Przejdź do treści Przejdź do menu
czwartek, 08 czerwca 2023 napisz DONOS@

Turystyka w gminie Nowogród

           Gmina Nowogród jest gminą rolniczą. Powinna jednak dążyć do uzyskania charakteru gminy turystyczno-rolniczej. Aby stało się to realne, należy jak najszybciej stworzyć warunki do rozwoju infrastruktury t.j. wodociąg, sieć dróg itp. co zapewniłoby osiągnięcie wyższego poziomu życia mieszkańcom i wypoczynku w zdrowym środowisku naturalnym przyjeżdżającym turystom.        Jak każde inne działanie, zaangażowanie na rzecz turystyki musi spotykać się ze zrozumieniem tak mieszkańców gminy jak i jej władz. Rada Miejska powinna być przekonana do traktowania tego kierunku rozwoju jako priorytetu, którego wykonawcą będzie burmistrz. Opracowanie planu rozwoju turystyki powinno być wykładnią dla działań samorządu oraz ewentualnych inwestorów. Plan taki powinien być stworzony przy udziale wszystkich środowisk nowogrodzkich. Nie może być tylko planem dla miasta. Muszą w nim być uwzględnione interesy wsi nowogrodzkiej, które w przyszłości, dzięki rozwojowi turystyki na ich terenie, będą czerpać z niej korzyści. Szansą dla rolników, którzy mają szczęście posiadać swe gospodarstwa w atrakcyjnych miejscowościach położonych w pobliżu zbiorników wodnych i lasów jest na pewno agroturystyka. Jest to sposób na uzupełnienie dochodów z gospodarstwa. Wymaga jednak dużych nakładów na adaptację i przebudowę budynków na ten cel przeznaczonych. Wymagania turystów rosną. Już nie wystarczy oferta złożona z miejsc noclegowych o surowych warunkach. Trzeba dysponować wygodnymi, dobrze wyposażonymi pokojami, łazienką, zadbanym i ciekawie urządzonym podwórzem. Przydałoby się miejsce na ognisko, grill oraz wiata na wieczorne ognisko. To wszystko kosztuje. Jednak łącząc środki zdobyte na agroturystykę ze środkami z innych, promujących małe, ekologiczne gospodarstwa, czy nawet hodowlą ras rodzimych zwierząt – może być proste w realizacji. Sposobów na uzyskanie dotacji na różne formy działania jest wiele,  należy jednak najpierw chcieć, później znaleźć odpowiednie programy i ubiegać się o dopłaty. Wierzę, że są wśród naszych rolników ludzie odważni, w których drzemią nie odkryte jeszcze talenty hotelarzy i restauratorów. Talenty te na pewno ujawnią się w trakcie szkoleń, jakie powinny odbywać się w miarę często.             Agroturystyka umożliwi także pozostawanie w rodzinnych wsiach ludzi młodych. Rozwiąże więc w jakimś stopniu problemy bezrobocia. Każdy chyba wie, że turystyka w ogóle wpływa na dochody całej sfery ją otaczającej. Mam tu na myśli, handel, gastronomię, rzemiosło i szeroko pojętą twórczość ludową. Do działalności turystycznej należy również urządzanie pól namiotowych, parkingów, obozowisk itp. Myślę, że więcej można zarobić na turystach pobierając drobne opłaty za rekreacyjny pobyt nad wodą i parkujące na ugorach samochody niż przeznaczać je na mało wydajne paśniki. W te działania musi włączyć się oczywiście samorząd. Bez współpracy z gminą, bez jej dążeń do poprawy stanu dróg, czy chociażby zabezpieczenia w wodą trudno jest cokolwiek przedsięwziąć.             Aby działania te były skuteczne należy także zadbać o informację turystyczną. W tym celu konieczne jest utworzenie Centrum Informacji Turystycznej świadczącego usługi informacyjno – turystyczne. Powinno ono promować inicjatywy turystyczne i kulturalne gminy, organizacji społecznych i osób prywatnych. Promocja gminy, jako element strategii rozwoju powinna przebiegać w dwóch kierunkach:1.      Promocja wewnętrzna – skierowana do mieszkańców, której celem jest kształtowanie pozytywnego wizerunku gminy jako miejsca przyjaznego, o wielu walorach, w którym warto mieszkać i do którego warto wrócić po zakończeniu nauki i poświęcić swój czas zawodowej aktywności.2.      Promocja zewnętrzna, której adresatem są głównie osoby odwiedzające naszą gminę. Bardzo ważną rolę spełnić tu może internet, za którego pośrednictwem można dotrzeć również poza granice kraju ponosząc przy tym bardzo małe nakłady finansowe.Aby osiągnąć oczekiwany cel należy wspierać powstawanie obiektów o całorocznej działalności nie zapominając o już istniejących. Na ich bazie rozwijać usługi turystyczno – rekreacyjne. Należy również uwydatnić walory krajobrazowo – środowiskowe gminy planując powstawanie punktów widokowych z drogami do nich prowadzącymi oraz tras rowerowych przebiegających w pobliżu głównych atrakcji w okolicy (np. linie umocnień obronnych, dolina Narwi i Pisy). Wymusi to konieczność zadbania o otoczenie tych obiektów przy zachowaniu terenów leśnych i zadrzewień.       Przy istniejącym bogactwie środowisk wodnych na terenie gminy należy także pamiętać o turystyce wędkarskiej. Poprzez organizację cyklicznych imprez wędkarskich można pozyskać  liczną grupę turystów. Zadbać należy jedynie o stan zarybienia naszych wód.         Urozmaicenie atrakcji, uprzyjemniających pobyt w Nowogrodzie i okolicach, gdzie główną rolę spełnia Skansen Kurpiowski  na pewno zaowocuje zwiększoną liczbą osób przyjeżdżających na czas dłuższy niż kilka godzin. Turysta zatrzymujący się w Nowogrodzie na dłużej powinien mieć możliwość zjedzenia w naszych restauracjach i barach potrawy regionalne. Jest to główna atrakcja tzw. turystyki kulinarnej.         Bardzo ważnym czynnikiem przyciągającym turystów jest cykliczność imprez kulturalnych i historycznych. Muszą one być koordynowane z innymi imprezami w najbliższej okolicy tak, aby stać się elementem kalendarza imprez na terenie Powiatu co z kolei stworzy szerszy produkt turystyczno-rekreacyjny regionu.       Wszystko, o czym piszę wymaga oczywiście nakładów finansowych. Jest to wyzwanie, któremu można sprostać korzystając z istniejących bądź przyszłych programów unijnych. Jak wiemy nasz kraj nie wykorzystuje w całości środków z tych programów. Należy więc zmobilizować władze gminy do skutecznego ubiegania się o środki, które w sumie nam się należą. Poza funduszami unijnymi istnieją także krajowe programy, z których można czerpać środki.       Na pewno rozwój turystyki jest procesem długotrwałym, ale determinacja władz w dążeniu do celu oraz świadomość mieszkańców o jej potrzebie, pozwoli w przyszłości obok silnego rolnictwa postawić turystykę jako dominującą gałąź rozwoju naszej gminy.                                                                                  Opracował - M. Estkowski

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę