poniedziałek, 23 kwietnia 2018 napisz DONOS@

Warunki udziału w loterii DV 2006

Uczestnik loterii musi pochodzić z jednego z państw wymienych na „Liście państw", z których pochodzą osoby mogące uczestniczyć w loterii. Polska jest na tej liście.

Każdy, kto ubiega się o wizę musi spełniać wymagania programu wizowego DV pod względem wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych.

Wykształcenie lub kwalifikacje zawodowe:
Osoba ubiegająca się o wizę DV musi ALBO posiadać pełne wykształcenie średnie lub jego odpowiednik (w Stanach Zjednoczonych oznacza to pomyślne ukończenie dwunastoletniego programu nauczania w szkole podstawowej i średniej), ALBO wykazać się dwuletnim stażem pracy w ciągu ostatnich pięciu lat, w zawodzie, do wykonywania którego niezbędne są co najmniej dwa lata szkolenia bądź praktycznego doświadczenia.

Do określenia, czy doświadczenie zawodowe jest wystarczające do wydania wizy stosowana będzie baza danych O*Net OnLine Departamentu Pracy Stanów Zjednoczonych.

Jeśli osoba planująca ubiegać się o wizę nie spełnia podanych wymagań, NIE powinna wysyłać swojego zgłoszenia udziału w loterii wizowej.

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0