Przejdź do treści Przejdź do menu
poniedziałek, 10 maja 2021 napisz DONOS@

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży posiada następujące oferty pracy aktualne na dzień 16.10.2020r.

Wykształcenie podstawowe, zawodowe:

370 - Wartownik Oddział Wart Cywilnych/ znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących ochrony obiektów wojskowych, użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej; znajomość i wykonywanie obowiązków na poszczególnych posterunkach zgodnie z Tabelą Posterunków; przestrzeganie porządku dnia warty, toku pełnienia służby oraz zasad współżycia społecznego OWC; składanie do Dowódcy Warty telefonicznych meldunków o aktualnej sytuacji w rejonie posterunku./Wymagania niezbędne: zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej; legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni obiektowej wydana przez właściwego Komendanta Wojewódzkiego Policji. Wymagania dodatkowe (preferowane): wykształcenie min. średnie; umiejętność zachowania spokoju i opanowania w trudnych sytuacjach; 1os.

364 - Kierowca- konduktor/ Kierowca autobusu. Przewóz osób./ wyk. zawodowe, prawo jazdy kat. D, uprawnienia na przewóz osób, karta kierowcy, niekaralność, dyspozycyjność, punktualność, lojalność, uczciwość, doświadczenie- mile widziane; 4os.

362 - Fryzjer zwierząt (groomer)/ wyk. zawodowe, umiejętność strzyżenia psów i kotów; 1os.

360 - Piekarz/praca: Jedwabne/ wyk. zawodowe, doświadczenie; 1os.

359 - Pomoc cukiernika/ praca: Jedwabne/ wyk. zawodowe, doświadczenie; 1os.

356 - Spawacz MIG/MAG/wyk. zawodowe, doświadczenie na stanowisku spawacza, umiejętność spawania metodą MIG/MAG, samodzielność i chęć do pracy w grupie, dobra organizacja własnej pracy, umiejętność tworzenia dobrego wizerunku firmy poprzez zapewnienie wysokiego poziomu wykonywanych prac; zaangażowanie, uczciwość, optymizm; 1os.

355 - Mechanik/ mechanik pojazdów samochodowych/wyk. zawodowe, doświadczenie na stanowisku samodzielnego mechanika samochodowego, umiejętność: posługiwania się urządzeniami diagnostycznymi, diagnostyka problemów w samochodzie, samodzielność i chęć do pracy w grupie, dobra organizacja własnej pracy, umiejętność tworzenia dobrego wizerunku firmy poprzez zapewnienie wysokiego poziomu wykonywanych prac; zaangażowanie, uczciwość, optymizm; 1os.

354 - Elektromechanik pojazdów samochodowych/ wyk. zawodowe, doświadczenie na stanowisku elektromechanika, umiejętność: posługiwania się urządzeniami diagnostycznymi, diagnostyka problemów w samochodzie, samodzielność i chęć do pracy w grupie, dobra organizacja własnej pracy, umiejętność tworzenia dobrego wizerunku firmy poprzez zapewnienie wysokiego poziomu wykonywanych prac; zaangażowanie, uczciwość, optymizm; 1os.

344 - Kierowca/ Załadunek towarów, przewóz towarów, rozładunek towarów. Praca: gm. Wizna i gminy sąsiednie./ wyk. zawodowe, prawo jazdy kat. B, uprawnienia na operatora wózka widłowego- mile widziane; 1os.

343 - Murarz/ wyk. podstawowe/zawodowe, mile widziane doświadczenie zawodowe; 1os.

342 - Robotnik budowlany/ wyk. podstawowe/zawodowe, mile widziane doświadczenie zawodowe; 1os.

340 - Instruktor nauki jazdy kat. B/ wyk. zawodowe, kurs instruktora nauki jazdy kat. B; 1os.

337 - Pracownik fizyczny/ Praca przy budowie i remoncie dróg, sieci kanalizacyjnych i wodociągowych.  Praca w delegacji: woj. podlaskie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie./ wyk. podstawowe; 10 os.

331 - Pracownik fizyczny/ Sortowanie folii i kartonów./ wyk. podstawowe/zawodowe; 4os.

330 - Kierowca kat. B/ Prowadzenie samochodu dostawczego do 3,5 tony. Odbiór z punktów big-bagów z kartonem i folią (Łomża i okolice)./ wyk. zawodowe, prawo jazdy kat. B, mile widziane doświadczenie oraz posiadanie prawa jazdy kat. C; 2os.

328 - Pracownik produkcyjny/Pakowanie, zamrażanie owoców./wyk. podstawowe/zawodowe, książeczka do celów sanitarno -epidemiologicznych; 12 os.

317 - Pomocnik cukiernika/ Pomoc przy produkcji ciastek, ustawianie i wydawanie produktów./ wyk. podstawowe; 1os.

292 - Ogrodnik- pracownik gospodarczy/ wyk. zawodowe, mile widziane doświadczenie       w pracach w ogrodnictwie; 1os.

 

Wykształcenie średnie:

369 -  Specjalista/ Inspektor/ Referent ds. kadr i płac/ Kompletowanie dokumentacji wymaganej do wyliczenia wynagrodzenia pracowników; Kontrola składanych dowodów- rozliczenie czasu pracy pracowników WSPR SP ZOZ stanowiących podstawę do sporządzania list płac; Sporządzanie list wynagrodzeń w określonych termiach; Terminowe przekazywanie należnych wynagrodzeń pracownikom; Dokonywanie należnych potrąceń w listach płac, przygotowywanie danych do przelewów związanych z rozliczeniem płac, rozliczanie ubezpieczenia pracowników od nieszczęśliwych wypadków; Rozliczanie świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego na wypadek choroby, macierzyństwa mając na uwadze prawidłową gospodarkę tymi funduszami (obliczanie zasiłków, sporządzanie list płac, dokonywanie terminowych potrąceń, prowadzenie ewidencji i dokumentacji wypłaconych zasiłków); Potrącanie i rozliczanie zajęć komorniczych; Sporządzanie RP-7/ wyk. średnie/ wyższe; minimum rok doświadczenia zawodowego; uprawnienia/ umiejętności: wiedza z zakresu sporządzania dokumentacji płacowej; wiedza z zakresu naliczania wynagrodzeń i zasiłków chorobowych; znajomość urządzeń biurowych, informatycznych oraz programów Microsoft Office, w tym Excel; 1os.

363 - Technik weterynarii/ wyk. średnie- technik weterynarii , mile widziana umiejętność strzyżenia psów i kotów, mile widziane doświadczenie zawodowe; 1os.

368 - Przedstawiciel handlowy/ zakres: pozyskiwanie zleceń na usługi fotografii 360 stopni zdjęć i filmów, reprezentowanie firmy i budowanie długofalowych relacji z obecnymi klientami, raportowanie przebiegu pracy, dbanie o powierzony sprzęt służbowych, dbanie o pozytywny wizerunek firmy/ wyk. średnie ogólnokształcące, umiejętności negocjacyjne, samodzielność, odporność na stres; otwartość, komunikatywność, umiejętność sprzedaży,  gotowość do pracy w terenie, punktualność; minimum jeden rok pracy jako przedstawiciel handlowy, prawo jazdy kat. B, j. angielski- poziom początkujący (A1); 1os.

367 - Grafik/ tworzenie i przygotowywanie różnego rodzaju materiałów reklamowych i publikacji, obsługa programów graficznych, obróbka zdjęć, montowanie filmów, kontakt z klientem/średnie zawodowe, obsługa komputera, j. angielski- (A2)- poziom niższy średniozaawansowany- w mowie, w piśmie (A1)- początkujący, umiejętności: zdolność aktywnego słuchania, żeby realizować projekty zgodnie z oczekiwaniami klienta, terminowość; wielozadaniowość, kreatywność, samodzielność, umiejętność pracy pod presją czasu, cierpliwość, potrzeba ciągłego tworzenia, rok doświadczenia; 2os. (w tym 1 os. z orzeczonym stopniem niepełnosprawności)

366 - Pracownik biurowy/ zakres:  kontakt telefoniczny z zewnętrznymi instytucjami, dbałość o najwyższą obsługę naszych współpracowników, dbanie o sprawne funkcjonowanie biura,  zapewnienie prawidłowego przepływu informacji pomiędzy pracownikami./ średnie zawodowe, prawo jazdy kat. B, obsługa komputerowych pakietów biurowych- Office, j. angielski (A1)- początkujący, umiejętności: wykazywanie inicjatywy, znajomość obsługi urządzeń biurowych, samodzielność; komunikatywność, umiejętność współpracy w grupie, skrupulatność i dokładność w realizowaniu zadań, mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku; 2os. (w tym 1 os. z orzeczonym stopniem niepełnosprawności)

365- Informatyk/ zakres: tworzenie nowych aplikacji, rozwijanie aplikacji/średnie zawodowe,  obsługa komputera, obsługa pakietu biurowego Ms Office, j. angielski- poziom A1- początkujący, umiejętności: dobra znajomość systemów operacyjnych Windows i aplikacji oraz sprzętu PC, znajomość zagadnień sieciowych (LAN/WAN/VLAN); komunikatywność, organizowanie pracy własnej, zdolność analitycznego myślenia, współpraca z pracownikami innych komórek przedsiębiorstwa; chęć rozwoju oraz pogłębiania wiedzy w zakresie IT; 2os. (w tym 1 os. z orzeczonym stopniem niepełnosprawności)

363 - Technik weterynarii/ wyk. średnie- technik weterynarii, mile widziana umiejętność strzyżenia psów i kotów, mile widziane doświadczenie zawodowe; 1os.

361 - Recepcjonista/ka/ Praca w recepcji (Hotel Via Baltica)./ wyk. średnie, komunikatywna znajomość języka angielskiego; 1os.

353 - Pracownik księgowo- biurowy/ Wykonywanie raportów kasowych i rozliczeń./ wyk. średnie, umiejętność wykonywania raportów kasowych i rozliczeń, znajomość zagadnień kadrowo-płacowych, znajomość obsługi komputera, doświadczenie, prawo jazdy kat. B; 1os.

352 - Technik elektronik (mechatronik, optoelektronik)/ Naprawa i obsługiwanie sprzętu optyczno- noktowizyjnego./ Wyk. średnie: technik elektronik/ mechatronik/ optoelektronik. Umiejętność posługiwania się aplikacjami MS Office; 1os.

316 - Pracownik produkcji/ Praca fizyczna przy produkcji mąk i płatków, przygotowywanie i wydawanie wysyłek, obsługa magazynu./ wyk. średnie, mile widziane: książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych, uprawnienia na wózek widłowy, prawo jazdy kat. B; 1os.

295 - Kierowca/ Załadunek, rozładunek i przewóz towaru./ wyk. średnie, prawo jazdy kat. B; 1os.

284 - Montażysta stolarki otworowej/ wyk. średnie zawodowe; 1os.

Wykształcenie wyższe:

351 - Specjalista-Inspektor ochrony danych osobowych/ Opracowywanie, aktualizowanie i wdrażanie wymaganej dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych; Nadzorowanie przetwarzania danych osobowych przez uprawnionych do tego żołnierzy i pracowników RON; Wsparcie kadry zarządzającej we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych; Przygotowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych./ Wykształcenie wyższe administracyjne, prawnicze, preferowane studia podyplomowe z ochrony danych osobowych; umiejętność posługiwania się aplikacjami MS Office; 1os.

339 - Inżynier inżynierii środowiska- instalacje sanitarne/ Pomoc przy nadzorze i prowadzeniu dokumentacji budów/ wyk. wyższe lub w trakcie studiów - kierunek: inżynier specjalności sanitarnej; 1os.

338 - Inżynier budownictwa drogowego/ Pomoc przy nadzorze i prowadzeniu dokumentacji budów./ wyk. wyższe lub w trakcie studiów - kierunek: inżynier specjalności drogowej; 1os.

336 - Inżynier budownictwa ogólnego/ Pomoc przy nadzorze i prowadzeniu dokumentacji budów./ wyk. wyższe lub w trakcie studiów- kierunek: inżynier specjalności konstrukcyjnej; 1os.

 

Szczegółowe informacje na temat w/w ofert są dostępne na stronie Powiatowego Urzędu  Pracy w Łomży: www.lomza.praca.gov.pl

Osoby zainteresowane ofertami prosimy o  kontakt  z  Powiatowym  Urzędem  Pracy w  Łomży, ul. Nowogrodzka 1,  pok. 101/102 (I piętro), tel. (86) 215 80 15.

mm
pt, 16 października 2020 08:45
Data ostatniej edycji: pt, 16 października 2020 10:22:53

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę