środa, 25 kwietnia 2018 napisz DONOS@

Losowanie uczestników DV-2006

Uczestnicy loterii zostaną wyłonieni w drodze losowania komputerowego spośród wszystkich zgłoszeń spełniających opisane wymagania. Wylosowane osoby zostaną zawiadomione listownie pomiędzy majem a lipcem 2005 r. i otrzymają dalsze wskazówki, w tym informacje o opłatach związanych z imigracją do USA. Osoby niewylosowane NIE będą o tym powiadamiane.

Ani ambasady, ani konsulaty Stanów Zjednoczonych nie będą dysponowały listami wylosowanych uczestników loterii. Małżonkowie wylosowanych osób oraz ich dzieci w stanie wolnym, które nie ukończyły 21 lat, również będą mogły ubiegać się o wizę, aby wyjechać wspólnie z osobą wylosowaną lub dołączyć do niej w USA. Wizy DV na rok 2006 będą wydawane od 1 października 2005 r. do 30 września 2006 r. Aby otrzymać wizy, osoby ubiegające się o nie muszą spełnić WSZYSTKIE wymagania stawiane przez prawo Stanów Zjednoczonych. Rozpatrzenie zgłoszeń oraz wydanie wiz DV wylosowanym uczestnikom i kwalifikującym się członkom ich rodzin MUSI nastąpić do północy 30 września 2006 r. Po tej dacie nie może być wydana ani poprawiona absolutnie żadna wiza DV, nie będzie można uregulować swojego statusu, a kwalifikujący się członkowie rodzin tracą prawo do otrzymania wizy umożliwiającej wyjazd do osoby zarejestrowanej znajdującej się w USA.

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0