Przejdź do treści Przejdź do menu
czwartek, 30 marca 2023 napisz DONOS@

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży posiada następujące oferty pracy aktualne na dzień 27.11.2020r.

Wykształcenie podstawowe, zawodowe:

399 - Sprzątacz/sprzątaczka/ Sprzątanie pomieszczeń produkcyjnych w piekarni./ wykształcenie: podstawowe/ zawodowe; 1os.

397 - Pracownik ogólnobudowlany/ Wykonywanie izolacji budynku, kucie posadzek, wykonywanie posadzek, odkopywanie fundamentów, wykonywanie cięższych prac fizycznych./ mile widziane doświadczenie na stanowisku pracownika budowlanego lub pomocnika budowlanego, dodatkowe wymagania: wiedza budowlana, punktualność, dokładność, sumienność; 8os.

395 - Magazynier/ kierowca/ Załadunek, rozładunek i przewóz pieczywa./ wyk. podstawowe/ zawodowe, praw jazdy kat. B; 1os.

394 - Wartownik Oddział Wart Cywilnych m. ŁOMŻA/ znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących ochrony obiektów wojskowych, użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej; znajomość i wykonywanie obowiązków na poszczególnych posterunkach zgodnie z Tabelą Posterunków; przestrzeganie porządku dnia warty, toku pełnienia służby oraz zasad współżycia społecznego OWC; składanie do Dowódcy Warty telefonicznych meldunków o aktualnej sytuacji w rejonie posterunku./ WYMAGANIA NIEZBĘDNE: zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;  legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni obiektowej wydana przez właściwego Komendanta Wojewódzkiego Policji; WYMAGANIA DODATKOWE (PREFEROWANE): wykształcenie min. średnie; umiejętność zachowania spokoju i opanowania w trudnych sytuacjach; 1os.

392 - Robotnik budowlany- elewacje/ Prace przy wykonywaniu elewacji. Praca: Stawiski (budowa)/ wyk. podstawowe, umiejętność wykonywania elewacji, doświadczenie- mile widziane; 2os.

388 - Elektryk/ Miejsce pracy:  Łomża i okolice/ wyk. zawodowe elektryczne, mile widziane doświadczenie zawodowe; 1os.

382 - Asystent ds. bezpieczeństwa i kontroli dostępu/ Monitorowanie wejść i wyjść pracowników. Bieżący monitoring terenu zewnętrznego firmy. Legitymowanie osób przychodzących na teren firmy./ wyk. zawodowe, podstawowa umiejętność obsługi komputera; 1os. z orzeczonym stopniem niepełnosprawności

379 - Portier-Dozorca/ Dozór na terenie obiektu budowy; kontrola i przestrzeganie zewnętrznych procedur bezpieczeństwa; dbanie o wysoką jakość pracy./ Miejsce pracy: Śniadowo (budowa gazociągu Polska- Litwa)/ wyk. podstawowe, mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku; 1os. z orzeczonym stopniem niepełnosprawności

364 - Kierowca- konduktor/ Kierowca autobusu. Przewóz osób./ wyk. zawodowe, prawo jazdy kat. D, uprawnienia na przewóz osób, karta kierowcy, niekaralność, dyspozycyjność, punktualność, lojalność, uczciwość, doświadczenie- mile widziane; 4os.

362 - Fryzjer zwierząt (groomer)/ wyk. zawodowe, umiejętność strzyżenia psów i kotów; 1os.

360 - Piekarz/praca: Jedwabne/ wyk. zawodowe, doświadczenie; 1os.

359 - Pomoc cukiernika/ praca: Jedwabne/ wyk. zawodowe, doświadczenie; 1os.

356 - Spawacz MIG/MAG/wyk. zawodowe, doświadczenie na stanowisku spawacza, umiejętność spawania metodą MIG/MAG, samodzielność i chęć do pracy w grupie, dobra organizacja własnej pracy, umiejętność tworzenia dobrego wizerunku firmy poprzez zapewnienie wysokiego poziomu wykonywanych prac; zaangażowanie, uczciwość, optymizm; 1os.

355-Mechanik/ mechanik pojazdów samochodowych/wyk. zawodowe, doświadczenie na stanowisku samodzielnego mechanika samochodowego, umiejętność: posługiwania się urządzeniami diagnostycznymi, diagnostyka problemów w samochodzie, samodzielność i chęć do pracy w grupie, dobra organizacja własnej pracy, umiejętność tworzenia dobrego wizerunku firmy poprzez zapewnienie wysokiego poziomu wykonywanych prac; zaangażowanie, uczciwość, optymizm; 1os.

354 - Elektromechanik pojazdów samochodowych/wyk. zawodowe, doświadczenie na stanowisku elektromechanika, umiejętność: posługiwania się urządzeniami diagnostycznymi, diagnostyka problemów w samochodzie, samodzielność i chęć do pracy w grupie, dobra organizacja własnej pracy, umiejętność tworzenia dobrego wizerunku firmy poprzez zapewnienie wysokiego poziomu wykonywanych prac; zaangażowanie, uczciwość, optymizm; 1os.

340 - Instruktor nauki jazdy kat. B/ wyk. zawodowe, kurs instruktora nauki jazdy kat. B; 1os.

328 - Pracownik produkcyjny/Pakowanie, zamrażanie owoców./wyk. podstawowe/zawodowe, książeczka do celów sanitarno- epidemiologicznych; 12 os.

Wykształcenie średnie

404 - Pracownik działu księgowości/ Prowadzenie dokumentacji finansowej/ wyk. średnie lub wyższe; doświadczenie w pracy w dziale księgowości; znajomość programów komputerowych związanych z pracą w księgowej; 1os.

398 - Przedstawiciel handlowy/sprzedawca/ Pozyskiwanie klientów, nadzór nad sklepami firmowymi -teren północno- wschodniej Polski (ew. zastępstwa w sklepach firmowych)./ wyk. średnie; prawo jazdy kat. B; 1os.

387 - Pielęgniarka/ wyk. min. średnie kierunkowe, kurs środowiskowy dla pielęgniarek, kurs szczepień- mile widziany, doświadczenie zawodowe- mile widziane, podstawowa znajomość obsługi komputera- mile widziane; 1os.

363 - Technik weterynarii/ wyk. średnie- technik weterynarii, mile widziana umiejętność strzyżenia psów i kotów, mile widziane doświadczenie zawodowe; 1os.

Wykształcenie wyższe

403 - Pielęgniarka/Funkcje pielęgnacyjne wobec rodziny i jej członków w środowisku ich zamieszkania w sytuacji zdrowia, choroby i niepełnosprawności. Praca w gabinecie zabiegowym./ wykształcenie wyższe kierunkowe, kurs kwalifikacyjny - pielęgniarstwo rodzinne, mile widziane: doświadczenie i kurs szczepień i kurs EKG; 2os.

402 - Podinspektor ds. zarządzania pasem drogowym/ Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe techniczne, doświadczenie zawodowe: minimum roczny staż pracy na podobnym stanowisku; umiejętność obsługi komputerowych programów graficznych i biurowych, generatorów wniosków; znajomość ustaw, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, ochronie danych osobowych; finansów publicznych, kpa, drogach publicznych, prawa budowlanego; spełnienie warunków określonych w art. 6 ust. 1, 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych: a)  obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach   samorządowych, b)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych, c)  kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku, d)  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, e)  nieposzlakowana opinia. Wymagania dodatkowe:   zaangażowanie, inicjatywa, kreatywność; samodyscyplina, dokładność, samodzielność;  odporność na stres; prawo jazdy kat. B; 1os.

401 - Podinspektor ds. bieżącego utrzymania dróg/ Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe techniczne, doświadczenie zawodowe: minimum roczny staż pracy na podobnym stanowisku; umiejętność obsługi komputerowych programów graficznych i biurowych, generatorów wniosków; znajomość ustaw, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, ochronie danych osobowych; finansów publicznych, kpa, drogach publicznych, prawa budowlanego; spełnienie warunków określonych w art. 6 ust. 1, 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych: a)   obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach   samorządowych, b)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych, c)  kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku, d)  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, e)  nieposzlakowana opinia. Wymagania dodatkowe:   zaangażowanie, inicjatywa, kreatywność; samodyscyplina, dokładność, samodzielność;  odporność na stres; prawo jazdy kat. B.

396 - Specjalista do spraw kadr i BHP/ wyk. wyższe, ukończone studia podyplomowe BHP, obsługa komputera (MS OFFICE)/; 1os.

393 - Staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Łomży (docelowo Inspektor)/ Wykonywanie czynności kancelaryjnych związanych z ewidencją i obiegiem  pism w Oddziale Finansowym zgodnie  z obowiązującymi przepisami;  Przygotowywanie i prowadzenie spraw związanych  z  udzielaniem  zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej 30 tysięcy euro; Realizowanie i składanie  zapotrzebowań  gospodarczych w Centralnym Systemie Zakupów; Nadzór nad realizacją umów terminowych; Przygotowanie informacji niezbędnych do opracowania planu finansowego i planu zamówień publicznych Sądu;  Przygotowywanie i prowadzenie postępowań związanych  z  udzielaniem przez sądy rejonowe (sądy  funkcjonalne)  pomocy z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej zgodnie z obowiązującymi przepisami; Pełnienie funkcji  koordynatora ds. kontroli zarządczej  w  Sądzie  Okręgowym w Łomży; Redagowanie pism, decyzji, dokumentów i informacji; Sporządzanie sprawozdań, opracowań i analiz./ Wymagania niezbędne dotyczące osób ubiegających się na staż urzędniczy: wykształcenie  wyższe  pierwszego  stopnia  uzyskane  na  kierunku  technicznym, administracji, ekonomii lub magisterskie na kierunku prawo; znajomość  regulacji  prawnych  z  zakresu  zamówień  publicznych,  finansów publicznych i kontroli zarządczej; pełna zdolność do czynności prawnych; nieposzlakowana opinia; niekaralność  za  przestępstwo  lub  przestępstwo  skarbowe,  przeciwko  kandydatowi nie  może  być  prowadzone  postępowanie  o  przestępstwo  ścigane  z  oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku; znajomość metod i technik pracy biurowej; dobra znajomość  obsługi komputera (w tym pakietu biurowego MS Office,  Excel, poczty elektronicznej) oraz innych urządzeń biurowych; dokładność i odpowiedzialność. Wymagania dodatkowe: co najmniej roczne doświadczenie zawodowe uzyskane w służbach administracyjnych lub gospodarczych jednostek sektora finansów publicznych; udokumentowana  wiedza  w  zakresie zamówień publicznych zdobyta na kursach, szkoleniach; umiejętność redagowania pism, dokumentów i informacji; umiejętność szybkiego pozyskiwania i praktycznego stosowania nowej wiedzy; umiejętność planowania i organizowania własnej pracy; komunikatywność, umiejętność pracy w zespole; zdolność analitycznego myślenia; umiejętność pracy pod presją czasu; odporność na stres; dodatkowe atuty: ukończone studia podyplomowe w zakresie zamówień  publicznych,  inansów publicznych; umiejętność  przygotowywania dokumentacji z związanej z udzielaniem  zamówień publicznych, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych; znajomość zagadnień z zakresu: - ustawy z dnia  27  lipca  2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 365 z późn. zm.); ustawy z  dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.); ustawy z dnia 17 grudnia  2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1440 z późn. zm.); ustawy z dnia 29 stycznia  2009 r. Prawo zamówień  publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.); ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 577); rozporządzenia Ministra  Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca  2019  r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1141 z późn. zm.); 1os.

* Szczegółowe informacje dotyczące oferty pracy określone zostały w ogłoszeniu Dyrektora Sądu Okręgowego w Łomży Nr A-1116-16/20 zamieszczonym na stronie Sądu Okręgowego   w Łomży (BIP): www.lomza.so.gov.pl

373-Inżynier branży sanitarnej/ wyższe- budowlane, kierunek: inżynieria środowiska- instalacje sanitarne, mile widziane doświadczenie; 1os.

Szczegółowe informacje na temat w/w ofert są dostępne na stronie Powiatowego Urzędu  Pracy w Łomży: www.lomza.praca.gov.pl

Osoby zainteresowane ofertami prosimy o  kontakt  z  Powiatowym  Urzędem  Pracy w  Łomży, ul. Nowogrodzka 1,  pok. 101/102 (I piętro), tel. (86) 215 80 15.


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę