poniedziałek, 23 kwietnia 2018 napisz DONOS@

Zgłoszenie DV-2006

Jest tylko jeden sposób na wzięcie udziału w loterii wizowej DV-2006. Chętni do uczestnictwa muszą złożyć Elektroniczne Zgłoszenie Udziału w Loterii (zgłoszenie EDV) dostępne wyłącznie na stronie www.dvlottery.state.gov. Zgłoszenie będzie zdyskwalifikowane, jeśli nie zostanie wypełnione w całości.

W zgłoszeniu EDV należy podać następujące dane:

1. IMIĘ I NAZWISKO - nazwisko, imię, drugie imię
2. DATA URODZENIA - dzień, miesiąc, rok
3. PŁEĆ - mężczyzna lub kobieta
4. MIEJSCE URODZENIA - miejscowość
5. KRAJ URODZENIA - do określenia państwa, na terytorium którego urodził się uczestnik loterii,należy podać jego obecną nazwę.
6. FOTOGRAFIA UCZESTNIKA
7. ADRES DO KORESPONDENCJI - adres, miejscowość, województwo, kod pocztowy, państwo.
8. NUMER TELEFONU (nieobowiązkowy)
9. ADRES E-MAILOWY (nieobowiązkowy)
10. KRAJ POCHODZENIA UCZESTNIKA LOTERII, JEŚLI JEST ON INNY NIŻ KRAJ JEGO URODZENIA - jeśli uczestnik loterii przyjmuje za miejsce swojego pochodzenia inne państwo niż to, gdzie się urodził, musi być to wyraźnie zaznaczone na zgłoszeniu.
11. STAN CYWILNY - nigdy nie był/a w związku małżeńskim (unmarried), żonaty/zamężna (married), rozwiedziony/rozwiedziona (divorced), wdowiec/wdowa (widowed), w separacji (legally separated).
12. ILOŚĆ DZIECI, KTÓRE POZOSTAJĄ W STANIE WOLNYM I NIE UKOŃCZYŁY 21 LAT - z wyjątkiem dzieci, które są stałymi rezydentami lub obywatelami Stanów Zjednoczonych.
13. DANE MAŁŻONKA - imię i nazwisko, data urodzenia, płeć, miejsce urodzenia, kraj urodzenia, zdjęcie
14. DANE DZIECI - imię i nazwisko, data urodzenia, płeć, niejsce urodzenia, kraj urodzenia, zdjęcie.

Uwaga: W zgłoszeniu muszą być podane imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia męża/żony oraz wszystkich dzieci biologicznych jak również dzieci adoptowanych i pasierbów, które nie ukończyły 21 lat i nadal pozostają w stanie wolnym, nawet jeśli zgodnie z prawem nie jest już Pan mężem/Pani żoną ich rodzica i nawet jeśli te dzieci już nie mieszkają ani/lub nie imigrują razem z Panią/Panem (z wyjątkiem dzieci, które są już obywatelami lub stałymi rezydentami Stanów Zjednoczonych). Należy pamiętać, że dzieci zamężne/żonate oraz dzieci, które ukończyły 21 lat nie kwalifikują się do udziału w loterii wizowej. Jeśli nie wymieni Pan/i wszystkich dzieci, Pani/Pana zgłoszenie zostanie zdyskwalifikowane.

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0