Przejdź do treści Przejdź do menu
sobota, 01 kwietnia 2023 napisz DONOS@
Gazeta Bezcenna nr 354

Wyborczy czerwiec

W cieniu zaplanowanych na 20 czerwca przedterminowych wyborów Prezydenta Polski w Łomży odbywać się będą wybory w spółdzielniach mieszkaniowych. Choć wiele się o nich nie mówi, wybory te mogą mieć nawet bezpośrednio większy wpływ na życie mieszkańców Łomży niż ogólnopolskie wybory prezydenckie. O ile w SM Perspektywa „wszystko” może zostać po staremu, to w ŁSM na pewno będzie gruntowna zmiana. Po dekadach rządów odchodzą prezes Ryszard Siedlecki i księgowa Maria Rainka. Ich następców ma wybrać Rada Nadzorcza, którą z kolei mają wybrać członkowie ŁSM podczas zaplanowanego na 22 (wtorek) i 23 (środa) czerwca Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem w spółdzielniach. Właściwie do jego kompetencji należą wszystkie kluczowe sprawy związane z działalnością spółdzielni. Walne pełni funkcję uchwałodawczą i kontrolną. Wszelkie decyzje na walnym zgromadzeniu zapadają w formie uchwał. Zajmuje się ono jednak tylko tymi zgłoszonymi w wymaganej formie i czasie. Dlatego jeżeli spółdzielcom zależy, by zajęło się jakąś sprawą (np. dociepleniem bloku, zmianą zarządu), powinni wcześniej przygotować projekt swojej uchwały, a następnie zanieść ją do spółdzielni.
Projekt uchwały musi jasno i klarownie wyłuszczyć propozycję spółdzielców i co ważne trzeba go przekazać zarządowi spółdzielni co najmniej 15 dni przed posiedzeniem walnego lub jego pierwszej części. Zarząd spółdzielni, jeżeli uchwała spełnia wszystkie wymogi formalne z ustaw i statutu, nie ma prawa odmówić przyjęcia projektu uchwały.
Jednym z najważniejszych uprawnień Walnego Zgromadzenie jest też wybieranie Rady Nadzorczej, która w imieniu członków spółdzielni sprawuje kontrolę i nadzór nad jej działalnością. Ona także powołuje i odwołuje zarząd spółdzielni oraz m.in. ustala im wynagrodzenie. Radę Nadzorczą wybiera się z kandydatów zgłoszonych przez spółdzielców, przy czym obowiązuje specjalna procedura ich zgłaszania. Kandydat musi być zgłoszony w terminie 15 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia i mieć pisemne (na specjalnym formularzu) poparcie co najmniej 30 członków ŁSM, lub 20 SM Perspektywa. W przypadku tej drugiej spółdzielni – zgodnie z jej statutem – kandydat musi także mieć minimum wykształcenie średnie, wiedzę z zakresu prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej oraz nienaganną opinię w środowisku.
Warto dodać, że za udział w pracach Rady Nadzorczej jej członkom przysługuje wynagrodzenie wypłacane w formie miesięcznego ryczałtu. Zgodnie ze statutami spółdzielni ryczałt wyliczany jest procentowo od minimalnego wynagrodzenia, od 50% w przypadku przewodniczącego Rady, do  30% dla zwykłego członka.
Jeśli zatem chcesz wiedzieć, co się dzieje w twojej spółdzielni, albo nie jesteś zadowolony z pracy jej zarządu powinieneś wybrać się na walne. Należy pamiętać, że walne może podejmować uchwały niezależnie od liczby obecnych na nim członków... W łomżyńskiej praktyce bywa i tak, że około stu osób decyduje za kilka tysięcy członków spółdzielni.

Terminy czerwcowych spółdzielczych Walnych
Walne Zgromadzenie Członków SM „Perspektywa” w Łomży odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kazańskiej 1:
17 czerwca 2010r. o godz. 17.00 z ul.: Ks. Janusza,
21 czerwca 2010r. o godz. 17.00 z ul.: Rycerska, Kasztelańska,
23 czerwca 2010r. o godz. 17.00 z ul.: Kazańska, Sybiraków,
25 czerwca 2010r. o godz. 17.00 z ul.: Ks. Anny,
28 czerwca 2010r. o godz. 17.00 z ul.: Mazowiecka, Por. Łagody oraz członkowie oczekujący z każdej części

Walne Zgromadzenie Członków ŁSM odbędą się w sali Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej przy ul. Nowej 2 w Łomży (sala konferencyjna byłego Urzędu Wojewódzkiego) w dniach:
22.06.2010r. o godz. 13.00 - obejmujące członków uprawnionych do lokali znajdujących się w obrębie osiedli: „Centrum” i „Jantar”
23.06.2010r. o godz. 13.00 - obejmujące członków uprawnionych do lokali znajdujących się w obrębie osiedli: „Górka Zawadzka” i „Konstytucji”


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę