piątek, 15 grudnia 2017 napisz DONOS@
Gazeta Bezcenna nr 550

Rekrutacja do przedszkoli rusza w poniedziałek

Do końca lutego dyrektorzy miejskich przedszkoli w Łomży mieli czas na ogłoszenie kryteriów naboru dzieci. Zgodnie z ustaleniami z organem prowadzącym – czyli prezydentem Łomży - kryteria naboru we wszystkich miejskich przedszkolach, za wyjątkiem PP nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, będą takie same. Poza kryteriami ustawowymi w Łomży dodatkowe punkty decydujące o przyjęciu dziecka do przedszkola będzie można dostać jeśli obydwoje rodzice pracują lub studiują oraz np. za to, że rodzice kandydata płacą podatki w mieście. Sam nabór do 9 przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, rozpocznie się w poniedziałek 10 marca 2014 r, przy czym przez pierwsze dwa tygodnie będą jedynie przyjmowanie deklaracje od rodziców o pozostaniu ich dzieci w tym samym przedszkolu albo przejściu do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Nabór do przedszkoli w Łomży przeprowadzony ma być w taki sam sposób jak w latach poprzednich - za pomocą systemu elektronicznego naboru. W poniedziałek 10 marca 2014 r. na stronie https://nabor.progman.pl/lomza.html zostaną opublikowane internetowe informatory o przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz poradnik dla rodziców. 
Tego samego dnia rozpocznie się przyjmowanie od rodziców deklaracji o pozostaniu ich dzieci w tym samym przedszkolu albo przejściu do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
- Nabór do przedszkoli publicznych będzie się odbywał na wolne miejsca - po złożonych deklaracjach przez rodziców dzieci kontynuujących naukę w danym przedszkolu – podaje Andrzej Piechociński naczelnik wydziału oświaty w Urzędzie Miejskim.
Zgodnie z nowymi przepisami w przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie rekrutacji brane będą pod uwagę: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego lub obojga jego rodziców, a także rodzeństwa oraz samotne wychowywanie kandydata w rodzinie oraz objęcie kandydata pieczą zastępczą. W miejskich przedszkolach pod uwagę mają być brane także cztery dodatkowe kryteria, za które będzie można zdobyć dodatkowe punkty: obydwoje rodzice pracują lub studiują (64 punkty), są w wieku obowiązkowego przygotowania przedszkolnego (32), rodzeństwo już uczęszcza do danego przedszkola (16) i rodzice kandydata płacą podatki w Łomży (8). 
- Generalnie, Łomża pod względem zabezpieczenia miejsc w przedszkolach jest w dobrej sytuacji – ocenia naczelnik Piechociński. - Z moich szacunków wynika, uwzględniając przedszkole publiczne prowadzone przez TWP, że miejsc, jeśli by brakowało to może tylko dla kilku lub kilkunastu dzieci.

Harmonogram Naboru dzieci do przedszkoli w Łomży:
od 10 do 21 marca 2014 r.     
Przyjmowanie od rodziców deklaracji o pozostaniu ich dzieci w tym samym przedszkolu albo przejściu do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

od 24 marca do 4 kwietnia 2014 r. do godz. 15:00
Zapisy do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – przyjmowanie dokumentów w placówkach – zgłoszenia składa się w placówce pierwszej preferencji.

14 kwietnia 2014r. o godz. 15:00
Ogłoszenie listy przyjętych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0