Przejdź do treści Przejdź do menu
poniedziałek, 23 maja 2022 napisz DONOS@

11 MAJA- Wspomnienie obowiązkowe świętych Odona, Majola, Odylona, Hugona i bł. Piotra, opatów kluniackich

S. Stefania OSB nie, 15 maja 2022 11:17


Ant. Jesteście dla mnie ludźmi świętymi, * mówi Pan, pomnożę waszą liczbę / i modlić się będziecie za mój lud, alleluja.

HYMN Z JUTRZNI
1 Ojcowie nasi święci,
Niech spłynie wasza chwała
Na tych, co waszą drogą
Zdążają dziś za wami.

2 Wielkiego Prawodawcy
Ustawy i nakazy
Wydały w waszym życiu
Obfity plon świętości.

3 I był kluniacki klasztor
Jak ogród ukwiecony,
Jak sad owocujący
Pod waszą czujną pieczą.

4 Iluż to waszych braci
Dotarło do bram nieba
Dzięki nauce waszej
I waszym ciągłym trudom!

5 Więc dziś i nam pomóżcie
Do nieba za Chrystusem
Podążać za przewodem
Reguły tak wam drogiej!

6 Niech i my razem z wami
Znajdziemy się w ojczyźnie
I Trójcy Przenajświętszej
Głosimy wiecznie chwałę. Amen.
=====
Syr 17, 7-10

Pan ich napełnił wiedzą i rozumem, o złu i dobru ich pouczył. Położył oko swoje w ich sercu, aby im pokazać wielkość swoich dzieł. Imię świętości wychwalać będą i wielkość Jego dzieł opowiadać.
=====
MODLITWA

Wszechmogący Boże, przez świętych Opatów uczyłeś nas kształtować życie według Ewangelii, * spraw, abyśmy wśród zmiennego świata całym sercem przylgnęli do tego, co trwa na wieczność. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
=====
więcej: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/05-11c.php3

8 MAJA- UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA, BISKUPA I MĘCZENNIKA, GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI

S. Stefania OSB wt, 26 kwietnia 2022 08:28


Ant. Uwielbiajmy Chrystusa Pana / w uroczystość świętego Stanisława, alleluja.
=====
Ga 1, 10-11

Czy zabiegam o względy ludzi, czy raczej Boga? Czy ludziom staram się przypodobać? Gdybym ludziom starał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa. Głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim.
=====
MODLITWA

Wszechmogący Boże, święty Stanisław, biskup, nieustraszenie broniąc Twojej chwały padł pod ciosami prześladowców, † spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem * aż do śmierci trwali w nienaruszonej wierze. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
=====
więcej: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/05-08a.php3

OKRES WIELKANOCNY

S. Stefania OSB nie, 17 kwietnia 2022 11:06


Ant. Zmartwychwstał Pan prawdziwie, / alleluja.
=====
Rz 10, 8b-10

Słowo jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim. A jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg wskrzesił Go z martwych, osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznanie jej do zbawienia.
=====
MODLITWA

Miłosierny Boże, spraw, aby łaska, którą czerpiemy z wielkanocnych misteriów, * przynosiła owoce w ciągu całego naszego życia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
=====
więcej: https://brewiarz.pl/czytelnia/wielkanoc.php3

Czytanie duchowe na dziś

S. Stefania OSB śr, 13 marca 2019 08:45


Z dzieła Dydyma Aleksandryjskiego "O Trójcy Świętej" (Ks. 2, 12)

Duch Święty odradza nas we chrzcie

Duch Święty, wraz z Ojcem i Synem jedyny Bóg, odradza nas we chrzcie i przywraca nam pierwotne piękno, które zostało zeszpecone. Napełnia nas swoją łaską, abyśmy już nie pragnęli rzeczy, których pragnąć nie należy; wyzwala nas z grzechu i śmierci, i czyni ludźmi uduchowionymi tych, którzy powstali z prochu ziemi; czyni ich uczestnikami chwały Bożej, synami i dziedzicami Boga i Ojca, na wzór obrazu Jego Syna, współdziedzicami i braćmi Chrystusa, razem z Nim przeznaczonymi do chwały, razem z Nim mającymi objąć królowanie. W zamian za ziemię daje im niebo i otwarty dostęp do raju; czyni ich godniejszymi od aniołów i przez moc Bożą gasi wodami chrztu wiekuiste płomienie piekieł. Dwojakie jest poczęcie człowieka: jedno z ludzkiego ciała, drugie z Ducha Świętego. O tych dwóch poczęciach pisali zgodnie z prawdą uczeni mężowie. Ja zaś trzymam się ich nauki i do nich się odwołuję. Pisze święty Jan: "Wszystkim tym jednak, którzy Go przyjęli, dał moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili". Ci więc, mówi Jan, którzy uwierzyli w Chrystusa, otrzymali z Ducha moc stania się synami Boga i uczestniczenia w Jego naturze. A jako dowód, że zostali oni zrodzeni z Ducha Świętego, mówi Jan w imieniu Chrystusa: "Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego".

więcej: https://brewiarz.pl/v_22/2305p/godzczyt_osb.php3#czyt2

KALENDARZ LITURGICZNY

S. Stefania OSB so, 03 marca 2018 08:06


=====
23 MAJA 2022 r.
=====
Poniedziałek VI tygodnia Okresu Wielkanocnego
=====
Dzisiejsi patroni: św. Leoncjusza z Rostowa, biskupa i męczennika (+ 1071); św. Dezyderego, biskupa z Vienne i męczennika (+ ok. 407); świętych mnichów Eutychiusza i Florencjusza (+ VI w.); bł. Jana z Prado, prezbitera i męczennika (+ 1631); św. Jana Chrzciciela de Rossi, prezbitera i zakonnika (+ 1764); św. Joanny-Antydy Thouret, dziewicy (+ 1826); świętych męczenników Kwinkcjana, Lucjusza i Juliana (+ 259); św. Michała, biskupa w Synnadzie (+ 826); św. Wilberta, rycerza, mnicha (+ 962)
=====
Dzisiejsze czytania: (Dz 16,11-15); (Ps 149,1-6a.9b); Aklamacja (J 15,26b.27a); (J 15,26-16,4a);
=====
Monastyczna Liturgia Godzin, Tom II, PONIEDZIAŁEK 6 TYGODNIA WIELKANOCNEGO- s. 682 nn. oraz Psalmodia z Poniedziałku 2 tygodnia Psałterza- s. 1039 nn.;.; Hymny- ss. 450-457
=====
Jutro: WTOREK 6 TYGODNIA WIELKANOCNEGO- s. 682 nn. oraz Psalmodia z Wtorku 2 tygodnia Psałterza- s. 1061 nn.;

więcej: https://brewiarz.pl/index.php3

W NAJBLIŻSZYM CZASIE

S. Stefania OSB pt, 02 marca 2018 14:35


=====
Ant. Jeśli zmartwychwstaliście z Chrystusem, / szukajcie tego, co jest w niebie, / alleluja.

====
INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY NA MAJ 2022 roku
=====
O wiarę dla młodych
Módlmy się, aby ludzie młodzi, powołani do pełni życia, odkryli w Maryi wzór słuchania, głębię rozeznawania, odwagę wiary oraz poświęcenie się służbie.

====
Nabożeństwo majowe w naszym kościele
w dni powszednie o godz. 19.00
w niedzielę i święta po Mszy św. wieczornej.

====
22 maja

VI Niedziela Wielkanocna

====
24 maja

Wspomnienie obowiązkowe Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych

Dzień Modlitwy za Kościół w Chinach.

====
26 maja

Wspomnienie obowiązkowe św. Filipa Neri, prezbitera

Dzień Matki

====
29 maja

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO (rok C)

====
31 maja

Święto Nawiedzenia N.M.P.

====
1 czerwca

Wspomnienie obowiązkowe św. Justyna, męczennika

Międzynarodowy Dzień Dziecka.

====
3 czerwca

Wspomnienie obowiązkowe św. Karola Lwangi i jego Towarzyszy, męczenników

====
4 czerwca

I-wsza sobota miesiąca

Modlitewne czuwanie w naszym kościele w intencji powołań kapłańskich, zakonnych, misyjnych i do naszego Opactwa, godz. 17.00

====
5 czerwca

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Adoracja Najświętszego Sakramentu w naszym kościele rozpocznie się po Mszy św. porannej i zakończy NABOŻEŃSTWEM CZERWCOWYM przed Mszą św. wieczorną ok. godz.16.30

====
6 czerwca

Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła

====
8 czerwca

Wspomnienie św. Jadwigi Królowej

====
9 czerwca

Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

====
11 czerwca

Wspomnienie obowiązkowe św. Barnaby, apostoła

25 MARCA- UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO

S. Stefania OSB pt, 25 marca 2022 08:29


Ant. Dzisiaj Bóg zstąpił na ziemię, / uwielbiajmy Wcielone Słowo.
=====
Ga 4, 4-5

Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo.
=====
Ant. Benedykt wolał raczej trudzić się dla Boga / niż cieszyć się uznaniem tego świata.
=====
MODLITWA

Boże, z Twojej woli w łonie Maryi Dziewicy odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało; † spraw, abyśmy wyznając, że nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, * zasłużyli na udział w Jego Boskiej naturze. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
=====
więcej: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/03-25a.php3

25 marca - Msza św. w intencji pokoju na Ukrainie

S. Stefania OSB pon, 21 marca 2022 12:13


25 marca o godz, 16.30 w naszym kościele będzie sprawowana msza św. w intencji pokoju na Ukrainie i zostanie odmówiony akt poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Po niej odmówimy Drogę Krzyżową.

ŚWIĘTO PRZEJŚCIA DO NIEBA ŚWIĘTEGO OJCA NASZEGO BENEDYKTA

S. Stefania OSB pon, 21 marca 2022 08:35


Ant. Uwielbiajmy Boga / w dniu narodzin dla nieba / Ojca naszego, świętego Benedykta.
=====
Mdr 10, 10. 12

Wyjdź z twej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię: staniesz się błogosławieństwem.
=====
Ant. Benedykt wolał raczej trudzić się dla Boga / niż cieszyć się uznaniem tego świata.
=====
MODLITWA

Boże, nasz Ojcze, Ty napełniłeś świętego Benedykta, opata, duchem Twojego Syna i uczyniłeś go wybitnym nauczycielem ewangelicznej doskonałości † spraw, abyśmy czcząc jego pełne blasku przejście do nieba, * zdążali do szczytów miłości i chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
=====
więcej: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/07-11a.php3

UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

S. Stefania OSB so, 19 marca 2022 08:32


Ant. Uwielbiajmy Chrystusa Pana, / który powierzył się opiece świętego Józefa.
=====
Mdr 10, 10. 12

Mądrość powiodła sprawiedliwego po drogach prostych, i dała mu znajomość rzeczy świętych. Ustrzegła go przed wrogami i uchroniła przed gotującymi zasadzki.
=====
Ant. Otrzymawszy we śnie nakaz / Józef wziął matkę i Dziecię i udał się do Galilei, / do miasta Nazaret i tam osiadł.
=====
MODLITWA

Wszechmogący Boże, Ty powierzyłeś młodość naszego Zbawiciela wiernej straży świętego Józefa, † spraw za jego wstawiennictwem, * aby Twój Kościół nieustannie współdziałał w dziele zbawienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
=====
więcej: https://brewiarz.pl/czytelnia/sw_jozef.php3

13 LUTEGO- UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA KU CZCI ŚW. WALENTEGO

S. Stefania OSB so, 12 lutego 2022 08:19


13 lutego o godz. 17.00 będzie sprawowana Msza św. odpustowa ku czci św. Walentego, której przewodniczyć będzie Jego Ekscelencje ks. bp. Janusz StepnowskiSERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!
=====
więcej: https://diecezja.lomza.pl/kuria/komunikaty-kurii

10 luty- UROCZYSTOŚĆ ŚW. SCHOLASTYKI, DZIEWICY

S. Stefania OSB cz, 10 lutego 2022 09:18


Ant. Uwielbiajmy Boga * w dniu przejścia do nieba świętej matki Scholastyki.
=====
Pnp 8, 7

Ogrom wód nie zdoła ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki. Jeśliby kto oddał za miłość całe bogactwo swego domu, pogardzą nim tylko.
=====
Ant. Dzisiaj święta dziewica Scholastyka * weszła do radości swojego Pana / i razem z bratem cieszy się szczęściem wiekuistego życia.
=====
MODLITWA

Obchodząc święto świętej Scholastyki, dziewicy, prosimy Cię, Boże, † abyśmy za jej przykładem służyli Tobie z wierną miłością * i osiągnęli szczęście przebywania z Tobą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
=====
więcej: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/02-10a.php3

2 LUTEGO- ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO

S. Stefania OSB śr, 02 lutego 2022 10:13


Ant. Uwielbiajmy Pana, / który przychodzi do swojej świątyni.
=====
Hbr 4, 15-16

Nie takiego mamy Arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę w stosownej chwili.
=====
MODLITWA

Wszechmogący, wieczny Boże, Twój Jednorodzony Syn, który przyjął nasze ludzkie ciało, został w dniu dzisiejszym przedstawiony w świątyni, † pokornie Cię błagamy, * spraw, abyśmy mogli stanąć przed Tobą z czystymi sercami. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
=====
więcej: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/02-02.php3

25 STYCZNIA- ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA, APOSTOŁA

S. Stefania OSB wt, 25 stycznia 2022 08:16


Ant. Wysławiajmy naszego Boga / za nawrócenie świętego Pawła.
=====
Dz 26, 16b-18

Ukazałem się tobie po to, aby ustanowić cię sługą i świadkiem tego, co zobaczyłeś, i tego, co ci objawię. Obronię cię przed ludem i przed poganami, do których cię posyłam, abyś otworzył im oczy i odwrócił od ciemności do światła, od władzy szatana do Boga. Aby przez wiarę we Mnie otrzymali odpuszczenie grzechów i dziedzictwo ze świętymi.
=====
MODLITWA

Wszechmogący Boże, obchodzimy dzisiaj nawrócenie świętego Pawła Apostoła, którego powołałeś do głoszenia Dobrej Nowiny wszystkim narodom, † spraw, abyśmy za jego przykładem dążyli do Ciebie * i świadczyli wobec świata o prawdzie Twojej Ewangelii. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
=====
więcej: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/01-25.php3

15 STYCZNIA: Wspomnienie obowiązkowe świętych Maura i Placyda, uczniów św. Benedykta

S. Stefania OSB nie, 16 stycznia 2022 10:08


Ant. do Pieśni Zachariasza : Maur i Placyd umiłowali krzyż Chrystusa * ponad wszystkie bogactwa świata, / a chwałę nieba bardziej niż godność wielkiego rodu.
=====
Kol 3, 1b-3

Szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu.
=====
MODLITWA

Boże, Ty w świętych Maurze i Placydzie dałeś nam podziwu godny wzór życia mniszego, † spraw, abyśmy wstępowali w ich ślady * i mogli być uczestnikami ich nagrody. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana i Boga, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * przez wszystkie wieki wieków. Amen.
=====
więcej: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/01-15b.php3

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

S. Stefania OSB nie, 09 stycznia 2022 10:10


Wezwanie: Ant. Uwielbiajmy Chrystusa, / umiłowanego Syna Bożego, / w którym Ojciec sobie upodobał.
=====
Dz 10, 37-38

Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego, że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła.
=====
MODLITWA

Wszechmogący, wieczny Boże, po chrzcie w Jordanie uroczyście ogłosiłeś, że Chrystus, na którego zstąpił Duch Święty, jest Twoim umiłowanym Synem, † spraw, aby Twoje przybrane dzieci, odrodzone z wody i Ducha Świętego, * zawsze żyły w Twojej miłości. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana i Boga, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * przez wszystkie wieki wieków. Amen.
=====
więcej: https://brewiarz.pl/czytelnia/chrzest.php3

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

S. Stefania OSB so, 01 stycznia 2022 09:44


Wezwanie: Ant. Uwielbiajmy Chrystusa, / który nam się objawił.
=====
Iz 52, 7-10

Jakże są pożądane kroki posłańca na szczytach górskich, który nam ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, obwieszcza zbawienie, który mówi do Syjonu: "Twój Bóg zaczął królować". Głos! Twoi strażnicy podnoszą głos, razem wznoszą okrzyki radosne, bo oglądają na własne oczy powrót Pana na Syjon. Zabrzmijcie radosnym śpiewem, wszystkie ruiny Jeruzalem! Bo Pan pocieszył swój lud, odkupił Jeruzalem. Pan obnażył już swe ramię święte wobec wszystkich narodów, i wszystkie krańce ziemi zobaczą zbawienie naszego Boga.
=====
MODLITWA

Boże, Ty w dniu dzisiejszym za przewodem gwiazdy objawiłeś Jednorodzonego Syna swojego poganom, † spraw łaskawie, abyśmy poznawszy Cię już przez wiarę, * zostali doprowadzeni do oglądania twarzą w twarz blasku Twojego majestatu. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana i Boga, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * przez wszystkie wieki wieków. Amen.
=====
więcej: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/01-06.php3

UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

S. Stefania OSB śr, 08 grudnia 2021 09:50


Wezwanie: Ant. Sławmy Niepokalane Poczęcie Dziewicy Maryi / i uwielbiajmy Jej Syna, Chrystusa.
=====
Antyfona do Pieśni Maryi: Ant. Bądź pozdrowiona, Maryjo, pełna łaski, * Pan z Tobą; / błogosławiona jesteś między niewiastami, / i błogosławiony owoc Twojego łona, / alleluja.
=====
Iz 43, 1

Tak mówi Pan, Stworzyciel twój, Jakubie, i Twórca twój, Izraelu: Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu; moim jesteś!
=====
MODLITWA

Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie † i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, * dozwól nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana i Boga, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * przez wszystkie wieki wieków. Amen.
=====
więcej: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/12-08a.php3

30 rocznica śmierci ś.p. ks. Bolesława Liszewskiego

S. Stefania OSB śr, 24 listopada 2021 08:46


W naszym przyklasztornym kościele 28 listopada o godz. 17.00 będzie sprawowana Msza św. w intencji ś.p. ks. Bolesława Liszewskiego- naszego wieloletnego kapelana, profesora Seminarium Duchownego w Łomży, opiekuna łomzyńskiego Klubu Inteligencji Katolickiej.
=====
Wspomnienie o śp. ks. Bolesławie Liszewskim: https://www.niedziela.pl/wydruk/1209/nd

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

S. Stefania OSB nie, 21 listopada 2021 09:59


Ant. Uwielbiajmy Jezusa Chrystusa, / Króla nad królami.
=====
1 Kor 15, 25-28

Trzeba, aby Chrystus królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół u nóg swoich. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. Wszystko bowiem jest rzucone pod stopy Jego. Kiedy się mówi, że wszystko jest poddane, znaczy to, że z wyjątkiem Tego, który Mu wszystko poddał. A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.
=====
MODLITWA

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty postanowiłeś wszystko poddać umiłowanemu Synowi Twojemu, Królowi wszechświata, † spraw, aby całe stworzenie, wyzwolone z niewoli grzechu, * Tobie służyło i bez końca Ciebie chwaliło. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana i Boga, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * przez wszystkie wieki wieków. Amen.
=====
więcej: https://brewiarz.pl/czytelnia/krol.php3

« · 1 · 2 · 3 · »» · »
 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę