Przejdź do treści Przejdź do menu
sobota, 15 maja 2021 napisz DONOS@WSZYSTKO   CZYNIĘ   DLA
EWANGELII,   BY   MIEĆ
W   NIEJ   SWÓJ   UDZIAŁ.

                               /1 Kor 9,22/


Zdjęcia:
P.W. FOTO WRZOS
Jacek Malanowski
18-400 ŁOMŻA
ul. Farna 6, tel. (086)2162381
Al. Legionów 50 paw.15/16,
tel. (086)2183790 .
USŁUGI FOTOGRAFICZNE


oraz zdjęcia własne

Od wschodu aż do zachodu słońca * niech będzie pochwalone imię Pana. (Ps.113,3)

"On uczynił wielkie światła,bo Jego łaska na wieki. Słońce, by dniem władało,bo Jego łaska na wieki. Księżyc i gwiazdy, by władały nocą, bo Jego łaska na wieki". ( Ps136,7-9) "Zbudź się, duszo moja, zbudź, harfo i cytro! Chcę obudzić jutrzenkę." (Ps 57,9) Wysławiamy Ciebie rano, O zachodzie, dniem i nocą, Racz zachować nas na zawsze W Twojej świętej obecności. (Fragment hymnu Godziny Czytań odmawianej w ciągu dnia z Wtorku I tygodnia Psałterza z Monastycznej Liturgii Godzin)

Foto: Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada
I blask słoneczny już niknie na niebie;
Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie
Dla Twoich wiernych.

Błogosławiony jesteś, Boże,
W jedności Trójcy doskonały;
Oto już gaśnie blask słoneczny,
Napełnij przeto serca światłem.

 Ciebie sławimy pieśnią rano,
Wielbimy hymnem o zachodzie,
Tobie oddawać chcemy chwałę
Przez wszystkie wieki nieskończone.

(fragment Hymnu z Komplety z II tygodnia Monastycznej Liturgii Godzin)
Foto: Oto dzień już wschodzi wielki,
Wywyższony ponad inne,
Które Ty uświęcasz, Jezu,
Pierwszy spośród zmartwychwstałych.

2 Spraw, by duch i ciało nasze,
Obudzone Twoją mocą,
Wolne od powtórnej śmierci,
Żyły dziś dla Ciebie tylko.

(fragment Hymnu z Godziny Czytań odmawianej w ciągu dnia z Niedzieli I tygodnia Monastycznej Liturgii Godzin)
Foto: Jutrzenka ziemi zwiastuje
Blaski słonecznych promieni
I ukazuje w swym świetle
Kształty i barwy prawdziwe.

(fragment Hymnu z Jutrzni z Wtorku I tygodnia Monastycznej Liturgii Godzin)
Foto: 1 Jutrzenka złoci niebiosa
I dzień już wschodzi nad ziemią,
Słoneczny promień jaśnieje,
Niech precz odejdą pokusy.

2 Niech pierzchną nocne złudzenia
I grzech, co duszę obarcza,
Niech zło, przez mrok przyniesione,
Zapadnie w ciemność wieczystą.

3 Niech nas ogarnie światłością
Poranek, może ostatni,
I spełni nasze pragnienia,
O których teraz śpiewamy.

4 Sławimy Ojca i Syna,
I Ducha, Dawcę pociechy;
Niech będzie chwała na wieki
Naszemu Bogu i Panu. Amen

(Hymn z Jutrzni z Soboty I tygodnia Monastycznej Liturgii Godzin)
Foto: 1 Stwórco światła wszechmogący,
Dzięki Tobie dzień jaśnieje
I przez Ciebie świat się zrodził
Od pierwszego brzasku zorzy.

2 Czas od świtu do wieczora
Dniem nazywać rozkazałeś,
Racz więc przyjąć nasze modły,
Gdy nam grozi mrok i zamęt.

3 Dusza własnym złem spętana
Nie chce myśleć o wieczności;
Ty uwolnij ją z brzemienia
I umocnij darem życia.

4 Niech kołacze w bramę nieba,
By otrzymać dar ożywczy,
My zaś unikajmy grzechu
I oczyśćmy się z przewiny.

5 Spraw to, miłosierny Ojcze,
Ty, co razem z Twoim Synem
Oraz Duchem równym Obu
Jesteś Królem wszystkich wieków. Amen.

(fragment Hymnu z II Nieszporów z Niedzieli I tygodnia Monastycznej Liturgii Godzin)
Foto: MODLITWA KOŃCOWA

Módlmy się. Panie, nasz Boże, daj nam spokojny sen i odnów nasze siły wyczerpane całodzienną pracą, † abyśmy przez Ciebie pokrzepieni, * służyli Tobie ciałem i duszą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

(Modlitwa końcowa z Komplety z Czwartku z Monastycznej Liturgii Godzin)
Foto: MODLITWA

Wszechmogący Boże, wszystko, co stworzyłeś, jest dobre i piękne; † pozwól nam w Twoje imię z radością rozpocząć dzień dzisiejszy * i spełniać wszystkie czynności z miłości ku Tobie i bliźnim. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

( Modlitwa z Jutrzni z Wtorku II tygodnia Monastycznej Liturgii Godzin)
Foto: 1 Snem już na ciele wzmocnieni
Wstajemy teraz z ochotą,
By Ciebie szukać, o Boże,
I stanąć w Twej obecności.

2 Niech nasze serca i usta
Dzień zaczną od Twojej chwały,
By później nasze uczynki
Płynęły z Twojej miłości.

3 Niech zmroki blaskom ustąpią,
A noc przed słońcem ucieka:
Niech naszych grzechów ciemności
Rozprasza światło Twej łaski.

4 Dlatego kornie błagamy,
Zachowaj nas ode złego,
Niechaj doczesna modlitwa
W wieczną przedłuży się chwałę.

5 O spraw to, Ojcze najlepszy,
I równy z Ojcem Ty, Synu,
Co z Duchem, Dawcą radości,
Chwalebnie władasz na wieki. Amen.

( Hymn z Godziny Czytań odmawianej w nocy lub o swicie z Poniedziałku I tygodnia Monastycznej Liturgii Godzin)
Foto: Oto dzień, który Pan uczynił, *
radujmy się nim i weselmy. 

(Ps 118,24)
Foto: 1 Stwórco promiennych przestworzy,
Według Twojego rozkazu
Księżyc jaśnieje wśród nocy,
Słońce zaś dnia jest jasnością.

2 Oto już mroki minęły,
Ziemia odradza się w blasku;
Umysł odzyskał swe siły,
Aby podążać ku dobru.

3 Dzień nas zachęca, by Ciebie
Sławić modłami i pieśnią;
Błoga poświata na niebie
Serca napełnia spokojem.

4 Strzeżmy się zła i występku,
Z duszy przewrotność wyrwijmy,
Grzechy niech życia nie plamią,
Mowa zaś będzie bez winy.

5 Kiedy już słońce powstało,
Wiara niech moc swą odnajdzie,
Tobie niech ufa nadzieja,
Miłość z Chrystusem niech złączy.

6 Uczyń to, Ojcze najlepszy,
Razem z Twym Synem i Duchem,
Ty, który pełen potęgi,
Rządzisz wiecznością i czasem. Amen.

(Hymn z Jutrzni z Środy II tygodnia Monastycznej Liturgii Godzin)
Foto: MODLITWA KOŃCOWA

Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem i spraw, abyśmy spokojnie usnęli * i z radością obudzili się w blasku dnia nowego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

(Modlitwa Końcowa z Komplety z Wtorku II tygodnia Monastycznej Liturgii Godzin)
Foto: 1 Gdy jasne słońce już wzeszło,
Błagajmy Boga z pokorą,
By dzisiaj nasze uczynki
Od zła uchronił swą łaską.

2 Niech On powściągnie nasz język
Od zgiełku sporów i waśni,
Niech nasze oczy osłoni,
By nie chłonęły marności.

3 Niech czystość serca napełni
I nas zachowa od grzechu,
A mądry umiar w pokarmie
Niech pychę ciała poskromi.

4 Więc zachowajmy niewinność,
By sławić Boga z weselem,
Gdy dzień się zbliży do kresu
I wróci noc nieuchronna.

5 Wielbijmy Ojca i Syna,
I Ducha, Dawcę pociechy;
Niech będzie chwała na wieki
Majestatowi Bożemu. Amen.

(Hymn z Jutrzni z Czwartku II tygodnia Monastycznej Liturgii Godzin)
Foto: MODLITWA KOŃCOWA

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, cichy i pokorny, dla Twoich naśladowców jarzmo, które nakładasz, jest słodkie, a ciężar lekki, † przyjmij nasze dążenia i prace w tym dniu spełnione * i odnów przez odpoczynek nasze siły, abyśmy mogli lepiej Tobie służyć. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

(Modlitwa końcowa z Komplety z Środy z Monastycznej Liturgii Godzin)
Foto: 1 Boże, Ty przez jasne światło
Dzień stworzyłeś pełen blasku,
Teraz więc, gdy noc się zbliża,
Racz wysłuchać nasze prośby.

2 Wieczór już przynagla słońce,
By na zachód się skłoniło
I posłuszne prawom czasu
Zostawiło świat w ciemności.

3 Ty zaś, Panie wszechmogący,
Przyjmij modły sług zmęczonych
Przez codzienny ciężar pracy
I zachowaj ich od mroku.

4 Spraw, by umysł nie podlegał
Bezwładności sennej nocy;
Otocz nas ożywczą łaską,
Daj oglądać Twoje światło.

5 Spraw to, miłosierny Ojcze,
Ty, co razem z Twoim Synem
Oraz Duchem równym Obu
Jesteś Królem wszystkich wieków. Amen.

(Hymn z Nieszporów z Czwartku II tygodnia Monastycznej Liturgii Godzin)
Foto: Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, †
bo tylko Ty jeden, Panie, *
pozwalasz mi żyć bezpiecznie.(Ps 4,9)
Foto: MODLITWA

Prosimy Cię, Panie, przyjmij nasze wieczorne modlitwy † i spraw, abyśmy wstępując w ślady Twojego Syna * w cierpliwości przynosili owoc dobrych uczynków. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

(Modlitwa z Nieszporów z Czwartku II tygodnia Monastycznej Liturgii Godzin)
Foto: HYMN

1 Stwórco potężny wszystkich rzeczy,
Wśród przemian świata Tyś niezmienny,
Światłem i czasem rządzisz mądrze
Następstwo godzin ustalając.

2 Wieczór napełnij swoim blaskiem,
By mroki nie zgasiły życia;
Kiedy zaś przyjdzie śmierć spokojna,
Doprowadź nas do wiecznej chwały.

3 Spraw to, nasz Ojcze miłosierny,
W jedności Ducha z Twoim Synem;
Chwała niech będzie Trójcy Świętej
Przez wszystkie wieki nieskończone. Amen.

(Hymn z Modlitwy w ciągu dnia: popołudniowej z I tygodnia Monastycznej Liturgii Godzin)
Foto: 1 Nim kres nadejdzie jasności,
Błagamy, Stwórco wszechświata,
Byś nas otaczał opieką
I chronił w swojej dobroci.

2 Niech serca nawet uśpione
Przez sen czuwają przy Tobie;
A kiedy zbudzi je zorza,
Niech Ciebie wielbią z weselem.

3 Niech ciało zdrowiem się cieszy
I duch gorliwość odnajdzie,
A Ty swym światłem przenikaj
Głębokie nocy ciemności.

4 O spraw to, Ojcze najlepszy,
Przez Syna Twego, Chrystusa,
Co z Tobą w Ducha jedności
Króluje w blasku na wieki. Amen.

( Hymn z Komplety z I tygodnia Monastycznej Liturgii Godzin)
Foto:
Foto: Od wschodu aż do zachodu słońca *
niech będzie pochwalone imię Pana.

(Ps.113,3)
Foto: 1 Dzisiaj, w pierwszym dniu tygodnia,
Dziękujemy Bogu Ojcu
Za stworzenie wszystkich rzeczy
I za Syna zmartwychwstanie.

2 Toteż senność precz odrzućmy
I jak każe Pismo święte,
Zanim jeszcze wzejdzie słońce,
Wstańmy, aby szukać Boga.

3 Niech On naszych próśb wysłucha
I wyciągnie swą prawicę,
Broniąc nas od grzechu zmazy
I prowadząc do wieczności.

4 A tak dobroć Jego sprawi,
Że u progu dnia świętego
Lud głoszący Jego chwałę
Łaską będzie przyodziany.

5 Daj to, Ojcze Przenajświętszy,
Synu równy Ojcu chwałą
I Duchu Pocieszycielu
Władający wszystkim wiecznie. Amen.

(Hymn z Godziny Czytań (odmawianej w nocy lub o świcie) z Niedzieli I tygodnia Monastycznej Liturgii Godzin)
Foto: Błogosławiony jesteś, Boże,
W jedności Trójcy doskonały;
Oto już gaśnie blask słoneczny,
Napełnij przeto serca światłem.

 Ciebie sławimy pieśnią rano,
Wielbimy hymnem o zachodzie,
Tobie oddawać chcemy chwałę
Przez wszystkie wieki nieskończone.

(fragment Hymnu z II Nieszporów z Niedzieli II tygodnia Monastycznej Liturgii Godzin)
Foto: 1 Wieczór łagodnie spowija
Góry, równiny i pola,
Słońce zachodzi powoli,
Ale nazajutrz powróci.

2 Podziw przejmuje człowieka,
Kiedy ogląda Twe dzieła,
Boże, co dajesz swe prawa
Mrokom i jasnej światłości.

3 Wtedy, gdy ciemność ogarnie
Swoim milczeniem niebiosa,
Siła działania osłabnie,
Człowiek znużony odpocznie.

4 Niechaj więc Słowo Przedwieczne,
Które jest blaskiem Twej chwały,
Serca strudzonych napełni
Szczęściem nadziei i wiary.

5 Ono jest słońcem bez wschodu
Ani zachodu nie dozna;
Wszystko swą mocą ogarnia,
Niebo weselem przenika.

6 Tym światłem, Ojcze, rozjaśnij
Noc, która wkrótce zapadnie,
Abyśmy Ciebie sławili
Z Synem i Duchem Najświętszym. Amen.

(Hymn z Nieszporów z Środy II tygodnia Monastycznej Liturgii Godzin)
Foto: 1 O przedwieczny Stwórco świata,
Który rządzisz dniem i nocą,
Przez nie dzielisz czas na doby,
By nie znużył brakiem zmiany.

2 Już odzywa się w ciemności
Czujny strażnik wschodu słońca,
Który swoim głosem wiedzie
Wędrujących nocną porą.

3 Po nim budzi się jutrzenka
I uwalnia z mroków niebo;
Pierzcha wszelka moc szatana,
Bo skończona jego władza.

4 Żeglarz siły odzyskuje,
Bo widnieją morskie brzegi,
A wstrząśnięty pianiem ptaka,
Płacze Piotr nad swoją winą.

5 Teraz spójrz na chwiejnych, Jezu,
I powstrzymaj przed upadkiem;
Swoim wzrokiem oddal grzechy,
Pomóż błędy obmyć łzami.

6 Światłem jesteś, więc zabłyśnij
I z umysłów usuń senność,
Aby dzisiaj nasze modły
Najpierw Ciebie wysławiały.

7 Chryste, Królu miłosierny,
Tobie, Ojcu i Duchowi
Cześć i chwała niechaj będzie
Teraz i przez wszystkie wieki.

( Hymn z Jutrzni z Niedzieli I tygodnia Monastycznej Liturgii Godzin)
Foto: 1 Stwórco wieczystej jasności,
Tyś cały dniem jest i światłem,
Światłem, co nigdy nie gaśnie,
Ale panuje nad nocą.

2 Oto już bledną ciemności,
Zorza ogarnia niebiosa,
Gwiazdy się kryją przed słońcem,
Które powstaje promienne.

3 Pełni wesela wstajemy,
Aby Ci śpiewać z wdzięcznością,
Tobie dziękować za światło,
Które już mrok zwyciężyło.

4 Teraz prosimy Cię, Panie:
Ciało zachowaj od pokus,
Duch zaś niech oprze się złudzie
Świata i jego podstępom.

5 Chroń nas od gniewu i kłótni,
Oddal pokusę łakomstwa,
Obroń przed głodem bogactwa,
Aby nas ono nie zwiodło.

6 Obdarz trzeźwością umysły,
Ciała zachowaj od grzechu,
Abyśmy dzień ten przeżyli
Wierni nauce Chrystusa.

7 Uczyń to, Ojcze najlepszy,
Razem z Twym Synem i Duchem,
Ty, który pełen potęgi
Rządzisz wiecznością i czasem. Amen.

( Hymn z Jutrzni z Wtorku II tygodnia Monastycznej Liturgii Godzin
Foto: 1 Władco każdej pory czasu,
Jego bieg obdarzasz ładem,
Bo dla pracy dzień ma służyć,
Dla spoczynku ciemność nocy.

2 Daj umysłom czyste myśli,
Aby wśród podstępnej ciszy
Zło nie wkradło się do serca
Raniąc je swym groźnym ciosem.

3 Dusza niech miłością płonie
Nie poddając się pokusie,
Która przez nas dopuszczona,
Moc odbiera rozumowi.

4 Spraw to, Ojcze miłosierny,
Ty, co razem z Twoim Synem
Oraz Duchem równym Obu,
Jesteś Królem wszystkich wieków. Amen.

(Hymn z Nieszporów z Wtorku II tygodnia Monastycznej Liturgii Godzin)
Foto: MODLITWA

Panie, Ojcze święty, wszechmogący wieczny Boże, † niech nasza wieczorna modlitwa wzniesie się do Ciebie i niech zstąpi na nas Twoje błogosławieństwo, * abyśmy z Twoją pomocą teraz i w przyszłości mogli dojść do zbawienia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

(Modlitwa z Nieszporów z Wtorku II tygodnia Monastycznej Liturgii Godzin)
Foto: Oto już bledną mroczne cienie nocy
I jasna zorza lśni na nieboskłonie,
My zaś z ufnością z całych sił prosimy
Wszechmogącego:

(Z HYMNU Z JUTRZNI z Niedzieli 2 Tygodnia Psałterza)
Foto: Światło wschodzi dla sprawiedliwego *
i radość dla ludzi prawego serca. (Ps 97,11)
Foto: 1 Oto dzień już wschodzi wielki,
Wywyższony ponad inne,
Które Ty uświęcasz, Jezu,
Pierwszy spośród zmartwychwstałych.

2 Spraw, by duch i ciało nasze,
Obudzone Twoją mocą,
Wolne od powtórnej śmierci,
Żyły dziś dla Ciebie tylko.

3 Wkrótce porwą nas obłoki
Na spotkanie z Tobą, Chryste;
Zmartwychwstały Wodzu życia,
Daj nam z Tobą śmierć pokonać.

4 O światłości i pokoju,
Gdy ujrzymy Twe oblicze
I poznamy, jakim jesteś,
Daj nam udział w Twojej chwale.

5 Kiedy przyjdzie Twe królestwo,
Niechaj radość odnajdziemy
W Tobie, gdy nas oddasz Ojcu
Pełnych darów Twego Ducha. Amen.


(Hymn z Godziny Czytań (odmawianej w ciągu dnia) z Niedzieli I tygodnia Monastycznej Liturgii Godzin)
Foto: 1 Władco potężny, wierny Boże,
W swej dłoni dzierżysz losy świata,
Zdobisz poranek blaskiem słońca
I dajesz ciepło w dnia połowie.

(Fragment hymnu z Modlitwy w ciągu dnia: południowej z I tygodnia Monastycznej Liturgii Godzin)
Foto: MODLITWA KOŃCOWA

Módlmy się. Wszechmogący Boże, bądź z nami tej nocy, † abyśmy jutro z Twoją pomocą wstali * i radowali się ze zmartwychwstania Chrystusa. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

(Modlitwa końcowa z Komplety z Soboty z Monastycznej Liturgii Godzin)
Foto: 1 Stwórco potężny wszystkich rzeczy,
Wśród przemian świata Tyś niezmienny,
Światłem i czasem rządzisz mądrze
Następstwo godzin ustalając.

2 Wieczór napełnij swoim blaskiem,
By mroki nie zgasiły życia;
Kiedy zaś przyjdzie śmierć spokojna,
Doprowadź nas do wiecznej chwały.

3 Spraw to, nasz Ojcze miłosierny,
W jedności Ducha z Twoim Synem;
Chwała niech będzie Trójcy Świętej
Przez wszystkie wieki nieskończone. Amen.

(Hymn z Modlitwy w ciągu dnia: popołudniowej z Soboty I tygodnia Monastycznej Liturgii Godzin)
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto: Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, * podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju. 

(Antyfona do Pieśni Symeona z Komplety z I Tygodnia z Monastycznej Liturgii Godzin)
Foto: MODLITWA KOŃCOWA

Módlmy się. Wszechmogący Boże, uczciliśmy dzisiaj tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa, † pokornie Cię prosimy, niech nas ogarnie Twój pokój, * abyśmy odpoczęli bezpieczni od zła wszelkiego i z radością się obudzili na chwalenie Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

(Modlitwa końcowa z Komplety z Niedzieli z Monastycznej Liturgii Godzin)
Foto:
Foto:
S. Stefania OSB
wt, 03 maja 2011 10:23
Data ostatniej edycji: śr, 31 lipca 2013 14:40:06

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
 1. Analityki ruchu na naszych serwisach
 2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
 3. Personalizowania reklam
 4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę