Przejdź do treści Przejdź do menu
piątek, 23 kwietnia 2021 napisz DONOS@

Pracodawcy poszukiwani

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży poszukuje pracodawców chętnych do udziału w projektach współfinansowanych z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Projekty miałyby być realizowane przez cały 2006 rok. W ich ramach dofinansowane byłyby staże dla młodzieży, oraz przygotowania zawodowe w miejscu pracy i prace interwencyjne dla osób długotrwale bezrobotnych.

Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży SPO RZL skierowane zostało do ludzi młodych, wchodzących na rynek pracy. Ma ono na celu umożliwienie młodzieży zdobycie doświadczenia zawodowego, kreowanie postaw przedsiębiorczości, przygotowanie młodzieży do podjęcia pracy oraz zwiększenie jej mobilności na rynku pracy. W ramach tego Działania przewidujemy realizację staży.

Staż oznacza to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą, według programu określonego w umowie. Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych, tj. 521,90 zł(tj. na dzień 30.11.2005 r.).

Projekt będzie skierowany do:
* młodzieży poniżej 25 roku życia, bezrobotnej przez okres do 24 miesięcy
* bezrobotnych absolwentów szkól wyższych do 27 roku życia.

Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia SPO RZL skierowane jest do osób bezrobotnych powyżej 25 roku życia, w tym długotrwale bezrobotnych. Realizacja projektów w ramach tego Działania ma zapobiegać marginalizacji społecznej osób długotrwale bezrobotnych, pomóc w ich powrocie na rynek pracy oraz znacznie poprawić ich zatrudnialność. W ramach tego Działania przewidujemy realizację przygotowania zawodowego w miejscu pracy oraz prac interwencyjnych.

Przygotowanie do wykonywania zawodu odbywa się na podstawie umowy zawartej przez Powiatowy Urząd Pracy z upoważnienia Starosty z pracodawcą, bez nawiązania stosunku pracy, według programu określonego w umowie.
Powiatowy Urząd Pracy może skierować do odbycia przygotowania zawodowego na okres do 6miesięcy:
- bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych,
- bezrobotnych długotrwale,
- bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
- bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia,
- bezrobotnych niepełnosprawnych

Bezrobotnemu w okresie odbywania przygotowania zawodowego przysługuje stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych, tj. 521,90 zł(tj. na dzień 30.11.2005 r.).

Prace interwencyjne mają na celu wsparcie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.:
- długotrwale bezrobotnych;
- bezrobotnych powyżej 50 roku życia;
- bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych;
- bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia;
- bezrobotnych niepełnosprawnych

Starosta zawiera umowę z pracodawcą, który zobowiązuje się do zatrudnienia określonej liczby bezrobotnych, a w zamian otrzymuje zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenie tych pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Refundacja dokonywana jest na wniosek pracodawcy - za każdy miesiąc, za który przysługuje refundacja.

Projekt będzie skierowany do: osób powyżej 25 roku życia, bezrobotnych przez okres do 24 miesięcy, z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów,

W związku z powyższym poszukujemy pracodawców zainteresowanych udzieleniem wsparcia dla:
* bezrobotnej młodzieży organizując staż
* dla osób pozostających w trudnej sytuacji na rynku pracy organizując przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub prace interwencyjne.

Pracodawcy chętni do udziału w projekcie winni zgłosić się do Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w celu złożenia wniosku o odbycie stażu i przygotowania zawodowego (pok. 302) lub wniosku o organizację prac interwencyjnych (pok. 303).

Jednocześnie informujemy, iż wnioski na aktywizację osób bezrobotnych można pobrać również z naszej strony internetowej www.pup.lomza.pl
210407125521.jpg

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę