niedziela, 19 listopada 2017 napisz DONOS@

Kadra POW w Łomży

W naszej placówce kierowanej przez panią dyrektor Ingę Kolaska pracuje wykwalifikowana kadra.

 

Wychowawcy, których wspierają panie pedagog i psycholog, zmagają się z codziennymi problemami swoich podopiecznych. Są otwarci na innowacyjne twórcze pomysły, aby jak najlepiej pomóc dziecku.

W proces opiekuńczo-wychowawczy włączony jest cały personel domu dziecka, zarówno pedagogiczny jak i administracyjno-gospodarczy. Osoby te dbają o zaopatrzenie dzieci w odzież, przybory szkolne, wystrój pokoi, wyżywienie, czystość w domu i wokół budynku oraz troszczą się o dobre wychowanie dziecka.

 

Organami domu dziecka są :

- Zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka
Do podstawowych zadań zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka należy ocena funkcjonowania dziecka w placówce i poza nią oraz ocena sytuacji rodziny wychowanka, jej przemian, a także cały przebieg realizacji przygotowania wychowanka do samodzielnego życia.

- Rada placówki.
Rada placówki natomiast odbywa się co miesiąc przy udziale wychowanków domu dziecka, którzy współuczestniczą w organizowaniu życia placówki.

 

 

 

Kadra Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łomży
ul. Rybaki 14:

Dyrektor POW - mgr Inga Kolaska

główny księgowy- Hanna Dąbrowska

samodzielny referent- mgr Iwona Chojnowska

 

Wychowawcy:


mgr Izabela Zakrzewska

mgr Monika Zabielska

mgr Adam Kordas

mgr Sylwester Chrapowicz

mgr Monika Popławska

 

Pedagog- mgr Magdalena Łada

Psycholog- mgr Katarzyna Gryczewska

 

kierowca-konserwator- Marek Osowiecki
pokojowa- Beata Ostapowicz

 

 


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0