Przejdź do treści Przejdź do menu
wtorek, 21 września 2021 napisz DONOS@

Zakończenie procesu beatyfikacyjnego na etapie diecezjalnym Sługi Bożej Siostry Magdalenie Mortęskiej

S. Stefania OSB nie, 19 września 2021 10:07

14 września 2021 r. trzy siostry z naszego opactwa wzięły udział w tych uroczystościach, które miały miejsce w Chełmnie.

więcej: https://www.facebook.com/benedyktynkilomza/

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Zako%C5%84czenie+procesu+beatyfikacyjnego+na+etapie+diecezjalnym+S%C5%82ugi+Bo%C5%BCej+Siostry+Magdalenie+Mort%C4%99skiej

ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

S. Stefania OSB pon, 13 września 2021 20:17

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa / w Jego męce i chwale.

=====
Hbr 2, 9-10

Widzimy Jezusa, który mało od aniołów był pomniejszony, chwałą i czcią ukoronowanego za cierpienia śmierci, iż z łaski Bożej za wszystkich zaznał śmierci. Przystało bowiem Temu, dla którego wszystko i przez którego wszystko, który wielu synów do chwały doprowadza, aby przewodnika ich zbawienia udoskonalił przez cierpienie.

=====
MODLITWA

Wszechmogący Boże, Twój Syn posłuszny Twojej woli poniósł śmierć na krzyżu, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni, † spraw, abyśmy poznawszy na ziemi tajemnicę Odkupienia, * mogli otrzymać jej owoce w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

=====
więcej: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-14a.php3

Czytanie duchowe na dziś

S. Stefania OSB śr, 13 marca 2019 08:45


Z ostatniej zachęty św. Andrzeja Kim Taegon, kapłana i męczennika (Pro Corea. Documenta ed. Mission Catholique Seoul, Seoul/Paris 1938, vol. 1, 74-75)

Uwieńczeniem wiary jest miłość i wytrwałość

Umiłowani bracia i przyjaciele! Zastanówcie się i rozważcie: Na początku świata Bóg stworzył niebo, ziemię i w ogóle wszystko; pomyślcie także, dlaczego i w jaki sposób uczynił człowieka na obraz i podobieństwo swoje. Jeśli więc na tym świecie, pełnym niebezpieczeństw i utrapień, nie dostrzeżemy i nie uznamy Boga-Stwórcy, na nic się przyda nasze narodzenie, na nic nasze życie. Skoro bowiem dzięki Bożej łasce przyszliśmy na świat, dzięki łasce dostąpiliśmy chrztu i weszliśmy do Kościoła, i tak stawszy się uczniami Pana, nosimy zaszczytne Jego imię, to przecież na cóż zda się imię pozbawione tego, co oznacza? Gdyby tak było, na próżno byśmy przyszli na świat, na próżno należeli do Kościoła, owszem, postawa tego rodzaju oznaczałaby zdradę Pana i Jego łaski. Tymczasem lepiej byłoby się nie narodzić, niż dostąpić łaski Pana i przeciw niej zgrzeszyć. Przyjrzyjcie się rolnikowi, który sieje ziarno na polu: w odpowiednim czasie orze ziemię, uprawia i nie zważając na uciążliwość pracy w promieniach słońca, pielęgnuje cenne ziarno. Kiedy nadchodzi czas żniwa, gdy się pojawią nabrzmiałe ziarnem kłosy, zapominając o pracy i trudzie, pełen szczęścia cieszy się i raduje. Kiedy zaś kłosy są puste i nie ma nic jak tylko słoma i plewy, rolnik wspomina ciężar pracy i trudu; tym bardziej porzuca i zaniedbuje pole, im pilniej przedtem je uprawiał.

więcej: https://brewiarz.pl/ix_21/2009p/godzczyt_osb.php3#czyt2

KALENDARZ LITURGICZNY

S. Stefania OSB so, 03 marca 2018 08:06


=====

20 WRZEŚNIA 2021 r.

Wspomnienie obowiązkowe świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy
=====
Dzisiejsi patroni: świętych męczenników Andrzeja Kim Tae-gŏn, prezbitera, Pawła Chŏng Ha-sang i Towarzyszy (+ XIX w.); świętych męczenników: małżonków Eustachego i Teopisty oraz ich synów Agapita i Teopista (+ III w.); bł. Franciszka de Posadas, prezbitera i zakonnika (+ 1713); św. Gliceriusza, biskupa (+ ok. 438); św. Jana Karola Cornay, męczennika (+ 1837); bł. Tomasza Johnsona, prezbitera i męczennika (+ 1537)

=====
Dzisiejsze czytania: (Ezd 1,1-6); (Ps 126,1-2ab.2cd-3.4-5.6); Aklamacja (Mt 5,16); (Łk 8,16-18);
=====
Monastyczna Liturgia Godzin, Tom IV, PONIEDZIAŁEK 25 TYGODNIA ZWYKŁEGO- s. 246 nn. oraz Psalmodia z Poniedziałku 1 tygodnia Psałterza- s. 517 nn.
=====
Jutro: ŚWIĘTO ŚW. MATEUSZA, APOSTOŁA I EWANGELISTY- s. 1150 nn. oraz teksty wspólne Apostołów

więcej: https://brewiarz.pl/index.php3

W NAJBLIŻSZYM CZASIE

S. Stefania OSB pt, 02 marca 2018 14:35


=====
INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY NA WRZESIEŃ 2021 roku
=====
Intencja powszechna — Ekologicznie zrównoważony styl życia
Módlmy się, abyśmy wszyscy dokonywali odważnych wyborów na rzecz stylu życia powściągliwego i ekologicznie zrównoważonego, ciesząc się z ludzi młodych, którzy się w to zdecydowanie angażują.

====
18 września

Święto św.  Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski.

====
19 września

XXV Niedziela Zwykła B

====
20 września

Wspomnienie obowiązkowe św.  Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła Hasang i Towarzyszy, męczenników.

====
21 września

Święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty.

====
23 września

Wspomnienie obowiązkowe św. o. Pio z Pietrelciny.

====
26 września

XXVI Niedziela Zwykła B

====
27 września

Wspomnienie obowiązkowe św. Wincentego a Paulo, prezbitera

====
28 września

Wspomnienie obowiązkowe św. Wacława, męczennika

====
29 września

ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA

====
30 września

Wspomnienie obowiązkowe św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła

====
1 października

Wspomnienie obowiązkowe św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy

====
2 października

Wspomnienie obowiązkowe świętych Aniołów Stróżów

I- wsza sobota miesiąca

Modlitewne czuwanie w naszym kościele w intencji powołań kapłańskich, zakonnych, misyjnych i do naszego Opactwa, godz. 17.00 , patrz :http://4lomza.pl/index.php?wiad=17395

====
3 października

XXVII Niedziela Zwykła B

====
4 października

Wspomnienie obowiązkowe św. Franciszka z Asyżu.

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ

S. Stefania OSB cz, 26 sierpnia 2021 12:11

Ant. Uwielbiajmy Króla królów, / który swą Matkę Maryję uczynił naszą Królową.

=====
Ap 11, 19 - 12, 1

Otwarła się w niebie Świątynia Boga i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego Świątyni. Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta w słońce obleczona i księżyc pod Jej stopami, a na Jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

=====
MODLITWA

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, † a Jej święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych, * spraw łaskawie, abyśmy na ziemi z zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

=====
więcej: https://brewiarz.pl/viii_21/2608p/index.php3?l=i

oraz: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/08-26a.php3

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

S. Stefania OSB nie, 15 sierpnia 2021 10:10

Ant. Uwielbiajmy Króla królów, / którego Matka Dziewica została dziś wzięta do nieba.

=====
Ap 12, 1

Wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

=====
MODLITWA

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wziąłeś do niebieskiej chwały ciało i duszę Niepokalanej Dziewicy, Maryi, Matki Twojego Syna, † spraw, abyśmy nieustannie troszczyli się o dobra duchowe * i wysłużyli sobie udział w Jej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

=====
więcej: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/08-15a.php3

UROCZYSTOŚĆ ŚW. OJCA NASZEGO BENEDYKTA, OPATA

S. Stefania OSB nie, 11 lipca 2021 11:17

Ant. Uwielbiajmy Boga, / który do swojej chwały przyjął Ojca naszego Benedykta.

=====
Flp 2, 2-3

Bracia: dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia: tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie.

=====
MODLITWA

Boże, Ty ustanowiłeś świętego Benedykta, opata, znakomitym mistrzem dla tych, którzy poświęcają życie Twojej służbie, † spraw, abyśmy ponad wszystko stawiali miłość ku Tobie, * i z radosnym sercem biegli drogą Twoich przykazań. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

=====
więcej: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/07-11a.php3

8 MAJA- UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA, BISKUPA I MĘCZENNIKA, GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI

S. Stefania OSB so, 08 maja 2021 08:21

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa Pana / w uroczystość świętego Stanisława, alleluja.

=====
Ga 1, 10-11

Czy zabiegam o względy ludzi, czy raczej Boga? Czy ludziom staram się przypodobać? Gdybym ludziom starał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa. Głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim.

=====
MODLITWA

Wszechmogący Boże, święty Stanisław, biskup, nieustraszenie broniąc Twojej chwały padł pod ciosami prześladowców, † spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem * aż do śmierci trwali w nienaruszonej wierze. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

=====
więcej: https://brewiarz.pl/v_21/0805p/index.php3?l=i

i : https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/05-08a.php3

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

S. Stefania OSB so, 03 kwietnia 2021 14:02

W oczekiwaniu na Święta Zmartwychwstania Pańskiego łączymy się w przeżywaniu Tajemnic Paschalnych i życzymy, aby te Święta przyniosły radość ze zwycięstwa Chrystusa nad złem, śmiercią, ożywiły nadzieję i dały Jezusowy pokój.

Z darem serdecznej modlitwy

Matka Ksieni z całą Wspólnotą Sióstr.

25 MARCA- UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO

S. Stefania OSB cz, 18 marca 2021 08:44


Ant. Dzisiaj Bóg zstąpił na ziemię, / uwielbiajmy Wcielone Słowo.
=====
Ga 4, 4-5

Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo.
=====
MODLITWA
Boże, z Twojej woli w łonie Maryi Dziewicy odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało; † spraw, abyśmy wyznając, że nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, * zasłużyli na udział w Jego Boskiej naturze. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
=====
więcej: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/03-25a.php3

11 LIPCA - UROCZYSTOŚĆ ŚW. OJCA NASZEGO BENEDYKTA, OPATA

S. Stefania OSB so, 11 lipca 2020 09:18


Ant. Uwielbiajmy Boga, / który do swojej chwały przyjął Ojca naszego Benedykta.

RESPONSORIUM DO PIEŚNI ZACHARIASZA
Ant. Święty wyznawco Pański, Benedykcie, * Twój duch raduje się w Bogu, Twoim Zbawcy, / prowadź do nieba tych, którzy nic droższego nie mają od Chrystusa.
=====
MODLITWA

Boże, Ty ustanowiłeś świętego Benedykta, opata, znakomitym mistrzem dla tych, którzy poświęcają życie Twojej służbie, † spraw, abyśmy ponad wszystko stawiali miłość ku Tobie, * i z radosnym sercem biegli drogą Twoich przykazań. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

więcej: https://brewiarz.pl/vii_20/1107w2/index.php3?l=i

21 MARCA- ŚWIĘTO PRZEJŚCIA DO NIEBA ŚWIĘTEGO OJCA NASZEGO BENEDYKTA

S. Stefania OSB so, 21 marca 2020 08:21


Ant. Uwielbiajmy Boga / w dniu narodzin dla nieba / Ojca naszego, świętego Benedykta.
=
Ant. Benedykt wolał raczej trudzić się dla Boga / niż cieszyć się uznaniem tego świata.
=
MODLITWA
=
Boże, nasz Ojcze, Ty napełniłeś świętego Benedykta, opata, duchem Twojego Syna i uczyniłeś go wybitnym nauczycielem ewangelicznej doskonałości † spraw, abyśmy czcząc jego pełne blasku przejście do nieba, * zdążali do szczytów miłości i chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
=
Z nauk świętego Elreda, opata -patrz: https://brewiarz.pl/iii_20/2103w/godzczyt_osb.php3#czyt2
=
więcej: https://brewiarz.pl/iii_20/2103w/index.php3?l=i

14 luty- Odpust w naszym kosciele na św. Walentego

S. Stefania OSB so, 15 lutego 2020 12:09


W naszym kościele znajduje się obraz i relikwie św. Walentego.
====
Mszy św. odpustowej o godz. 17.00 przewodniczyć będzie bp. Janusz Stepnowski z błogosławieństwem narzeczonych

10 LUTY- UROCZYSTOŚĆ ŚW. SCHOLASTYKI, DZIEWICY- NASZEJ MATKI DUCHOWEJ

S. Stefania OSB nie, 09 lutego 2020 10:19


Ant. Dzisiaj święta dziewica Scholastyka * weszła do radości swojego Pana / i razem z bratem cieszy się szczęściem wiekuistego życia.
=====
MODLITWA
Obchodząc święto świętej Scholastyki, dziewicy, prosimy Cię, Boże, † abyśmy za jej przykładem służyli Tobie z wierną miłością * i osiągnęli szczęście przebywania z Tobą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
=====
więcej: https://brewiarz.pl/ii_20/1002w/index.php3?l=i
=====
oraz : https://4lomza.pl/index.php?wiad=27957
=====
oraz : https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/02-10a.php3

4 rocznica śmierci ś.p ks. Krzysztofa Brakonieckiego

S. Stefania OSB pon, 19 sierpnia 2019 08:50

20 sierpnia wspominamy 3 rocznicę śmierci kapelana naszego Opactwa ś.p ks. Krzysztofa Brakonieckiego. Pamiętajmy o nim w naszych modlitwach.

21 MARCA- ŚWIĘTO PRZEJŚCIA DO NIEBA ŚWIĘTEGO OJCA NASZEGO BENEDYKTA

S. Stefania OSB cz, 21 marca 2019 14:45


Ant. Uwielbiajmy Boga / w dniu narodzin dla nieba / Ojca naszego, świętego Benedykta.
==
Jak Benedykt zapowiedział swoją śmierć braciom. II księga "Dialogów" św. Grzegorza Wielkiego- https://www.youtube.com/watch?v=nwrBrwV8K-0
==
Z nauk świętego Elreda, opata (Mowa 6) - Chrystus był jego życiem

Wspominamy dzisiaj dzień odejścia z tego świata świętego naszego ojca Benedykta. Przystoi zatem powiedzieć coś o nim. Widzę bowiem, że chętnie posłuchacie. Jako dobrzy synowie zebraliście się razem, aby się dowiedzieć o waszym ojcu, który "przez Ewangelię zrodził was W Jezusie Chrystusie". Wiemy, jaką była jego śmierć, wiemy, skąd odszedł i dokąd poszedł. Odszedł z tego świata, w którym my jeszcze żyjemy, a poszedł tam, gdzie jeszcze nie jesteśmy. Teraz nie możemy być razem z nim, ale bądźmy nadzieją i miłością. "Bo gdzie jest twój skarb - mówi Zbawiciel - tam będzie i twoje serce". Istotnie, albowiem gdy święty Benedykt żył jeszcze na ziemi, to przecież duchem i pragnieniem przebywał w ojczyźnie niebios.
Wspominamy więc dzisiaj przejście naszego Ojca Benedykta z tego świata do nieba. Przez Chrystusa przeszedł do Chrystusa: na tej ziemi wiara owocowała w nim przez miłość, a teraz widzi i wpatruje się w Tego, który jest pełnią wszelkiego dobra i zaspokaja wszelkie pragnienie. Chrystus był jego życiem, Ten, który powiedział o sobie: "Ja jestem drogą, prawdą i życiem". Chrystus jest życiem i On daje życie. On jest drogą wiodącą prosto i tą drogą przeszedł nasz święty Ojciec. Drogą życia była świętość Benedykta.

Odeszła do Domu Ojca Siostra -PAULA JANINA MARIA MALCZEWSKA O.S.B.

S. Stefania OSB cz, 31 stycznia 2019 19:05


S. PAULA JANINA MARIA MALCZEWSKA O.S.B.
zasnęła w Panu
dnia 12 STYCZNIA 2019 r

przeżywszy lat 89
w Zakonie lat 74 (30 lat w Opactwie pw. Przenajświętszej Trójcy w Łomży
i 44 w Klasztorze Benedyktynek na Górze Oliwnej w Jerozolimie.)
profesji monastycznej lat 69

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu
15 STYCZNIA 2019 r. (godz. 14.00 czasu polskiego) w Klasztorze Benedyktynek na Górze Oliwnej w Jerozolimie.
W naszym przyklasztornym kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Łomży dnia 27.01.2019 r. (niedziela) o godz. 11.00 odbędzie się Msza Święta pogrzebowa dla przyjaciół, znajomych, którzy chcieliby pożegnać s. Paulę, ale odległość nie pozwoliła.

Zmarłą polecamy pamięci przed Panem.

Matka Ksieni z Konwentem.

20 stycznia- odprawiona została Msza święta i nabożeństwo w intencji jedności chrześcijan,

S. Stefania OSB pon, 28 stycznia 2019 13:52


W naszym Kościele pw. Przenajświętszej Trójcy w Łomży została odprawiona wczoraj w intencji jedności chrześcijan Msza Święta o godz. 17.00, a po niej odbyło się specjalne nabożeństwo.
Mszy Świętej przewodniczył rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży ks. Jarosław Kotowski. Wspólnota alumnów łomżyńskiego seminarium prowadziła adorację Krzyża w duchu ekumenicznych spotkań Taize.
więcej: https://wzasiegu.pl/lomza/modlili-sie-o-jednosc-chrzescijan-foto/

Odeszła do Domu Ojca Siostra BENEDYKTA JANINA KRZECZYŃSKA O.S.B.

S. Stefania OSB pon, 14 stycznia 2019 19:58


S. BENEDYKTA JANINA KRZECZYŃSKA O.S.B. .
zasnęła w Panu
dnia 31 STYCZNIA 2019 r

przeżywszy lat 90
w Zakonie lat 71
profesji monastycznej lat 69

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu
4 LUTEGO 2019 r. o godz. 11.00
W naszym przyklasztornym kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Łomży

Zmarłą polecamy pamięci przed Panem.

Matka Ksieni z Konwentem.

więcej: https://wzasiegu.pl/informacje/zmarla-siostra-benedykta-janina-krzeczynska-osb/

« · 1 · 2 · »» · »
 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę