wtorek, 20 lutego 2018 napisz DONOS@

O Pniewie

Licząca 600 mieszkańców wieś Pniewo w gminie Łomża jest miejscowością niezwykłą. Mają na to wpływ walory krajobrazu i ciekawa przeszłość. Początki Pniewa sięgają czasów średniowiecznych.

 Niektórzy badacze wywodzą jego nazwę od znajdowanych w pobliskiej rzece pni czarnego dębu. Etymologia nazwy wsi związana jest również z biegnącym Narwią szlakiem spławnym drewna ze Wschodu na Zachód i z istniejącą tu stanicą flisaków. Są to, wobec braku źródeł pisanych, jedynie domysły. Pierwsze wzmianki o Pniewie pochodzą z lat 1476 i 1479. Od lat siedemdziesiątych XVIII wieku jego historia splata się z dziejami rodziny Jabłońskich, wywodzących się z leżącego w okolicach Wysokiego Mazowieckiego majątku – Jabłoń Kościelna. „Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich” wymienia Pniewo jako wieś liczącą w 1827 roku 32 domy i 288 mieszkańców. W 1884 roku był tu folwark ze wsiami Budy Pniewskie, Rybno i  Gać dysponujący, m. in. ponad trzema tysiącami morgów gruntów ornych, 1721 morgami lasów, 74 morgami wód i 597  morgami pastwisk. Pniewo jest wsią staropolską, wszystkie jej ulice biegną do miniaturowego ryneczku. Leży ona na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Narwi – w dolinie, pomiędzy morenami, z których zbudowana jest okolica. Wzniesienia te swą malowniczością zachęcają do pieszych wycieczek widokowych. Wiosną są dobrym miejscem widokowym do obserwowania ptaków wędrownych, których niezliczone stada zatrzymują się na widocznych ze wzgórz okolicznych łąkach i w dolinie rzeki. Przylatują bataliony, gęsi wędrowne, łabędzie, orły, droździki, orliki krzykliwe, czaple szare, dzikie kaczki, kurki wodne, ślepowrony, rybołowy, bieliki, sokoły wędrowne, kuropatwy. W okolicy można spotkać stada liczące do 4 tysięcy sztuk. W dolinie i na terenach błotnistych można spotkać około 40 gatunków ssaków. Spośród 15 gatunków drapieżników występujących w Polsce, w dolinie Narwi jest ich 10. W okresie II wojny światowej w pniewskiej olszynie swoją bazę mieli partyzanci Armii Krajowej. Obecnie jest to miejsce pamięci narodowej. Poniżej dwie relacje z wypraw rowerowych, w których wzięli udział uczniowie naszej szkoły. Zachęcamy do odwiedzenia opisanych miejsc.

Proponowane trasy rowerowe (opisy w załącznikach):

-          Pniewo – Baza Partyzantów w Dużym Dziale;

-          Pniewo – Rakowo – Niewodowo – Drozdowo.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0