Przejdź do treści Przejdź do menu
poniedziałek, 25 września 2023 napisz DONOS@

Firma Intercor dokończy obwodnicę Łomży

Za 713,4 mln zł firma Intercor dokończy budowę ostatniego 13-kilometrowego odcinka obwodnicy Łomży. W połowie 2024 r. trasa ma być przejezdna, a ukończona w 2025 r.

W Kupiskach, obok szkoły i przyszłej trasy S61, w towarzystwie samorządowców podpisano umowę na realizację odcinka drogi ekspresowej S61 między węzłem Łomża Zachód (z budową węzła) do istniejącego już węzła Kolno. Zadaniem nowego wykonawcy będzie dokończenie projektowania oraz optymalizacja wykonanych wcześniej projektów wraz z wybudowaniem niemal 13-kilometrowego odcinka S61. Ma to być dwujezdniowa droga ekspresowa z dwoma pasami ruchu w każdą stronę. Rodzaj nawierzchni wybierze wykonawca. Wybudowane zostaną również trzy węzły drogowe - Łomża Zachód, Nowogród i Łomża Północ - oraz nowy, 1200-metrowy most nad doliną Narwi. 

Inwestycja obejmuje też budowę dodatkowych jezdni, chodników, ciągów pieszo-rowerowych i dróg rowerowych. Przewidziano także urządzenia ochrony środowiska: ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe, urządzenia oczyszczające oraz przejścia dla zwierząt. W sumie na S61 zostanie wykonanych 16 obiektów inżynierskich.

W ramach zadania powstanie również nowy fragment jednojezdniowej DK64 na odcinku od węzła Łomża Północ do Elżbiecina o długości prawie 7 km. Odcinek DK64 będzie miał jedną jezdnię, a skrzyżowania w postaci rond zbudowane zostaną w rejonie miejscowości Marianowo (z istniejącą DK61) oraz w rejonie miejscowości Elżbiecin (z istniejącą DK64). 

Realizacja odcinka S61 Łomża Zachód - Kolno, tak jak pozostałych odcinków pomiędzy Podborzem a Stawiskami, jest współfinansowana z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

…mało czasu
W terminie dziewięciu miesięcy (nie licząc zimy) ma powstać i uzyskać pozwolenie na użytkowanie węzeł Łomża Zachód, który znajduje się na przecięciu z DK61. To jeden z kamieni milowych zawartych w umowie. Umożliwi to oddanie do ruchu gotowego już, przeszło 7-kilometrowego odcinka S61 Łomża Południe - Łomża Zachód. Obecnie kierowcy korzystają z łącznic węzła Łomża Południe, a pozostała część odcinka, kończąca się przed przyszłym węzłem Łomża Zachód, jest nieużywana. Według harmonogramu stanie się to za rok (w maju 2023 r.).

Innym ważnym elementem umowy jest udostępnienie do ruchu minimum jednej jezdni S61 (w przekroju 1x2) na całej długości trasy głównej. W ten sposób pierwsi kierowcy mogliby przejechać obwodnicą Łomży w połowie 2024 r., co ma ogromne znaczenie szczególnie dla mieszkańców Łomży, którzy zostaną wówczas uwolnieni od ruchu tranzytowego. Cały odcinek S61 od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno - z dwoma jezdniami i całą infrastrukturą towarzyszącą - ma być oddany do użytku w 2025 r. GDDKiA na przyszły tydzień zapowiedziała przekazanie placu budowy.

Trochę historii
W maju 2021 GDDKiA odstąpiła od umowy z włoską firmą TOTO, która miała wybudować ten odcinek za 525,6 mln zł. Wykonawca ten zrealizował większość prac projektowych, a 12 listopada 2020 r. uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Nie poczynił jednak żadnych postępów w zakresie przygotowania frontu robót i mimo wezwań GDDKiA do rozpoczęcia konkretnie wskazanych prac - robót nie rozpoczął.
23 lipca ubiegłego roku ogłoszono nowy przetarg i 15 grudnia 2021 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę - konsorcjum NDI (lider), NDI SOPOT i B4 (partnerzy), które inwestycję wyceniło na 660 mln zł. Niestety i na tym etapie pojawiły się niespodziewane problemy po stronie wykonawcy. Jednym z warunków przetargu było posiadanie doświadczenia polegającego na przebudowie i budowie drogi o klasie GP (droga główna ruchu przyspieszonego), dwujezdniowej, o wartości robót powyżej 200 mln zł. Konsorcjum NDI powołało się na doświadczenie w zakresie wykonywania robót drogowych przez tzw. podmiot udostępniający zasoby, tj. SP Sine Midas Stroy z siedzibą w Kazachstanie.
Niespodziewanie, 12 stycznia 2022 r. firma ta powiadomiła GDDKiA o odwołaniu swojego oświadczenia o udostępnieniu zasobów konsorcjum NDI, co miało mieć związek ze stanem wyjątkowym wprowadzonym w Kazachstanie. Konsorcjum NDI nie było w stanie samodzielnie spełnić wymogu doświadczenia przy wykonywaniu robót drogowych postawionego w postępowaniu przetargowym. Nie wskazało też innego podmiotu udostępniającego zasoby w tym zakresie.

W związku z tym, 21 stycznia br., GDDKiA musiała unieważnić wybór oferty konsorcjum NDI z 15 grudnia 2021 r. 

Kolejny wybór
Czterech z siedmiu wykonawców biorących udział w przetargu przedłużyło termin związania ofertą. Były to firmy: Intercor, Budimex, Polaqua i Strabag. W zaistniałej sytuacji GDDKiA przystąpiła do badania kolejnej najwyżej ocenionej oferty. 

Złożyło ją Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor z Zawiercia. W toku weryfikacji, wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału w postępowaniu i potwierdził brak podstaw do wykluczenia. 23 marca 2022 r. oferta Intercoru została uznana za najkorzystniejszą. Realizację inwestycji firma wyceniła na 713,4 mln zł, czyli 73 proc. zaplanowanego na to zadanie budżetu GDDKiA.

Do 4 kwietnia bieżącego roku pozostałe firmy biorące udział w przetargu nie złożyły odwołania. Poprawność przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostało standardowo skontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Zastrzeżeń nie było, co ostatecznie otworzyło drogę do podpisania umowy z firmą Intercor.

S61 Via Baltica - stan realizacji
GDDKiA sukcesywnie oddaje do użytku kolejne fragmenty międzynarodowego korytarza transportowego łączącego kraje bałtyckie z zachodnią Europą - Via Baltica. To odcinki dróg ekspresowych S8 i S61 pomiędzy Warszawą i przejściem granicznym w Budzisku. Z ponad 311 km przyszłej Via Baltica, kierowcy mają już do dyspozycji nieco ponad 200 km.

Ponad 96 km to kompletny ciąg drogi ekspresowej S8 od węzła Powązkowska w Warszawie do Ostrowi Mazowieckiej. W ubiegłym roku oddaliśmy do ruchu cztery odcinki S61 o łącznej długości ok. 72 km. W połączeniu z funkcjonującymi wcześniej fragmentami wydłużyło tę ekspresówkę do ponad 105 km. Kierowcy mają do dyspozycji trasę od Śniadowa do węzła Łomża Południe, od węzła Kolno do końca obwodnicy Szczuczyna oraz od węzła Kalinowo (poprzednio Wysokie) do końca obwodnicy Suwałk.

W tym roku, z realizowanych obecnie blisko 97 km, oddamy do ruchu ok. 55 km.

 

230804070022.gif
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę