Przejdź do treści Przejdź do menu
czwartek, 01 czerwca 2023 napisz DONOS@

ROZWÓJ GOSPODARCZY CZY ZASTÓJ?...cd.


Nie czekajmy, wykorzystajmy środki pomocowe z Unii Europejskiej….c.d.

W kwietniowym numerze „Głosu Nowogrodzkiego’’ przedstawiłem Państwu ogólne informacje o środkach pomocowych z Unii Europejskiej .Starałem się przybliżyć Wam zasady przyznawania tej pomocy, przedstawić instytucje odpowiedzialne za obsługę poszczególnych funduszy. Dziś chciałbym się podzielić z Czytelnikami informacjami, które w wielkim skrócie można nazwać: „kto, ile i na jakie zadania może otrzymać środki pomocowe”. .Jeśli chcielibyśmy wymienić jednostki, które mogą składać projekty, to utworzymy bardzo długą listę. Znajdą się na niej m.in. samorządy (wojewódzkie, powiatowe i gminne) i ich jednostki organizacyjne, jednostki administracji rządowej, szkoły wyższe, szpitale, organizacje turystyczne, pozarządowe, instytucje publiczne jak straż, policja, jednostki kultury, przedszkola, szkoły, ośrodki zdrowia, przedsiębiorstwa.
Największym odbiorcą środków z funduszy strukturalnych są jednostki samorządu terytorialnego, w tym oczywiście gminy. Wynika to przede wszystkim z roli, jaką pełnią one w rozwoju gospodarczym regionów na poziomie lokalnym. W związku z tym to do nich należy przygotowanie najważniejszych projektów związanych z infrastrukturą, czyli drogi, oczyszczalnie ścieków, placówki edukacyjne, sportowe, kulturalne, uzbrojenie terenu. Poza środkami inwestycyjnymi samorządy mogą pozyskać dotacje na przedsięwzięcia nieinwestycyjne, czyli np. szkolenia z zakresu przeciwdziałania bezrobociu, fundusze stypendialne, promocję przedsiębiorczości. Fundusze strukturalne mają pomóc samorządom w podnoszeniu aktywności gospodarczej i zamożności mieszkańców.
Środki z funduszy strukturalnych są dostępne w ramach programów operacyjnych i inicjatyw Wspólnot. Trzeba tylko przygotować i złożyć projekt, wybierając właściwy dla swoich celów program. Ze względu na duży udział procentowy funduszy unijnych, realizacji całości zadania, mogą z tych środków korzystać gminy bogate dysponujące dużymi budżetami ale również i te, które dysponują skromniejszymi środkami finansowymi.
Korzystanie przez gminy z funduszy unijnych stało się w ostatnich 3 latach powszechne. Nie ma chyba w Polsce gminy, która nie poprawiałaby losu swych mieszkańców wykorzystując te środki. Przepraszam, jest jedna – Nowogród. To tu potrafiono zmarnować gotowe projekty na budowę dróg i kanalizacji, które zostawili im poprzednicy. Obecni włodarze tej gminy, a konkretnie burmistrz i p.o. sekretarz, nie musieli na starcie się męczyć, dostali gotowe, sprawdzone i zaakceptowane projekty, pozwolenia na budowę. Trzeba było tylko chcieć zrealizować zadanie, i wziąć pieniądze, i to wcale nie małe, bo ok. 750 000 zł.. Mając do dyspozycji niezbędną dokumentację ( min. Strategię rozwoju gminy, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy …..), które im przekazałem w dniu 19 listopada
2002 r. , dostali do ręki bazę do pisania nowych projektów na inne zadania i szansę na nowe środki. No cóż …? Jest pewnie mały problem. Na dzień dzisiejszy nie ma chyba w Urzędzie Miejskim człowieka, który potrafi przygotować projekt i wypełnić wniosek. Nie umieli przecież ogłosić przetargu na wykonanie kanalizacji sanitarnej i zamiast dotacji z programu SAPARD, na samym starcie zadłużyli gminę na prawie 200 000 zł. To, że można korzystać ze środków z zewnątrz, w tym z Unii Europejskiej , pokazują przykłady , nie z bogatych województw, ale te najbliższe, naszych sąsiadów, którzy nie czekają, potrafią przygotować wnioski i otrzymują ogromne pieniądze na najpilniejsze inwestycje, ku zadowoleniu swoich mieszkańców.
GMINA ŁOMŻA
- rok 2003 – budowa drogi gminnej we wsi Lutostań - ogólna wartość zadania 405 948 zł., w tym środki z programu SAPARD - 279 984 zł., - rok 2004 – budowa drogi Kupiski Nowe – Bożenica ( ok. 4 km ) – ogólna wartość zadania 1 157 000 zł. , w tym środki Unii Europejskiej z programu SAPARD - 618 000 zł., - lata 2004 – 2005 – system wodno – kanalizacyjny: Kupiski Nowe – Bożenica – ogólna wartość zadania – 1 190 393 zł., dofinansowanie ze środków unijnych – 829 275 zł. , - rok 2005 - gmina złożyła nowe projekty o pomoc finansową z Unii Europejskiej 1. Budowa szkoły i sali gimnastycznej w Wygodzie – wartość zadania 4 500 000 zł. . 2. Budowa kanalizacji ( II-gi etap ) Kanarzyce , Stara Łomża Nad Rzeką , Stara Łomża Przy Szosie, Zosin – wartość zadania 6 500 000 zł. 3. Rozbudowa biblioteki i GOK w Kanarzycach i Pniewie – wartość zadania ok. 550 000 zł. Wnioski te oczekują na rozpatrzenie.
GMINA ZBÓJNA
1. Droga do wsi Jurki (ok. 5 km)- wartość zadania 494 947 zł., w tym środki z PAOW 223 200 zł.. 2. Budowa drogi Pianki – Tabory (ok. 3 km) - wartość zadania 444 340 zł., w tym 75 % tj. 333 255 zł. środki z UE (zakończenie inwestycji w 2004 r.). 3. Droga Gontarze – Ruda Osowiecka (ok. 1,7 km) - wartość zadania 304 009 zł., w tym środki SAPARD 216 536 zł. tj. 71,23 % (zakończenie zadania w 2003 r ), 4. Remont ciągów komunikacyjnych przy Gimnazjum w Zbójnej – wartość zadania 37 514 zł., w tym środki z UE 13 130 zł. ( rok 2004 ). 5. Wyposażenie świetlicy przy Gimnazjum w Zbójnej – wartość zadania 24 668 zł., w tym środki z UE 9 620 zł. ( 2004 rok ). 6. Promocja gminy – program „Europejska sieć wiosek agroturystycznych” – wartość zadania 32 000 EURO, w tym środki z programu INRERREG III C 24 000 EURO (lata 2003 – 2006). GMINA MIASTKOWO
- rok 2003 – droga do wsi Kraska ( ok. 2 km. ) – wartość zadania 300 000 zł., dofinansowanie z programu SAPARD 150 000 zł., - rok 2003 – Gminne Centrum Informacji – wartość zadania 45 000 zł., w tym środki zewnętrzne 35 000 zł. - rok 2004 – droga do wsi Naruszczki – wartość zadania 370 000 zł., w tym dofinansowanie z programu SAPARD 185 000 zł., - rok 2005 – budowa hali sportowej – wartość zadania 2 878 000 zł., w tym środki z MENIS 1 100 000 zł., - rok 2005 – budowa ulicy w Miastkowie ( 1, 75 km., droga powiatowa ) – wartość zadania 378 000 zł.- środki z budżetu gminy , - W LATACH 2004 – 2005 GMINA WYBUDOWAŁA 40 KM SIECI WODOCIĄGOWEJ I 330 PRZYŁĄCZY ZA KWOTĘ 1 600 000 ZŁ. Warto w tym punkcie zwrócić uwagę i porównać to zadanie do planowanej przez naszego burmistrz budowy wodociągu. Planuje on wykonać 16 km sieci wodociągowej i niewiadomo ile przyłączy ( najprawdopodobniej ok. 80 – 100 ) za kwotę ponad 3 400 000 zł. Nie problem więc policzyć , że trasa 1 km. wodociągu w gminie Miastkowo kosztowała 40 000 zł.. U nas zaś 1 km. ma kosztować prawie 210 000 zł.. Sprawa więc jest prosta a wnioski nasuwają się same. Nie ma więc tu mowy o żadnej gospodarności. Prywatne interesy Zalewskiego Szczepana, Dobrzańskiego Mirosława , Lendo Zbigniewa sprawiły, że proponuje się mieszkańcom wodociąg ponad 5 razy droższy niż w gminie Miastkowo. Skąd więc w budżecie mają być pieniądze na inne zadania . Wiele zadań inwestycyjnych (z udziałem środków unijnych) szczególnie z zakresu drogownictwa zrealizowało również Starostwo Powiatowe. W podsumowaniu tego materiału mogę tylko dodać, że we wszystkich zestawieniach tabelarycznych dotyczących pomocy gminom (z Unii Europejskiej) w województwie podlaskim , w pozycji Nowogród zapisane jest „O” lub „nie korzysta”. Komentarz zostawiam Państwu. Jeżeli do tej „gospodarności” dołączymy wydawanie pieniędzy na nową siedzibę urzędu i olbrzymie wynagrodzenia jakie sobie przyznała władza gminna to nie ma co się dziwić, że gmina zatrzymała się w rozwoju, a wręcz popada w zacofanie.
Co na to Radni, którzy na ostatniej sesji udzielili burmistrzowi absolutorium, w nagrodę za jego „działania” ? Pozdrawiam Józef Piątek

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę