  Loranthaceae  
51 Viscum album L. Jemioła pospolita
  Polygonaceae  
52 Rumex maritimus L. Szczaw nadmorski
53 Rumex obtusifolius L. Szczaw tępolistny
54 Rumex hydrolapathum Huds. Szczaw lancetowaty
55 Rumex confertus Willd. Szczaw omszony
56 Rumex crispus L. Szczaw kędzierzawy
57 Rumex thyrsiflorus Fingerh. Szczaw rozpierzchły
58 Rumex acetosa L. Szczaw zwyczajny
59 Rumex acetosella L. Szczaw polny
60 Polygonum bistorta L. Rdest wężownik
61 Polygonum amphibium L. Rdest ziemnowodny
62 Polygonum persicaria L. Rdest plamisty
63 Polygonum lapathifolium L. subsp.pallidum (With.) Fr.  Rdest gruczołowaty
64 Polygonum hydropiper L. Rdest ostrogorzki
65 Polygonum mite Schrank Rdest łagodny
66 Polygonum aviculare L. Rdest ptasi
67 Fallopia convolvulus (L.) A.Love Rdest powojowy
68 Fagopyrum esculentum Moench  Gryka zwyczajna
69 Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn. Tatarka
  Chenopodiaceae  
70 Chenopodium hybridum L. Komosa wielkolistna
71 Chenopodium album L. Komosa biała
72 Chenopodium rubrum L. Komosa czerwonawa
73 Atriplex patula L. Łoboda rozłożysta
74 Salsola kali L. Solanka kolczysta
  Amaranthaceae  
75 Amaranthus retroflexus L. Szarłat szorstki
  Caryophyllaceae  
76 Dianthus armeria L. Goździk kosmaty
77 Dianthus cartusianorum L. Goździk kartuzek
78 Dianthus deltoides L. Goździk kropkowany
79 Dianthus arenarius L. Goździk piaskowy
80 Gypsophila muralis L. Łyszczec polny
81 Gypsophila fastigiata L. Łyszczec baldachogronowy
82 Saponaria officinalis L. Mydlnica lekarska
83 Lychnis flos-cuculi L. Firletka poszarpona
84 Viscaria vulgaris Rohl. Smółka pospolita
85 Melandrium album (Mill.) Garcke  Bniec biały
86 Silene vulgaris (Moench) Garcke Lepnica rozdęta
87 Silene nutans L. Lepnica zwisła
88 Silene chlorantha (Willd.) Ehrh. Lepnica zielonawa
89 Silene tatarica (L.) Pers. Lepnica tatarska
90 Agrostemma githago L. Kąkol polny
91 Moehringia trinervia (L.) Clairv. Możylinek trójnerwowy
92 Arenaria serpyllifolia L. Piaskowiec macierzankowy
93 Holosteum umbellatum L. Mokrzycznik baldaszkowy
94 Stellaria nemorum L. Gwiazdnica gajowa
95 Stellaria media (L.) Vill. Gwiazdnica pospolita
96 Stellaria holostea L. Gwiazdnica wielkokwiatowa
97 Stellaria uliginosa Murray Gwiazdnica bagienna
98 Stellaria palustris Retz. Gwiazdnica błotna
99 Stellaria graminea L. Gwiazdnica trawiasta
100 Cerastium arvense L. s.s. Rogownica polna
101 Cerastium holosteoides Fr. em. Hyl. Rogownica pospolita
102 Cerastium semidecandrum L. Rogownica pięciopręcikowa
103 Myosoton aquaticum (L.) Moench Kościenica wodna
104 Sagina nodosa (L.) Fenzl Karmnik kolankowaty
105 Sagina procumbens L. Karmnik rozesłany
106 Scleranthus perennis L. Czerwiec trwały
107 Scleranthus annuus L. Czerwiec roczny
108 Spergula arvensis L. Sporek polny
109 Spergula morisonii Boreau Sporek wiosenny
110 Spergularia rubra (L.) J.Presl et C. Presl Muchotrzew polny
111 Herniaria glabra L. Połonicznik nagi
  Euphorbiaceae  
112 Mercurialis perennis L. Szczyr trwały
113 Euphorbia peplus L. Wilczomlecz ogrodowy
114 Euphorbia helioscopia L. Wilczomlecz obrotny
115 Euphorbia lucida L. Wilczomlecz połyskujący  
116 Euphorbia cyparissias L. Wilczomlecz sosnka
117 Euphorbia esula L. Wilczomlecz lancetowaty
  Aristolochiaceae  
118 Asarum europaeum L. Kopytnik pospolity
  Berberidaceae  
119 Berberis vulgaris L. Berberys zwyczajny
  Ranunculaceae  
120 Caltha palustris L. Knieć błotna
121 Isopyrum thalictroides L. Zdrojówka rutewkowata
122 Actaea spicata L. Czerniec gronkowy
123 Aquilegia vulgaris L. Orlik pospolity
124 Consolida regalis Gray Ostróżeczka polna
125 Pulsatilla pratensis (L.) Mill. Sasanka łąkowa
126 Anemone sylvestris L. Zawilec wielkokwiatowy
127 Anemone nemorosa L. Zawilec gajowy
128 Anemone ranunculoides L. Zawilec żółty
129 Hepatica nobilis Schreb. Przylaszczka pospolita
130 Myosurus minimus L. Mysiurek drobny
131 Batrachium fluitans (Lam.) Wimm.  Włosienicznik rzeczny
132 Batrachium circinatum (Sibth.) Fr.  Włosienicznik krążkolistny
133 Batrachium aquatile (L.) Dumort.  Włosienicznik wodny
134 Batrachium trichophyllum (Chaix) Bosch Włosienicznik skąpopręcikowy
135 Ranunculus lingua L. Jaskier wielki
136 Ranunculus flammula L. Jaskier płomiennik
137 Ranunculus sceleratus L. Jaskier jadowity
138 Ranunculus sardous Crantz Jaskier sardyński
139 Ranunculus bulbosus L. Jaskier bulwkowy
140 Ranunculus repens L. Jaskier rozłogowy
141 Ranunculus cassubicus L. s.l. Jaskier kaszubski
142 Ranunculus auricomus L. s.l.  Jaskier różnolistny
143 Ranunculus lanuginosus L. Jaskier kosmaty
144 Ranunculus acris L. s.s. Jaskier ostry
145 Ficaria verna Huds.  Ziarnopłon wiosenny
146 Thalictrum aquilegiifolium L. Rutewka orlikolistna
147 Thalictrum minus L. Rutewka mniejsza
148 Thalictrum lucidum L. Rutewka wąskolistna
149 Thalictrum flavum L. Rutewka żółta
  Nymphaeaceae  
150 Nymphaea alba L. Grzybienie białe
151 Nuphar lutea (L.) Sibth. et Sm. Grążel żółty
  Ceratophyllaceae  
152 Ceratophyllum demersum L. s.s. Rogatek sztywny
  Papaveraceae  
153 Papaver argemone L. Mak piaskowy
154 Papaver rhoeas L. Mak polny
155 Chelidonium majus L. Glistnik jaskółcze ziele
156 Corydalis solida (L.) Clairv. Kokorycz pełna
157 Fumaria officinalis L. Dymnica pospolita
  Brassicaceae  
158 Cardamine amara L. s.s. Rzeżucha gorzka
159 Cardamine pratensis L. s.s. Rzeżucha łąkowa
160 Rorippa palustris (L.) Besser Rzepicha błotna
161 Rorippa sylvestris (L.) Besser Rzepicha leśna
162 Rorippa amphibia (L.) Besser Rzepicha ziemnowodna
163 Barbaraea vulgaris R. Br.  Gorczycznik pospolity
164 Arabis glabra (L.) Bernh.  Wieżyczka gładka
165 Arabis planisiliqua (Rchb.) Pers.  Gęsiówka Gerarda
166 Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek Gęsiówka piaskowa
167 Hesperis matronalis L. Wieczornik damski
168 Sisimbrium officinale (L.) Scop. Stulisz lekarski
169 Sisimbrium altissimum L. Stulisz pannoński
170 Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl  Stulicha psia
171 Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara et Grande Czosnaczek pospolity
172 Erysimum cheiranthoides L. Pszonak drobnokwiatowy
173 Brassica oleracea L. Kapusta warzywna
174 Brassica napus L. Kapusta rzepak
175 Brassica rapa L. Kapusta polna
176 Sinapis arvensis L. Gorczyca polna
177 Alyssum alyssoides (L.) L. Smagliczka kielichowata
178 Berteroa incana (L.) DC. Pyleniec pospolity
179 Lunaria rediviva L. Miesięcznica trwała
180 Erophila verna (L.) Chevall.  Wiosnówka pospolita
181 Armoracia rusticana P. Gaertn., B. Mey. et Scherb. Chrzan pospolity
182 Camelina microcarpa Andrz. Lnicznik drobnoowocowy
183 Thlaspi arvense L. Tobołki polne
184 Iberis umbellata L. Ubiorek okółkowy
185 Iberis amara L. Ubiorek gorzki
186 Cardaria draba (L.) Desv. Pieprzycznik przydrożny
187 Lepidium campestre (L.) R. Br. Pieprzyca polna
188 Lepidium ruderale L. Pieprzyca gruzowa
189 Lepidium densiflorum Schrad. Pieprzyca gęstokwiatowa
190 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. Tasznik pospolity
191 Neslia paniculata (L.) Desv. Ożędka groniasta
192 Bunias orientalis L. Rukiewnik wschodni
193 Raphanus raphanistrum L. Rzodkiew świrzepa
194 Raphanus sativus L. Rzodkiew zwyczajna
  Cistaceae  
195 Helianthemum nummularium (L.) Miller subsp. nummularium Posłonek kutnerowaty
196 Helianthemum nummularium subsp. obscurum (Celak) Holub Posłonek pospolity
  Violaceae  
197 Viola odorata L. Fiołek wonny
198 Viola palustris L. Fiołek błotny
199 Viola mirabilis L. Fiołek przedziwny
200 Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau Fiołek leśny
201 Viola riviniana Rchb. Fiołek Rivina
202 Viola canina L. Fiołek psi
203 Viola arvensis Murray Fiołek polny
  Hypericaceae  
204 Hypericum humifusum L. Dziurawiec rozesłany
205 Hypericum perforatum L. Dziurawiec zwyczajny
206 Hypericum maculatum Crantz Dziurawiec czteroboczny
207 Hypericum tetrapterum Fr. Dziurawiec skrzydełkowaty
208 Hypericum montanum L. Dziurawiec skąpolistny
  Crassulaceae  
209 Sedum maximum (L.) Hoffm. Rozchodnik wielki
210 Sedum acre L. Rozchodnik ostry
211 Sedum sexangulare L. Rozchodnik sześciorzędowy
212 Jovibarba sobolifera (Sims) Opiz Rojnik pospolity
  Saxifragaceae  
213 Saxifraga tridactylites L. Skalnica trójpalczasta
214 Saxifraga granulata L. Skalnica ziarenkowata
215 Parnassia palustris L. Dziewięciornik błotny
216 Chrysosplenium alternifolium L. Śledzielnica skrętolistna
217 Ribes nigrum L. Porzeczka czarna
218 Ribes spicatum E. Robson  Porzeczka czerwona
219 Ribes alpinum L. Porzeczka alpejska
  Rosaceae  
220 Filipendula ulmaria (L.) Maxim. Wiązówka błotna
221 Filipendula vulgaris Moench Wiązówka bulwkowa
222 Rosa rugosa Thunb.  Róża pomarszczona
223 Rosa majalis Herrm. Róża girlandowa
224 Rosa canina L. Róża dzika
225 Rosa rubiginosa L. Róża rdzawa
226 Rosa gorenkensis Besser  Róża rosyjska
227 Rosa sherardi Davies Róża zapoznana
228 Rosa villosa L. Róża jabłkowata
229 Rubus idaeus L. Malina właściwa
230 Rubus caesius L. Jeżyna popielica
231 Fragaria vesca L. Poziomka pospolita
232 Fragaria viridis Duchesne Poziomka twardawa
233 Comarum palustre L. Siedmiopalecznik błotny
234 Potentilla alba L. Pięciornik biały
235 Potentilla inclinata Vill. Pięciornik siwy
236 Potentilla argentea L. s.s. Pięciornik srebrny
237 Potentilla collina Wibel s.s. Pięciornik pagórkowy
238 Potentilla arenaria Borkh. Pięciornik piaskowy
239 Potentilla erecta (L.) Raeusch.  Pięciornik kurze ziele
240 Potentilla anserina L. Pięciornik gęsi
241 Alchemilla propinqua H. Lindb.  Przywrotnik jasny
242 Alchemilla monticola Opiz  Przywrotnik pasterski
243 Alchemilla gracilis Opiz Przywrotnik połyskujący
244 Geum rivale L. Kuklik zwisły
245 Geum urbanum L. Kuklik pospolity
246 Agrimonia eupatoria L. Rzepik pospolity
247 Agrimonia procera Wallr. Rzepik wonny
248 Crataegus monogyna Jacq. Głóg jednoszyjkowy
249 Pyrus communis L. Grusza pospolita
250 Malus sylvestris Mill. Jabłoń dzika
251 Sorbus aucuparia L. em. Hedl. Jarząb pospolity
252 Prunus spinosa L. Śliwa tarnina
253 Padus avium Mill. Czeremcha zwyczajna
  Fabaceae  
254 Genista tinctoria L. Janowiec barwierski
255 Sarothamnus scoparius (L.) Wimm. Żarnowiec miotlasty
256 Lupinus polyphyllus Lindl. Łubin trwały
257 Lupinus luteus L. Łubin żółty
258 Lupinus angustifolius L. Łubin wąskolistny
259 Ononis arvensis L. Wilżyna bezbronna
260 Medicago falcata L.  Lucerna sierpowata 
261 Medicago sativa L. Lucerna siewna
262 Medicago lupulina L. Lucerna nerkowata
263 Melilotus alba Medik. Nostrzyk biały
264 Melilotus officinalis (L.) Pall. Nostrzyk żółty
265 Trifolium arvense L. Koniczyna polna
266 Trifolium campestre Schreb.  Koniczyna różnoogonkowa
267 Trifolium aureum Pollich Koniczyna złocistożółta
268 Trifolium fragiferum L. Koniczyna rozdęta
269 Trifolium hybridum L. subsp. hybridum Koniczyna białoróżowa
270 Trifolium repens L. Koniczyna biała
271 Trifolium montanum L. Koniczyna pagórkowa
272 Trifolium lupinaster L. Koniczyna łubinowata
273 Trifolium rubens L. Koniczyna długokłosowa
274 Trifolium alpestre L. Koniczyna dwukłosowa
275 Trifolium pratense L. Koniczyna łąkowa
276 Trifolium medium L. Koniczyna pogięta
277 Trifolium ochroleucon Huds. Koniczyna żółtobiała
278 Anthyllis vulneraria L. Przelot pospolity
279 Lotus uliginosus Schkuhr Komonica błotna
280 Lotus corniculatus L. Komonica zwyczajna
281 Robinia pseudacacia L. Robinia akacjowa
282 Astragalus glycyphyllos L. Traganek szerokolistny
283 Astragalus cicer L. Traganek pęcherzykowaty
284 Astragalus danicus Retz. Traganek duński
285 Astragalus arenarius L. Traganek piaskowy
286 Coronilla varia L. Cieciorka pstra
287 Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray Wyka drobnokwiatowa
288 Vicia tetrasperma (L.) Schreb. Wyka czteronasienna
289 Vicia cassubica L. Wyka kaszubska
290 Vicia cracca L. Wyka ptasia
291 Vicia tenuifolia Roth Wyka długożagielkowa
292 Vicia villosa Roth Wyka kosmata
293 Vicia sepium L. Wyka płotowa
294 Vicia sativa L. Wyka siewna
295 Vicia angustifolia L. Wyka wąskolistna
296 Lathyrus sylvestris L. Groszek leśny
297 Lathyrus palustris L. Groszek błotny
298 Lathyrus pratensis L. Groszek żółty
299 Lathyrus vernus (L.) Bernh. Groszek wiosenny
300 Lathyrus niger (L.) Bernh. Groszek czerniejący
  Thymelaeaceae  
301 Daphne mezereum L. Wawrzynek wilczełyko
  Lythraceae  
302 Lythrum salicaria L. Krwawnica pospolita
303 Lythrum hyssopifolia L. Krwawnica wąskolistna
  Oenotheraceae  
304 Epilobium hirsutum L. Wierzbownica kosmata
305 Epilobium parviflorum Schreb. Wierzbownica drobnokwiatowa
306 Epilobium montanum L. Wierzbownica górska
307 Epilobium palustre  L. Wierzbownica błotna
308 Epilobium roseum Schreb. Wierzbownica bladoróżowa
309 Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. Wierzbówka kiprzyca
310 Oenothera biennis L. s.s. Wiesiołek dwuletni
311 Circaea alpina L. Czartawa drobna
  Halorrhagidaceae  
312 Myriophyllum verticillatum L. Wywłócznik okółkowy
313 Myriophyllum spicatum L. Wywłócznik kłosowy
  Hippuridaceae  
314 Hippuris vulgaris L. Przęstka pospolita
  Malvaceae  
315 Malva alcea L. Ślaz zygmarek
316 Malva sylvestris L. Ślaz dziki
317 Malva neglecta Wallr. Ślaz zaniedbany
318 Malva pusilla Sm.  Ślaz drobnokwiatowy
  Tiliaceae  
319 Tilia cordata Mill. Lipa drobnokwiatowa
320 Tilia platyphyllos Scop. Lipa szerokolistna
  Linaceae  
321 Linum catharticum L. Len przeczyszczający
  Oxalidaceae  
322 Oxalis acetosella L. Szczawik zajęczy
323 Oxalis stricta L. Szczawik żółty
  Geraniaceae  
324 Geranium pratense L. Bodziszek łąkowy
325 Geranium palustre L. Bodziszek błotny
326 Geranium sylvaticum L. Bodziszek leśny
327 Geranium sanguineum L. Bodziszek czerwony
328 Geranium pusillum Burm. f. ex L. Bodziszek drobny
329 Geranium robertianum L. Bodziszek cuchnący
330 Erodium cicutarium (L.) L'Her.  Iglica pospolita
  Polygalaceae  
331 Polygala comosa Schkuhr Krzyżownica czubata
332 Polygala vulgaris L. Krzyżownica zwyczajna
  Aceraceae  
333 Acer platanoides L. Klon zwyczajny
334 Acer negundo L. Klon jesionolistny
  Balsaminaceae  
335 Impatiens noli-tangere L. Niecierpek pospolity
336 Impatiens parviflora DC. Niecierpek drobnokwiatowy
337 Impatiens glandulifera Royle Niecierpek gruczołowaty
  Celastraceae  
338 Euonymus europaeus L. Trzmielina zwyczajna
339 Euonymus verrucosus Scop. Trzmielina brodawkowata
  Rhamnaceae  
340 Rhamnus catharticus L. Szakłak pospolity
341 Frangula alnus Mill.  Kruszyna pospolita
  Cornaceae  
342 Cornus sanguinea L. Dereń świdwa
  Apiaceae  
343 Sanicula europaea L. Żankiel zwyczajny
344 Eryngium planum L. Mikołajek płaskolistny
345 Berula erecta (Huds.) Coville Potocznik wąskolistny
346 Sium latifolium L. Marek szerokolistny
347 Carum carvi L. Kminek zwyczajny
348 Aegopodium podagraria L. Podagrycznik pospolity
349 Pimpinella saxifraga L. Biedrzeniec mniejszy
350 Cicuta virosa L. Szalej jadowity
351 Oenanthe aquatica (L.) Poir. Kropidło wodne
352 Seseli annuum L. Żebrzyca roczna
353 Selinum carvifolia (L.) L. Olszewnik kminkolistny
354 Cnidium dubium (Schkuhr) Thell. Selernica żyłkowana
355 Aethusa cynapium L. Blekot pospolity
356 Heracleum sibiricum L. Barszcz syberyjski
357 Peucedanum palustre (L.) Moench Gorysz błotny
358 Peucedanum cervaria (L.) Lapeyr. Gorysz siny
359 Peucedanum oreoselinum (L.) Moench Gorysz pagórkowy
360 Pastinaca sativa L. Pasternak zwyczajny
361 Angelica sylvestris L. Dzięgiel lśny
362 Angelica archangelica L. Arcydzięgiel litwor
363 Daucus carota L. Marchew zwyczajna
364 Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. Trybula leśna
365 Conium maculatum L. Szczwół plamisty
366 Chaerophyllum temulum L. Świerząbek gajowy
367 Chaerophyllum bulbosum L. Świerząbek bulwiasty
368 Chaerophyllum aromaticum L. Świerząbek korzenny
369 Torilis japonica (Houtt.) DC.  Kłobuczka pospolita
  Plumbaginaceae  
370 Armeria maritima (Mill.) Willd. subsp. elongata (Hoffm.) Bonnier Zawciąg pospolity
  Primulaceae  
371 Hottonia palustris L. Okrężnica bagienna
372 Primula veris L. Pierwiosnka lekarska
373 Anagallis arvensis L. Kurzyślad polny
374 Lysimachia nummularia L. Tojeść rozesłana
375 Lysimachia vulgaris L. Tojeść pospolita
376 Lysimachia thyrsiflora L. Tojeść bukietowa
377 Trientalis europaea L. Siódmaczek leśny
  Pyrolaceae  
378 Pyrola minor L. Gruszyczka mniejsza
379 Orthilia secunda (L.) House Gruszyczka jednostronna
380 Monotropa hypopitys L. s.s. Korzeniówka pospolita
  Ericaceae  
381 Vaccinium myrtillus L. Borówka czarna
382 Vaccinium vitis-idaea L. Borówka brusznica
383 Calluna vulgaris (L.) Hull Wrzos zwyczajny
  Convolvulaceae  
384 Convolvulus arvensis L. Powój polny
385 Calystegia sepium (L.) R.Br. Kielisznik zaroślowy
  Cuscutaceae  
386 Cuscuta europaea L. Kanianka pospolita
  Hydrophyllaceae  
387 Phacelia tanacaetifolia Benth. Facelia błękitna
  Boraginaceae  
388 Anchusa officinalis L. Farbownik lekarski
389 Anchusa arvensis (L.) M.Bieb. Krzywoszyj polny
390 Symphytum officinale L. Żywokost lekarski
391 Pulmonaria obscura Dumort. Miodunka ćma
392 Pulmonaria angustifolia L. Miodunka wąskolistna
393 Echium vulgare L. Żmijowiec zwyczajny
394 Lithospermum arvense L. Nawrot polny
395 Myosotis palustris (L.) L. em. Rchb. Niezapominajka błotna
396 Myosotis stricta Link ex Roem. et Schult. Niezapominajka piaskowa
397 Myosotis arvensis (L.) Hill Niezapominajka polna
398 Cynoglossum officinale L. Ostrzeń pospolity
399 Asperugo procumbens L. Lepczyca rozesłana
  Solanaceae  
400 Lycium barbarum L. Kolcowój szkarłatny
401 Hyoscyamus niger L. Lulek czarny
402 Solanum dulcamara L. Psianka słodkogórz
403 Solanum nigrum L. em. Mill. Psianka czarna
404 Datura stramonium L. Bieluń dziędzierzawa
  Scrophulariaceae  
405 Verbascum densiflorum Bertol. Dziewanna wielkokwiatowa
406 Verbascum phlomoides L. Dziewanna kutnerowata
407 Verbascum nigrum L. Dziewanna pospolita
408 Linaria vulgaris Mill. Lnica pospolita
409 Scophularia nodosa L. Trędownik bulwiasty
410 Gratiola officinalis L. Konitrut błotny
411 Veronica anagallis-aquatica L. Przetacznik bobownik
412 Veronica beccabunga L. Przetacznik bobowniczek
413 Veronica scutellata L. Przetacznik błotny
414 Veronica chamaedrys L. Przetacznik ożankowy
415 Veronica officinalis L. Przetacznik leśny
416 Veronica longifolia L Przetacznik długolistny
417 Veronica spicata L. subsp. spicata Przetacznik kłosowy
418 Veronica serpyllifolia L. Przetacznik macierzankowy
419 Veronica arvensis L. Przetacznik polny
420 Veronica triphyllos L. Przetacznik trójlistkowy
421 Veronica verna L. Przetacznik wiosenny
422 Veronica dillenii Crantz  Przetacznik Dillena
423 Veronica persica Poir. Przetacznik perski
424 Veronica polita Fr. Przetacznik lśniący
425 Digitalis grandiflora Mill. Naparstnica zwyczajna
426 Melampyrum nemorosum L. Pszeniec gajowy
427 Melampyrum pratense L. Pszeniec zwyczajny
428 Euphrasia rostkoviana Hayne Świetlik łąkowy
429 Euphrasie coerulea Hoppe et Furnr.  Świetlik błękitny
430 Euphrasia stricta D. Wolff ex J.F. Lehm. Świetlik wyprężony
431 Odontites serotina (Lam.) Rchb. s.s.  Zagorzałek późny
432 Rhinanthus serotinus (Schonh.) Oborny Szelężnik większy
433 Rhinanthus minor L. Szelężnik mniejszy
434 Pedicularis palustris L. Gnidosz błotny
  Lentibulariaceae  
435 Utricularia vulgaris L. Pływacz zwyczajny
436 Utricularia minor L. Pływacz drobny
  Lamiaceae  
437 Ajuga reptans L. Dąbrówka rozłogowa
438 Ajuga genevensis L. Dąbrówka kosmata
439 Teucrium scordium L. Ożanka czosnkowa
440 Scutellaria galericulata L. Tarczyca pospolita
441 Scutellaria hastifolia L. Tarczyca oszczepowata
442 Nepeta cataria L. Kocimiętka właściwa
443 Glechoma hederacea L. Bluszczyk kurdybanek
444 Prunella vulgaris L. Głowienka pospolita
445 Melittis melissophyllum L.  Miodownik melisowaty
446 Galeopsis ladanum L. Poziewnik polny
447 Galeopsis tetrahit L. Poziewnik szorstki
448 Galeopsis bifida Boenn. Poziewnik dwudzielny
449 Galeopsis speciosa Mill. Poziewnik pstry
450 Galeopsis pubescens Besser Poziewnik miękkowłosy
451 Lamium album L. Jasnota biała
452 Lamium maculatum L. Jasnota plamista
453 Lamium purpureum L. Jasnota purpurowa
454 Lamium amplexicaule L. Jasnota różowa
455 Galeobdolon luteum Huds.  Gajowiec żółty
456 Stachys sylvatica L. Czyściec leśny
4557 Stachys palustris L. Czyściec błotny
458 Stachys annua (L.) L. Czyściec roczny
459 Betonica officinalis L. Bukwica zwyczajna
460 Leonurus cardiaca L. Serdecznik pospolity
461 Ballota nigra L. subsp. nigra Mierznica czarna
462 Salvia pratensis L. Szałwia łąkowa
463 Salvia verticillata L. Szałwia okręgowa
464 Clinopodium vulgare L. Klinopodium pospolite
465 Acinos arvensis (Lam.) Dandy Czyścica drobnokwiatowa
466 Origanum vulgare L. Lebiodka pospolita
467 Thymus pulegioides L. Macierzanka zwyczajna
468 Thymus serpyllum L. em. Fr. Macierzanka piaskowa
469 Lycopus europaeus L. Karbieniec pospolity
470 Mentha aquatica L. Mięta nadwodna
471 Mentha x verticillata L. Mięta okręgowa
472 Mentha arvensis L. Mięta polna
473 Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyl. Marzymięta grzebieniasta
  Plantaginaceae  
474 Plantago major L. Babka zwyczajna
475 Plantago media L. Babka średnia
476 Plantago lanceolata L. Babka lancetowata
477 Plantago arenaria Waldst. et Kit. Babka piaskowa
  Gentianaceae  
478 Centaurium erythrea Rafn Centuria pospolita
479 Gentiana pneumonanthe L. Goryczka wąskolistna
  Menyanthaceae  
480 Menyanthes trifoliata L. Bobrek trójlistkowy
  Asclepiadaceae  
481 Vincentoxicum hirundinaria Medik. Ciemiężyk białokwiatowy
  Oleaceae  
482 Fraxinus excelsior L. Jesion wyniosły
483 Ligustrum vulgare L. Ligustr pospolity
  Rubiaceae  
484 Galium odoratum (L.) Scop. Marzanka wonna
485 Galium boreale L. Przytulia północna
486 Galium verum L. Przytulia właściwa
487 Galium mollugo L. Przytulia pospolita
488 Galium uliginosum L. Przytulia bagienna
489 Galium palustre L. Przytulia błotna
490 Galium aparine L. Przytulia czepna
491 Galium spurium L. Przytulia fałszywa
  Caprifoliaceae  
492 Sambucus nigra L. Dziki bez czarny
493 Sambucus racemosa L. Dziki bez koralowy
494 Viburnum opulus L. Kalina koralowa
  Adoxaceae  
495 Adoxa moschatellina L. Piżmaczek wiosenny
  Valerianaceae  
496 Valeriana officinalis L. Kozłek lekarski
  Dipsacaceae  
497 Succisa pratensis Moench Czarcikęs łąkowy
498 Succisella inflexa (Kluk) Beck Czarcikęsik Kluka
499 Scabiosa ochroleuca L. Driakiew żółtawa
500 Knautia arvensis (L.) J.M.Coult.  Świerzbnica polna
  Cucurbitaceae  
501 Bryonia alba L. Przestęp biały
502 Echinocystis lobata (F.Michx.) Torr. et A.Gray Kolczurka klapowana
  Campanulaceae  
503 Jasione montana L. Jasieniec piaskowy
504 Phyteuma spicatum L. Zerwa kłosowa
505 Campanula glomerata L. Dzwonek skupiony
506 Campanula bononiensis L. Dzwonek boloński
507 Campanula rapunculoides L Dzwonek jednostronny
508 Campanula trachelium L. Dzwonek pokrzywolistny
509 Campanula patula L. subsp. patula Dzwonek rozpierzchły
510 Campanula persicifolia L. Dzwonek brzoskwiniolistny
511 Campanula rotundifolia L. Dzwonek okrągłolistny
  Asteraceae  
512 Eupatorium cannabinum L. Sadziec konopiasty
513 Solidago virgaurea L. s.s. Nawłoć pospolita
514 Solidago gigantea Aiton Nawłoć późna
515 Bellis perennis L. Stokrotka pospolita
516 Aster lanceolatus Willd. Aster lancetowaty
517 Conyza canadensis (L.) Cronquist  Przymiotno kanadyjskie
518 Erigeron acris L. Przymiotno ostre
519 Erigeron annuus (L.) Pers. Przymiotno białe
520 Erigeron ramosus (Walters) Britton, Sterns et Poggenb.  Przymiotno gałęziste
521 Gnaphalium uliginosum L. Szarota błotna
522 Gnaphalium sylvaticum L. Szarota leśna
523 Helichrysum arenarium (L.) Moench Kocanki piaskowe
524 Inula salicina L. Oman wierzbolistny
525 Inula britannica L. Oman łąkowy
526 Pulicaria vulgaris Gaertn. Płesznik zwyczajny
527 Xanthium strumarium L. Rzepień pospolity
528 Bidens tripartita L. Uczep trójlistkowy
529 Bidens cernua L. Uczep zwisły
530 Galinsoga parviflora Cav. Żółtlica drobnokwiatowa
531 Galinsoga ciliata (Raf.) S.F. Blake Żółtlica owłosiona
532 Anthemis tinctoria L. Rumian żółty
533 Anthemis arvensis L. Rumian polny
534 Anthemis ruthenica M.Bieb. Rumian ruski
535 Anthemis cotula L. Rumian psi
536 Achillea salicifolia Besser Krwawnik wierzbolistny
537 Achillea millefolium L. Krwawnik pospolity
538 Chamomilla recutita (L.) Rauschert Rumianek pospolity
539 Chamomilla suaveolens (Pursh) Rydb. Rumianek bezpromieniowy
540 Matricaria maritima L. Maruna bezwonna
541 Leucanthemum vulgare Lam. s.s. Złocień właściwy
542 Tanacetum vulgare L. Wrotycz pospolity
543 Arthemisia absinthium L. Bylica piołun
544 Arthemisia vulgaris L. Bylica pospolita
545 Arthemisia campestris L. Bylica polna
546 Tussilago farfara L. Podbiał pospolity
547 Petasites spurius (Retz.) Rchb. Lepiężnik kutnerowaty
548 Arnica montana L. Arnika górska
549 Senecio vulgaris L. Starzec zwyczajny
550 Senecio sylvaticus L. Starzec leśny
551 Senecio vernalis Waldst. et Kit. Starzec wiosenny
552 Senecio paludosus L. Starzec bagienny
553 Senecio jacobaea L. Starzec Jakubek
554 Senecio barbareifolius (Krock.) Wimm. et Grab. Starzec gorczycznikowy
555 Carlina vulgaris L. Dziewięćsił pospolity
556 Arctium tomentosum Mill. Łopian pajęczynowaty
557 Arctium lappa L. Łopian większy
558 Arctium minus (Hill) Bernh. Łopian mniejszy
559 Carduus nutans L. Oset zwisły
560 Carduus crispus L. Oset kędzierzawy
561 Carduus acanthoides L. Oset nastroszony
562 Cirsium vulgare (Savi) Ten. Ostrożeń lancetowaty
563 Cirsium palustre (L.) Scop. Ostrożeń błotny
564 Cirsium rivulare (Jacq.) All. Ostrożeń łąkowy
565 Cirsium oleraceum (L.) Scop. Ostrożeń warzywny
566 Cirsium acaule Scop. Ostrożeń krótkołodygowy
567 Cirsium arvense (L.) Scop. Ostrożeń polny
568 Serratula tinctoria L. Sierpik barwierski
569 Onopordum acanthium L. Popłoch pospolity
570 Centaurea scabiosa L. Chaber driakiewnik
571 Centaurea stoebe L.  Chaber nadreński
572 Centaurea cyanus L. Chaber bławatek
573 Centaurea jacea L. Chaber łąkowy
574 Cichorium intybus L. Cykoria podróżnik
575 Lapsana communis L. s.s. Łoczyga pospolita
576 Hypochoeris radicata L. Prosienicznik szorstki
577 Hypochoeris maculata L. Prosienicznik plamisty
578 Tragopogon pratensis L. s.s. Kozibród łąkowy
579 Tragopogon orientalis L. Kozibród wschodni
580 Scorzonera humilis L. Wężymord niski
581 Leontodon autumnalis L. Brodawnik jesienny
582 Leontodon hispidus L. subsp. hispidus Brodawnik zwyczajny
583 Picris hieracioides L. Goryczel jastrzębcowaty
  Taraxacum dissimile Dahlst.  
  Taraxacum scanicum Dahlst.  
  Taraxacum tenuilobum (Dahlst.)Dalhst.  
  Taraxacum paucilobum Hudziok  
  Taraxacum trilobifolium Hudziok  
  Taraxacum lamprophyllum M.P.Chr.  
  Taraxacum prionum Hagendijk, van Soest et Zevenbergen  
  Taraxacum acre H.Øllg.  
  Taraxacum acrolobum Dahlst.  
  Taraxacum aequilobum Dahlst.  
  Taraxacum alatum Lindb. fil.  
  Taraxacum amplum Markl.  
  Taraxacum ancistrolobum Dahlst.  
  Taraxacum borgvallii Dahlst. Ex G.E.Haglund  
  Taraxacum contractum Markl.  
  Taraxacum cordatum Palmgr.  
  Taraxacum croceiflorum Dahlst.  
  Taraxacum cyanolepis Dahlst.  
  Taraxacum diastematicum Markl.  
  Taraxacum edmondsonianum H. Øllg.  
  Taraxacum ekmanii Dahlst.  
  Taraxacum expallidiforme Dahlst.  
  Taraxacum flavostylum Bäck  
  Taraxacum florstroemii Markl.  
  Taraxacum fulgidum G. E. Haglund  
  Taraxacum glossodon Sonck et H. Øllg.  
  Taraxacum haematicum G.E.Haglund ex H.Øllg. et H.Wittzell  
  Taraxacum hemicyclum G.E.Haglund  
  Taraxacum hepaticum Railons.  
  Taraxacum huelphersianum Dahlst. ex G. E. Haglund  
  Taraxacum hyrynsalmense Saarsoo  
  Taraxacum idiomorphum Markl.  
  Taraxacum interveniens G.E.Haglund  
  Taraxacum laticordatum Markl.  
  Taraxacum latissimum Palmgr.  
  Taraxacum obliquilobum Dahlst.  
  Taraxacum ochrochlorum G. E. Haglund  
  Taraxacum ohlsenii G.E.Haglund  
  Taraxacum olitorium G.E.Haglund  
  Taraxacum ostenfeldii Raunk.  
  Taraxacum oxyrrhinum Sahlin.  
  Taraxacum pallidipes Markl.  
  Taraxacum piceatum Dahlst.  
  Taraxacum planum Raunk.  
  Taraxacum pseudoretroflexum M. P. Christ.  
  Taraxacum pulchrifolium Markl.  
  Taraxacum recurvum Dahlst.  
  Taraxacum selenoides Sahlin.  
  Taraxacum semiglobosum Lindb. fil.  
  Taraxacum sinuatum Dahlst.  
  Taraxacum staturale Railons.  
  Taraxacum sublaeticolor Dahlst.  
  Taraxacum subundulatum Dahlst.  
  Taraxacum subserratifrons Saarsoo  
  Taraxacum tenebricans (Dahlst.) Raunk.  
  Taraxacum tumentilobum Markl. ex Puolanne  
  Taraxacum wiinstedtii H. Øllg.  
  Taraxacum eumorphum Saarsoo ined.  
585 Sonchus oleraceus L. Mlecz zwyczajny
586 Sonchus arvensis L. Mlecz polny
587 Mycelis muralis (L.) Dumort. Sałatnik leśny
588 Crepis tectorum L.  Pępawa dachowa
589 Crepis capillaris (L.) Wallr. Pępawa zielona
590 Crepis paludosa (L.) Moench Pępawa błotna
591 Hieracium pilosella L. Jastrzębiec kosmaczek
592 Hieracium murorum L. Jastrzębiec leśny
593 Hieracium lachenalii C.C.Gmel. Jastrzębiec Lachenala
594 Hieracium umbellatum L. Jastrzębiec baldaszkowy
595 Hieracium sabaudum L. Jastrzębiec sabaudzki
596 Iva xanthifolia Nutt. Iwa rzepieniolistna
  Alismataceae  
597 Sagittaria sagittifolia L. Strzałka wodna
598 Alisma plantago aquatica L. Żabieniec babka wodna
599 Alisma lanceolatum With. Żabieniec lancetowaty
  Butomaceae  
600 Butomus umbellatus L. Łączeń baldaszkowaty
  Hydrocharitaceae  
601 Hydrocharis morsus-ranae L. Żabiściek pływający
602 Stratiotes aloides L. Osoka aloesowata
603 Elodea canadensis Michx. Moczarka kanadyjska
  Potamogetonaceae  
604 Potamogeton natans L. Rdestnica pływająca
605 Potamogeton nodosus Poir. . Rdestnica nawodna
606 Potamogeton perfoliatus L. Rdestnica przeszyta
607 Potamogeton lucens L. Rdestnica połyskująca
608 Potamogeton crispus L. Rdestnica kędzierzawa
609 Potamogeton pectinatus L. Rdestnica grzebieniasta
610 Potamogeton filiformis Pers. Rdestnica nitkowata
  Liliaceae  
611 Anthericum ramosum L. Pajęcznica gałęzista
612 Allium vineale L. Czosnek winnicowy
613 Gagea lutea (L.) Ker Gawl. Złoć żółta
614 Lilium martagon L. Lilia złotogłów
615 Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt Konwalijka dwulistna
616 Polygonatum multiflorum (L.) All. Kokoryczka wielokwiatowa
617 Polygonatum odoratum (Mill.) Druce Kokoryczka wonna
618 Convallaria majalis L. Konwalia majowa
619 Asparagus officinalis L. Szparag lekarski
620 Paris quadrifolia L. Czworolist pospolity
  Iridaceae  
621 Iris pseudacorus L. Kosaciec żółty
  Juncaceae  
622 Juncus bufonius L. Sit dwudzielny
623 Juncus compressus Jacq. Sit ściśniony
624 Juncus effusus L. Sit rozpierzchły
625 Juncus conglomeratus L. em. Leers Sit skupiony
626 Juncus inflexus L. Sit siny
627 Juncus articulatus L. em. K. Richt. Sit członowany
628 Luzula pilosa (L.) Willd. Kosmatka owłosiona
629 Luzula pallescens Sw. Kosmatka blada
630 Luzula multiflora (Retz.) Lej. Kosmatka licznokwiatowa
631 Luzula campestris (L.) DC.  Kosmatka polna
  Cyperaceae  
632 Cyperus fuscus L. Cibora brunatna
633 Eriophorum angustifolium Honck. Wełnianka wąskolistna
634 Blysmus compresses (L.) Panz. ex Link Ostrzew spłaszczony
635 Scirpus sylvaticus L. Sitowie leśne
636 Schoenoplectus lacustris (L.) Palla Oczeret jeziorny
637 Eleocharis acicularis (L.) Roem. et Schult. Ponikło igłowate
638 Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult. Ponikło błotne
639 Eleocharis mamillata (H.Lindb.) H.Lindb. ex Dorfl. s.s.  Ponikło sutkowate
640 Carex praecox Schreb. Turzyca wczesna
641 Carex vulpina L. Turzyca lisia
642 Carex spicata Huds.  Turzyca ściśniona
643 Carex appropinquata Schumach. Turzyca tunikowa
644 Carex paniculata L. Turzyca prosowa
645 Carex leporina L.  Turzyca zajęcza
646 Carex remota L. Turzyca odległokłosa
647 Carex elongata L. Turzyca długokłosa
648 Carex elata All. Turzyca sztywna
649 Carex cespitosa L. Turzyca darniowa
650 Carex gracilis Curtis  Turzyca zaostrzona
651 Carex nigra Reichard Turzyca pospolita
652 Carex pilulifera L. Turzyca pigułkowata
653 Carex montana L. Turzyca pagórkowa
654 Carex digitata L. Turzyca palczasta
655 Carex ericetorum Pollich Turzyca wrzosowiskowa
656 Carex caryophyllea Latourr. Turzyca wiosenna
657 Carex panicea L. Turzyca prosowata
658 Carex pallescens L. Turzyca blada
659 Carex pseudocyperus L. Turzyca ciborowata
660 Carex flava L. Turzyca żółta
661 Carex vesicaria L. Turzyca pęcherzykowata
662 Carex acutiformis Ehrh. Turzyca błotna
663 Carex riparia Curtis Turzyca brzegowa
664 Carex hirta L. Turzyca owłosiona
  Poaceae  
665 Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv. Chwastnica jednostronna
666 Setaria pumila (Poir.) Roem. et Schult.  Włośnica sina
667 Setaria viridis (L.) P.Beauv. Włośnica zielona
668 Phalaris arundinacea L. Mozga trzcinowata
669 Anthoxanthum odoratum L. Tomka wonna
670 Hierochloe odorata (L.) P.Beauv. Turówka wonna
671 Phleum phleoides (L.) H.Karst. Tymotka Boehmera
672 Phleum pratense L. Tymotka łąkowa
673 Alopecurus pratensis L. Wyczyniec łąkowy
674 Alopecurus geniculatus L. Wyczyniec kolankowy
675 Apera spica-venti (L.) P.Beauv. Miotła zbożowa
676 Agrostis stolonifera L. Mietlica rozłogowa
677 Agrostis capillaris L.  Mietlica pospolita
678 Calamagrostis epigejos (L.) Roth Trzcinnik piaskowy
679 Calamagrostis stricta (Timm) Koeler Trzcinnik prosty
680 Holcus lanatus L. Kłosówka wełnista
681 Deschampsia flexuosa (L.)Trin. Śmiałek pogięty
682 Deschampsia caespitosa (L.) P.Beauv. Śmiałek darniowy
683 Corynephorus canescens (L.) P.Beauv. Szczotlicha siwa
684 Avena fatua L. Owies głuchy
685 Avenula pubescens (Huds.) Dumort Owsica omszona
686 Arrenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl et C.Presl Rajgras wyniosły
687 Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. Trzcina pospolita
688 Danthonia decumbens DC. Izgrzyca przyziemna
689 Molinia caerulea (L.) Moench Trzęślica modra
690 Koeleria glauca (Spreng.) DC. Strzęplica sina
691 Koeleria grandis Besser ex Gorski  Strzęplica polska
692 Melica nutans L. Perłówka zwisła
693 Cynosurus cristatus L. Grzebienica pospolita
694 Briza media L. Drżączka średnia
695 Dactylis glomerata L. Kupkówka pospolita
696 Poa annua L. Wiechlina roczna
697 Poa nemoralis L. Wiechlina gajowa
698 Poa palustris L. Wiechlina błotna
699 Poa compressa L. Wiechlina spłaszczona
700 Poa trivialis L. Wiechlina zwyczajna
701 Poa pratensis L. Wiechlina łąkowa
702 Poa angustifolia L. Wiechlina wąskolistna
703 Glyceria fluitans (L.) R.Br. Manna jadalna
704 Glyceria maxima (Hartm.) Holmb. Manna mielec
705 Bromus erectus Huds. Stokłosa prosta
706 Bromus tectorum L. Stokłosa dachowa
707 Bromus arvensis L. Stokłosa polna
708 Bromus secalinus L. Stokłosa żytnia
709 Bromus hordeaceus L. Stokłosa miękka
710 Festuca ovina L. Kostrzewa owcza
711 Festuca guestphalica Boenn. ex Rchb. Kostrzewa długolistna 
712 Festuca rubra L. s.s. Kostrzewa czerwona
713 Festuca gigantea (L.) Vill. Kostrzewa olbrzymia
714 Festuca pratensis Huds. Kostrzewa łąkowa
715 Festuca arundinacea Schreb. Kostrzewa trzcinowata
716 Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina Kostrzewa murawowa
717 Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv. Kłosownica pierzasta
718 Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv. Kłosownica leśna
719 Nardus stricta L. Bliźniczka psia trawka
720 Lolium perenne L. Życica trwała
721 Agropyron repens (L.) P.Beauv. Perz właściwy
  Orchidaceae  
722 Dactylorhiza incarnata (L.) Soó Kukułka krwista
723 Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova Kukułka bałtycka
724 Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt et Summerh. Kukułka szerokolistna
725 Platanthera bifolia (L.) Rich. Podkolan biały
726 Epipactis helleborine (L.) Crantz Kruszczyk szerokolistny
727 Neottia nidus avis (L.) Rich. Gnieźnik leśny
  Lemnaceae  
728 Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. Spirodela wielokorzeniowa
729 Lemna trisulca L. Rzęsa trójrowkowa
730 Lemna minor L. Rzęsa drobna
731 Lemna gibba L. Rzęsa garbata
  Araceae  
732 Acorus calamus L. Tatarak zwyczajny
733 Calla palustris L. Czermień błotna
  Sparganiaceae  
734 Sparganium erectum L. em. Rchb. s.s. Jeżogłówka gałęzista
735 Sparganium emersum Rehmann Jeżogłówka pojedyncza
  Typhaceae  
736 Typha latifolia L. Pałka szerokolistna

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę