Przejdź do treści Przejdź do menu
czwartek, 08 czerwca 2023 napisz DONOS@

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży posiada następujące oferty pracy aktualne na dzień 26.02.2021r.

Wykształcenie podstawowe, zawodowe:

58- Pracownik ochrony/ Ochrona mienia./ wyk. podstawowe, doświadczenie- mile widziane; 2os.

56- Pracownik fizyczny/ Praca przy budowie i remoncie dróg, sieci kanalizacyjnych i wodociągowych. (Praca na terenie województwa: podlaskiego, mazowieckiego, warmińsko- mazurskiego)./-; 10 os.

55- Operator koparko-ładowarki/ Praca przy budowie i remoncie dróg, sieci kanalizacyjnych i wodociągowych. (Praca na terenie województwa: podlaskiego, mazowieckiego, warmińsko- mazurskiego)./ wykształcenie: nie wymagane, uprawnienia na operatora koparko-ładowarki; 5os.

54- Hydraulik/ ew. pomocnik hydraulika/ Montaż instalacji wodno- kanalizacyjnej  i centralnego ogrzewania. Praca: woj. mazowieckie./ wyk. zawodowe, doświadczenie/ staż pracy: mile widziane, znajomość branży hydraulicznej; 2os.

53- Operator koparki/ Praca koparką na budowie, obsługa sprzętu./ wyk. zawodowe, mile widziane doświadczenie, uprawnienia: operator koparki jednonaczyniowej kl. I; 1os.

52- Stolarz/ Obsługa urządzeń stolarskich./ wyk. zawodowe  kierunkowe, mile widziana umiejętność obsługi urządzeń mechanicznych, min. rok doświadczenia zawodowego; 4 osoby, (w tym 2 stanowiska dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności).

50- Kasjer- sprzedawca/ wyk. zawodowe, mile widziane: doświadczenie zawodowe;  umiejętność obsługi kasy fiskalnej; 1os.

47- Piekarz/ wyk. zawodowe, doświadczenie zawodowe; 1os.

36- Mechanik samochodowy/ pomocnik mechanika/ wykształcenie zasadnicze zawodowe- mechaniczne, mile widziane doświadczenie; 1os.

34- Operator ładowarki teleskopowej/ Operator ładowarki. Praca w delegacji: Łomża i okolice./ wykształcenie podstawowe, uprawnienie na operatora ładowarek ze zmiennym wysięgnikiem, doświadczenie zawodowe- mile widziane; 1os.

32- Betoniarz/ Praca fizyczna przy produkcji elementów betonowych./ wykształcenie podstawowe, uprawnienia do obsługi wózka widłowego; 2os.

30- Magazynier – kierowca/ Układanie towaru. Dowóz towaru do klienta (Łomża i okolice); wyk. podstawowe/ zawodowe, mile widziane doświadczenie zawodowe, prawo jazdy kat. B;  1os.

29- Monter instalacji wodno- kanalizacyjnych/ Miejsce pracy: woj. podlaskie i inne okoliczne województwa/ wyk. zawodowe, doświadczenie zawodowe; 1os.

27- Mechanik/ ślusarz/ spawacz/ Spawanie/malowanie elementów metalowych (samochodów i naczep). wyk. zawodowe, mile widziane uprawnienia spawalnicze; 1os.

11- Pracownik produkcyjny/ Praca przy produkcji/ pakowaniu art. spożywczych (kasze, ryż, przyprawy itp.). Praca stojąca./ wyk. podstawowe/zawodowe, 1os.

 

Wykształcenie średnie

57- Inspektor nadzoru budowlanego/ Prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych. Kontrole budów oraz obiektów w użytkowaniu. Kontrola skarbowa. Prowadzenie samochodu służbowego./ wymagania niezbędne: wykształcenie: średnie budowlane lub architektoniczne, uprawnienia budowlane lub architektoniczne, znajomość ustaw: Prawo budowlane, Kodeks postępowania administracyjnego oraz o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych, komunikatywność, umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresowych, odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność interpretacji i stosowania prawa, prawo jazdy kat. B, posiadanie obywatelstwa polskiego, korzystanie z pełni praw publicznych, nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe): wykształcenie: wyższe budowlane lub architektoniczne, doświadczenie zawodowe w prowadzeniu postępowań administracyjnych (nadzór budowlany, administracja architektoniczno- budowlana); 1os.

* pełna informacja o naborze: 

https://nabory.kprm.gov.pl/podlaskie/lomza/inspektor-nadzoru-budowlanego,75013,v7

35- Specjalista ds. eksportu/ Obsługa klientów zagranicznych- kontakt (e-mail/telefon) w języku  niemieckim; sporządzanie ofert handlowych; uczestnictwo w spotkaniach i targach; monitorowanie i raportowanie działań./ wymagania: wykształcenie średnie; bardzo dobra znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie (poziom: B2); łatwość w prowadzeniu rozmów telefonicznych w języku niemieckim; bardzo dobre umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne; staranność i samodzielność w wykonywaniu obowiązków; 1os.

33- Kontroler produkcji- laborant/ wyk. średnie budowlane; 1os.

28-Kierownik budowy/ Miejsce pracy: woj. podlaskie i inne okoliczne województwa/ wykształcenie min. średnie, doświadczenie zawodowe,  prawo jazdy kat. B, uprawnienia sanitarne; 1os.

19- Handlowiec/ Obsługa klientów, przygotowanie ofert handlowych, doradztwo techniczne, przyjmowanie zamówień, wysyłka towarów, wystawianie faktur i dokumentów handlowych oraz magazynowych./ wyk. średnie, obsługa komputera, posiadanie wiedzy technicznej  dot. części i maszyn rolniczych; 1os.

18-Spawacz/ Spawanie elementów kabin i innych maszyn oraz urządzeń./ wyk. średnie,  uprawnienia: TIG-141, MAG-135, MMA-11; 3os.

17- Operator maszyn numerycznych/ wyk. średnie; 2os.

13- Przedstawiciel handlowy (teren powiatu łomżyńskiego)/ Sprzedaż produktów firmy. Pozyskiwanie i obsługa klientów. Utrzymywanie trwałych relacji handlowych z klientami./ wyk. średnie, prawo jazdy kat. B, doświadczenie zawodowe w branży spożywczej; 1os.

12- Specjalista do spraw sprzedaży/ Aktywna sprzedaż produktów firmy. Pozyskiwanie   i obsługa klientów. Prowadzenie negocjacji handlowych. Przygotowywanie ofert handlowych. Utrzymywanie trwałych relacji handlowych z klientami./ wyk. zawodowe/ średnie,  mile widziane doświadczenie w branży spożywczej, obsługa programu WF-MAG  oraz urządzeń biurowych; 1os.

Wykształcenie wyższe

51-Kierownik robót budowlanych/ Kierownik robót budowlanych, uprawnienia ogólnobudowlane, instalacyjne. Znajomość czytania projektów, koordynowanie pracami, orientacja w niwelacji, kierowanie zespołem, prowadzenie dokumentacji budowy./ wyk. wyższe- budowlane, umiejętności: orientacja w niwelacji, znajomość czytania projektów, koordynowanie pracami, uprawnienia: ogólnobudowlane, ziemne, instalacyjne; uprawnienie: dozór nad eksploatacją sieci i instalacji cieplnych wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW; 1os.

48- Dziennikarz/ Praca: Łomża i woj. podlaskie./ wyk. wyższe- mile widziane, doświadczenie w redagowaniu tekstów i redagowaniu materiałów telewizyjnych, zaangażowanie, odpowiedzialność, komunikatywność; 1os.

44- Inspektor BHP/ Sprawdzanie dokumentacji BHP podwykonawców. Przeprowadzanie przeglądów BHP budowy i sporządzanie raportów. Udział w naradach budowy, spotkaniach bhp z podwykonawcami. Praca: Łomża i okolice./

40- Specjalista ds. marketingu/ grafik/ Kreatywne podejście do wykonywania projektów graficznych opartych na potrzebach komunikacji marketingowej, w tym: prezentacji, banerów, broszur. Czynny udział w tworzeniu materiałów reklamowych, w oparciu o przyjętą strategię marketingową. Profesjonalne przygotowanie materiałów do druku, według wymaganych standardów drukarni. Dbałość o utrzymanie jednolitego i spójnego przekazu reklamowego                 we wszystkich kanałach komunikacji marketingowej./ wykształcenie wyższe, doświadczenie           w projektowaniu graficznym, mile widziane doświadczenie w tworzeniu projektów webowych takich jak: strony www, landing page, mailingi, kampanie banerowe, newslettery; uprawnienia umiejętności: znajomość pakietu Adobe, a w szczególności: Photoshop, Illustrator, Indesigh,  umiejętność pracy nad kilkoma projektami jednocześnie; dodatkowe wymagania: zaangażowanie, zmysł estetyczny, dbałość o detale, mile widziane portfolio; 1os.

39- Psycholog/ Poradnictwo psychologiczne indywidualne, dla par, rodzin, warsztaty grupowe./ wyk. wyższe (kierunek: psychologia), doświadczenie zawodowe/ staż pracy: minimum 2 lata, uprawnienia/umiejętności: poradnictwo; 1os.

37- Przedstawiciel handlowy/ Pozyskiwanie klientów indywidualnych i hurtowych. Organizowanie sieci sprzedaży. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów handlowych. Realizowanie założonego planu sprzedaży./ wykształcenie wyższe (kierunek: budownictwo, zarządzanie), doświadczenie w pracy na w/w stanowisku lub podobnym, prawo jazdy kat. B, praktyczna znajomość pakietu (MS Office, Autocad), dodatkowe wymagania: dobra orientacja w sytuacji na rynku; 1os.

31- Specjalista w zakresie pedagogiki/ Zakres obowiązków: Przeprowadzanie badań psychologicznych w sprawach zleconych przez Sądy. Dokumentowanie stosowanych narzędzi czy technik badawczych. Sporządzanie protokołów z badań opatrzonych datą i podpisem. Współpraca z psychologiem i z lekarzem w trakcie prowadzenia badań i wydania opinii. Opracowanie opinii pedagogicznej zawierającej diagnozę pedagogiczną. Opracowania wniosków zespołowych zawierających odpowiedź na pytania Sądu i założenia do pracy resocjalizacyjnej, rewalidacyjnej lub kompensacyjnej./ WYMAGANIA: Zgodnie z art. 8 ust. 1  i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 708 z późn. zm.) jako specjalista może być zatrudniona osoba :

1) mająca pełną zdolność do czynności prawnych; 2) posiadająca obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,  państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach; 3) mająca nieposzlakowaną opinię; 4) która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; 5) przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; 6) której stan zdrowia pozwala  na zatrudnienie na stanowisku specjalisty; 7) która ukończyła wyższe studia z zakresu pedagogiki w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł magistra lub ukończyła zagraniczne studia z zakresu pedagogiki uznane w Rzeczypospolitej Polskiej; 8) która posiada co najmniej 3- letni staż pracy w poradnictwie rodzinnym lub z młodzieżą społecznie niedostosowaną albo 3- leni staż pracy w szkole, przedszkolu lub placówce oświatowo- wychowawczej; 1os.

* pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie Sądu Okręgowego w Łomży: https://lomza.so.gov.pl/ - oznaczenie konkursu: A-1116-3/21

20- Technolog/ Projektowanie nowych wyrobów, prowadzenie dokumentacji, nadzór produkcji./ wyk. wyższe, obsługa programu CAD; 2os.

14- Kosmetolog/ Wykonywanie zabiegów kosmetologicznych ciała/ twarzy. Bieżąca obsługa klientów./ wyk. wyższe kierunkowe, mile widziane doświadczenie zawodowe,  umiejętność sprzedaży usług, chęć ciągłego rozwijania się i poszerzania swoich umiejętności, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, sumienność, zaangażowanie w wykonywanie obowiązków; 1os.

9- Elektromonter aparatury, automatyki i układów pomiarowych kotłów/ wyk. wyższe (kierunek/specjalność: elektryk, automatyk), uprawnienia SEP powyżej 1kV (dla absolwentów uprawnienia SEP do 1 kV); 1os.

 

Szczegółowe informacje na temat w/w ofert są dostępne na stronie   Powiatowego Urzędu  Pracy w Łomży: www.lomza.praca.gov.pl

Osoby zainteresowane ofertami prosimy o  kontakt  z  Powiatowym  Urzędem  Pracy  w  Łomży, ul. Nowogrodzka 1,  pok. 101/102 (I piętro), tel. (86) 215 80 15.


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę