Przejdź do treści Przejdź do menu
sobota, 26 września 2020 napisz DONOS@

Czas pracy przedszkola i cennik opłat

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 6:30 – 17:30. Zasady odpłatności za pobyt dzieci i żywienie w przedszkolu (wyciąg ze Statut) § 25 1. Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie ze świadczeń w czasie przekraczającym godziny bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu, które obejmują: 1) zabawy twórcze: muzyczne, plastyczne, teatralne i inne rozwijające zdolności dziecka 2) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój dziecka w różnych sferach: umysłowej, psychofizycznej, emocjonalnej i społecznej, 3) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój ruchowy dziecka, 4) przygotowanie dzieci do udziału w konkursach, przeglądach i imprezach okolicznościowych, 5) działania opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka. 6) zajęcia z religii z udziałem nauczyciela katechety.

2. Przedszkole udostępnia pomieszczenia do prowadzenia zajęć dodatkowych, organizowanych na wniosek rodziców/opiekunów prawnych, pod warunkiem ponoszenia przez nich kosztów tych zajęć (Zał. Procedura organizacji zajęć dodatkowych)

3. Przedszkole zapewnia dziecku odpłatne korzystanie z wyżywienia.

4. Z rodzicem zostaje zawarta umowa zawartej pomiędzy Przedszkolem Publicznym Nr 5 a rodzicem, rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do uiszczania opłat z tytułu korzystania przez dziecko z odpłatnych świadczeń przedszkola.

5. Miesięczna wysokość opłaty stanowi iloczyn:
Ø stawki godzinowej określonej uchwałą Rady Miejskiej w Łomży (ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy oraz niektórych ustaw – Dz. U. z 2013 r. poz.827 – tak zwana ustawa przedszkolna) tj. 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu
Ø faktycznej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową

6. W przypadku wydłużenia pobytu dziecka ponad zadeklarowaną i faktycznie odbytą liczbę godzin, rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest uiścić dodatkową opłatę w wysokości: 1,00 zł  za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń

7. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do uiszczania opłat z tytułu korzystania z wyżywienia, które wynoszą:

1) za trzy posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek) – 100% dziennej stawki żywieniowej, tj. 4,50 zł x liczba dni pracy przedszkola w danym miesiącu,

2) za dwa posiłki (śniadanie, obiad) – 85% dziennej stawki żywieniowej – tj. 3,80 zł x liczba dni pracy przedszkola w danym miesiącu

3) za każdy  posiłek osobno: śniadanie –25% stawki żywieniowej tj.1 ,10 zł, obiad – 60% stawki żywieniowej tj. 2,70 zł.; podwieczorek –15% stawki żywieniowej tj. 0,70 zł.

8. Wysokość stawki żywieniowej, określonej w ust. 4, ustala dyrektor przedszkola
w porozumieniu z organem prowadzącym. Stawka żywieniowa obejmuje jedynie koszty surowców użytych do przygotowania posiłków i może ulec podwyższeniu bez konieczności zmiany niniejszej umowy.

9. Opłata za stawkę żywieniową podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka.

10. Opłaty za świadczenie usług w przedszkolu wnoszone są przez rodziców z góry na następny miesiąc w terminie do 20-tego.

11. Rodzice dzieci 5-letnich i 6-letnich mają obowiązek usprawiedliwienia nieobecności swoich dzieci poprzez dostarczenie zaświadczenia lekarskiego w przypadku choroby lub napisania usprawiedliwienia nie później niż 3 dni po dłuższej nieobecności.

Foto:
Agata Komorowska
śr, 24 września 2008 00:22
Data ostatniej edycji: cz, 02 stycznia 2014 22:46:13

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę