środa, 25 kwietnia 2018 napisz DONOS@

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. MC Skłodowskiej 1, tel./fax: (0-86) 2163326

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. to spółka akcyjna powołana w 1994 roku. Jest w pełni niezależną, samodzielną, lokalną instytucją kapitałową - spółką prawa handlowego. Częścią działalności Agencji - poza komercyjną - jest pomoc w dostosowaniu samorządów i gospodarki regionu do wymogów rynku.
Zakres działalności Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży obejmuje:

1. Pozyskiwanie, uczestniczenie i koordynowanie programów pomocowych pochodzących z Unii Europejskiej, przeznaczonych na rozwój regionalny:
2. Organizowanie seminariów i szkoleń z zakresu ekonomii, podatków, regulacji prawnych, małej i średniej przedsiębiorczości, reformy społecznej i ubezpieczeniowej.
3. Publikacja folderów i przewodników o Ziemi Łomżyńskiej, jej walorach turystycznych i możliwościach inwestowania.
4. Organizowanie targów i wystaw pod nazwą: "Łomżyńskie Targi Konsumpcyjne":
* ROL - EKO - organizowane w maju, promujące produkty ekologiczne i rozwiązanie techniczne, mające na celu zmniejszenie negatywnego wpływu przemysłu na środowisko.
* MOTO - EKO - organizowane w październiku, skupiające wszystkie dziedziny związane z motoryzacją.
* BUD - EKO - organizowane w kwietniu , aby pokazać najnowsze technologie budowlane, materiały, wyposażenie, zabezpieczenia i ubezpieczenia.
* ROL - MLEK - organizowane we wrześniu, połączone z rolnictwem i produkcją mleka.
5. Organizowanie misji gospodarczych w regionie oraz promocja regionu na zewnątrz.

Od maja 2000 roku przy Agencji działa
REGIONALNE CENTRUM
INFORMACJI EUROPEJSKIEJ W ŁOMŻY

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0