Przejdź do treści Przejdź do menu
sobota, 23 września 2023 napisz DONOS@

Ramowe rozkłady dnia

Każda z grup dzieci "żyje" swoim życiem. Zapraszamy Rodziców do zapoznania się z rozkładem dnia grupy Swojego dziecka.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA
Grupa I (3 - latki) rok szkolny 2022/2023


6:30  – 8:00 - Przychodzenie  dzieci do przedszkola. Czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne. Konsultacje indywidualne z rodzicami.  Zabawy swobodne, spontaniczne. Indywidualna praca z dziećmi. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela.

8:00 - 13:00  Realizacja podstawy programowej

8:00  – 8:30 - Zabawy ruchowe. Przygotowanie do śniadania. Czynności porządkowe. Zabiegi higieniczne - doskonalenie czynności samoobsługowych w łazience. Zabawa ruchowa.
8:30  – 8:50 - Śniadanie. Zwracanie na kulturalne spożywanie posiłków, zachowanie porządku wokół siebie.
8:50  – 9:05  - Czynności higieniczne w łazience 
9:05  –  9:20 - Dydaktyczne zajęcia programowe organizowane i bezpośrednio kierowane przez   nauczycielkę z całą grupą wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju ( w tym język angielski).
9:20  –  9:50 - Pobyt na świeżym powietrzu. Zajęcia ruchowe , sportowe, przyrodnicze, prowadzenie obserwacji, spacery, wycieczki. Zabawy swobodne.
9:50 – 10:00 - Przygotowanie do II śniadania. Czynności porządkowe. Zabiegi higieniczne - doskonalenie czynności samoobsługowych w łazience.
10:00 – 10:15 - II Śniadanie. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłków, zachowanie porządku.
10:15 - 11:15 - Pobyt na świeżym powietrzu. Zajęcia ruchowe , sportowe, przyrodnicze, prowadzenie obserwacji, porządkowe, spacery, wycieczki. Zabawy swobodne.
11:15 – 11:30 - Przygotowanie do obiadu. Czynności porządkowe. Zabiegi higieniczne - doskonalenie czynności samoobsługowych w łazience.
11:30  – 11:50 - Obiad (drugie danie). Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłków. Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami.
11:50 – 12:00 - Przygotowanie do leżakowania. Doskonalenie umiejętności w zakresie samoobsługi (rozbieranie się).
12:00  –  13:40 - Odpoczynek dzieci – leżakowanie. Słuchanie muzyki relaksacyjnej, literatury dziecięcej, wdrażanie do zasady mówienia umiarkowanym głosem.
13:40  –  14:00 - Czynności samoobsługowe – ubieranie się i  czynności porządkowe.  
14:00  –  14:30 - Obiad (zupa + deser). Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłków, zachowanie porządku wokół siebie. Wdrażanie do czynności higienicznych , samoobsługowych i porządkowych po zakończeniu posiłku.
14:30  –  16:30 - Zajęcia wyrównawcze, praca indywidualna z dziećmi . Pobyt na świeżym powietrzu.  Kontakty  indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA
Grupa  II (4-LATKI) rok szkolny 2022/2023

6:30 – 8:00 - Schodzenie się dzieci. Zabawy inspirowane przez dzieci rozwijające mowę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję z niewielkim udziałem nauczyciela.

8:00 - 13:00  Realizacja podstawy programowej
8:10 – 8:30 - Czynności porządkowe w sali. Doskonalenie czynności samoobsługowych w łazience – przygotowanie do śniadania.
8:30 – 9:00 - Śniadanie
9:00 – 9:10 - Czynności higieniczne w łazience
9:10 – 9:30 - Zajęcia edukacyjne organizowane i bezpośrednio kierowane przez nauczycielkę z całą grupą wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju ( w tym język angielski jeden razy w tygodniu według harmonogramu).
9:30 – 9:50 - Pobyt na świeżym powietrzu. Gry i zabawy organizowane oraz inspirowane przez dzieci.
9:50 – 10:00 - Czynności samoobsługowe i higieniczne przed posiłkiem.
10:00 – 10:15 - II śniadanie.
10:15 – 11:10 - Pobyt na świeżym powietrzu. Spacery do parku, obserwacje przyrodnicze. Gry i zabawy organizowane oraz inspirowane przez dzieci.
11:10 – 11:30 - Czynności organizacyjne i samoobsługowe – przygotowanie do obiadu.
11:30 – 12:00 - Obiad (drugie danie )
12.00 – 12:30 - Zabawy wyciszające, relaksacyjne. Czytanie literatury dziecięcej.
12.30 – 13:45 - Zabawy dowolne. Zajęcia wyrównawcze i indywidualne. Prace z dziećmi uzdolnionymi. Zabawy na świeżym powietrzu.
13:45 – 14:00 - Czynności z zakresu samoobsługi, kultury zachowania się w różnych sytuacjach.
14:00 – 14:30 - Obiad (zupa + deser )
14:30 – 16:30 - Zajęcia wyrównawcze, praca indywidualna z dziećmi. Pobyt na świeżym powietrzu. Kontakty indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA
Grupa III (5-LATKI) rok szkolny 2022/2023

 

6:30 – 8:00 - Schodzenie się dzieci. Zabawy inspirowane przez dzieci rozwijające mowę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję z niewielkim udziałem nauczyciela.

8:00 - 13:00  Realizacja podstawy programowej
8:10 – 8:30 - Czynności porządkowe w sali. Doskonalenie czynności samoobsługowych w łazience – przygotowanie do śniadania.
8:30 – 9:00 - Śniadanie
9:00 – 9:10 - Czynności higieniczne w łazience 
9:10 – 9:30 - Zajęcia edukacyjne organizowane i bezpośrednio kierowane przez nauczycielkę z całą grupą wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju ( w tym język angielski jeden razy w tygodniu według harmonogramu).
9:30 – 9:50 - Pobyt na świeżym powietrzu. Gry i zabawy organizowane oraz inspirowane przez dzieci.
9:50 – 10:00 - Czynności samoobsługowe i higieniczne przed posiłkiem.
10:00 – 10:15 - II śniadanie.
10:15 – 11:10 - Pobyt na świeżym powietrzu. Spacery do parku, obserwacje przyrodnicze. Gry i zabawy organizowane oraz inspirowane przez dzieci.
11:10 – 11:30 - Czynności organizacyjne i samoobsługowe – przygotowanie do obiadu.
11:30 – 12:00 - Obiad (drugie danie )
12.00 – 12:30 - Zabawy wyciszające, relaksacyjne. Czytanie literatury dziecięcej.
12.30 – 13:45 - Zabawy dowolne. Zajęcia wyrównawcze i indywidualne. Prace z dziećmi uzdolnionymi. Zabawy na świeżym powietrzu.
13:45 – 14:00 - Czynności z zakresu samoobsługi, kultury zachowania się w różnych sytuacjach.
14:00 – 14:30 - Obiad (zupa + deser )
14:30 – 16:30 - Zajęcia wyrównawcze, praca indywidualna z dziećmi. Pobyt na świeżym powietrzu. Kontakty indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA
Grupa IV (5-LATKI) rok szkolny 2022/2023

6:30 - 8:00 -  Przychodzenie dzieci do przedszkola. Konsultacje indywidualne z rodzicami. Zabawy swobodne, spontaniczne. Indywidualna praca z dziećmi. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela. Ćwiczenia poranne o wielostronnym ruchu.

8:00 - 13:00  Realizacja podstawy programowej

8:00 - 8:30 - Ćwiczenia poranne o wielostronnym ruchu.Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Rozwijanie umiejętność kulturalnych i estetycznych.
8:30 - 8:50 - Śniadanie. Nabywanie umiejętności kulturalnego spożywania posiłków. Zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po posiłku.
8:50 - 9:00 -  Przygotowanie do programowych zajęć dydaktycznych.
9:00 - 10:00 - Zajęcia edukacyjne organizowane i bezpośrednio kierowane przez nauczycielkę z całą grupą wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju (w tym język angielski oraz religia dwa razy w tygodniu według harmonogramu). 
10:00 – 10:15 - Drugie śniadanie
10:15- 11:20 - Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu, w szczególności zajęć ruchowych, sportowych, przyrodniczych; obserwacje, wycieczki, spacery. Zabawy swobodne. Prace porządkowe.
11:20 - 11:30 - Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kultury zachowania.
11:30 – 12:00 - Obiad (drugie danie). Nabywanie umiejętności kulturalnego spożywania posiłków. Zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności porządkowych po posiłku.
12:00 - 13:50 - Zabawy i zajęcia w sali lub na powietrzu. Praca indywidualna z dziećmi, w tym praca wyrównawcza lub praca z dzieckiem zdolnym.
13:50 - 14:00 - Przygotowanie do obiadu. Zabieg higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kultury zachowania.
14:00 – 14:30 - Obiad (zupa + deser ).Nabywanie umiejętności kulturalnego spożywania posiłków. Zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po posiłku.
14:30 - 16:30 - Dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na powietrzu. Rozmowy indywidualne z rodzicami. Czynności organizacyjne.

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA
Grupa V (6-latki) rok szkolny 2022/2023

6:30 - 8:00 - Przychodzenie dzieci do przedszkola. Rozmowy indywidualne z rodzicami. Zabawy swobodne, spontaniczne. Indywidualna praca z dziećmi. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela.

8:00 - 13:00  Realizacja podstawy programowej

8:00 - 8:30 - Ćwiczenia poranne.Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Rozwijanie umiejętność kulturalnych i estetycznych.
8:30 - 8:50 - Śniadanie. Nabywanie umiejętności kulturalnego spożywania posiłków. Zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po posiłku.
8:50 - 9:00 - Przygotowanie do zajęć dydaktycznych.
9:00 - 10:00 - Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie zajęć dydaktycznych, w tym zajęcia z języka angielskiego oraz religia dwa razy w tygodniu według harmonogramu. 
10:00 – 10:15 - Drugie śniadanie
10:15- 11:20 - Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu, w szczególności zajęć ruchowych, sportowych, przyrodniczych; obserwacje, wycieczki, spacery. Zabawy swobodne. Prace porządkowe.
11:20 - 11:30 - Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kultury zachowania.
11:30 – 12:00 - Obiad (drugie danie). Nabywanie umiejętności kulturalnego spożywania posiłków. Zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności porządkowych po posiłku.
12:00 - 13:50 - Zabawy i zajęcia w sali lub na powietrzu. Praca indywidualna z dziećmi, w tym praca wyrównawcza lub praca z dzieckiem zdolnym.
13:50 - 14:00 - Przygotowanie do obiadu. Zabieg higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kultury zachowania.
14:00 – 14:30 - Obiad (zupa + deser).Nabywanie umiejętności kulturalnego spożywania posiłków. Zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po posiłku.
14:30 - 16:30 - Dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na powietrzu. Rozmowy indywidualne z rodzicami. Czynności organizacyjne.

Foto:
Agata Komorowska
śr, 24 września 2008 01:11
Data ostatniej edycji: śr, 28 września 2022 22:44:27

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę