Przejdź do treści Przejdź do menu
piątek, 19 lipca 2024 napisz DONOS@

Jeden odcinek Via Baltica ma być cieńszy od innych.

Główne zdjęcie
Budowa Via Baltiki

Ministerstwo Infrastruktury nie dostrzegło potrzeby podniesienia kategorii ruchu odcinka drogi ekspresowej S61 od węzła „Śniadowo” do węzła „Łomża Południe”. Ten jedyny 17-kilometrowy odcinek, z kilkunastu odcinków Via Baltica o łącznej długości 215 km, ma być zbudowany w kategorii ruchu KR6 - niższej o jedną niż pozostałe odcinki. O podniesienie kategorii do KR7 i zrównanie jej z pozostałymi odcinkami ekspresówki, na początku roku wnioskował poseł Lech Kołakowski. Interwencje nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Ministerstwo przedstawiło „dodatkowe wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie”, ale nie ma tam zapowiedzi podniesienia kategorii ruchu.

Przebiegająca przez Łomżę droga ekspresowa S61 ma być jedną z najważniejszych dróg w Polsce i Unii Europejskiej. Prowadzi nią szlak Via Baltica będący jednym z korytarzy sieci bazowej Transeuropejskiej sieci transportowej – TEN-T. Droga S61 ma około 215 km długości. Niemal cała będzie zbudowana w najwyższej kategorii ruchu KR7. Do wiosny tego roku GDDKiA planowała, że odcinek od Łomży do węzła Komorowo w okolicy Ostrowi Mazowieckiej będzie zbudowany w niższej kategorii ruchu KR6. Zmiana kategorii oznaczała, że betonowa droga na tym odcinku będzie miała o 4 cm cieńszą podbudowę niż na wszystkich innych odcinkach. Będzie zatem słabsza. Te zaskakujące ustalenie GDDKiA ujawniliśmy jesienią ubiegłego roku. W styczniu tego roku interpelację w tej sprawie do Ministra Infrastruktury złożył poseł Lech Kołakowski, który domagał się podniesienia kategorii ruchu dla odcinków od Łomży do Ostrowi Mazowieckiej i zrównania ich dla całej Via Baltica na KR7. W marcu tego roku GDDKiA podniosła kategorię ruchu do KR7 dla odcinka od węzła „Komorowo” do węzła „Śniadowo” w okolicach wsi Tyszki Nadbory, ale od węzła „Śniadowo” do planowanego w okolicach Konarzyc węzła „Łomża Południe” droga ekspresowa S61 ma mieć kategorię KR6. 

W marcu Ministerstwo Infrastruktury odpowiadając na pierwszą interpelację posła Kołakowskiego uznało, że tak jest i tak ma być, bo wynika to z analiz ruchu. 

Poseł Lech Kołakowski na początku kwietnia złożył ponowną interpelację przekonując, że to wynik błędnego założenia, „że ruch na drodze S61 na odcinku „Łomża Południe” – „Śniadowo” miałby być, z jakiś dziwnych przyczyn, znacząco mniejszy niż ruch na pozostałych odcinkach S61, dlatego jeszcze raz proszę o rozważenie wskazywanych uwag i zrównanie kategorii ruchu dla wszystkich odcinków drogi ekspresowej S61 do KR7”.

Teraz, po czterech kolejnych miesiącach analiz, wiceminister infrastruktury Rafał Weber przesłał marszałek Sejmu „dodatkowe wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie”. Odpowiedź jest co najmniej zaskakująca. O przypisanej kategorii ruchu do poszczególnych odcinków drogi S61 najwyraźniej nie decydowało wyliczane natężenie ruchu, a raczej czyjeś widzimisię. Minister Weber podaje m.in., że na ełckich odcinkach S61, które są budowane w kategorii KR7, prognozowane natężenie ruchu ciężkiego ma być nawet niższe niż na odcinku węzeł Śniadowo – węzeł Łomża Południe, dla którego przypisana jest kategoria KR6. Mimo to minister w żaden sposób nawet nie sugeruje, że kategoria ruchu dla tego odcinaka Via Baltica miałaby zostać podniesiona.

Oto pełna treść odpowiedzi wiceministra Rafała Webera.

Szanowna Pani Marszałek,

w nawiązaniu do pisma z dnia 6 kwietnia br., przy którym przekazana została do Ministerstwa Infrastruktury ponowna interpelacja nr 1747p Pana Posła Lecha Antoniego Kołakowskiego, dotycząca problematyki realizacji odcinków drogi ekspresowej S61 Podborze – Śniadowo – Łomża Południe, w szczególności w zakresie parametrów technicznych tej drogi, przedstawiam poniżej dodatkowe wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie. 

Odnosząc się do kwestii węzła Śniadowo jako czynnika mogącego powodować zmiany natężenia ruchu uprzejmie informuję, że co do zasady każdy węzeł, będący skrzyżowaniem dróg (potoków ruchu na różnych szlakach komunikacyjnych), może powodować zmiany w natężeniu ruchu na sąsiednich odcinkach. Jest to zależne od wielkości ruchu na danej drodze oraz na drogach krzyżujących się w danym węźle. Przy dużych natężeniach ruchu, szczególnie ciężkiego, zmiany natężenia ruchu na węźle mogą skutkować również zmianą kategorii ruchu. Przy prognozowanych natężeniach ruchu, szczególnie ciężkiego, na drodze ekspresowej S61 i wynikającą z prognoz ruchu liczbą osi, nawet niewielkie zmiany w wielkościach ruchu mogą spowodować zmianę kategorii ruchu.

W zakresie wskaźników wzrostu natężenia ruchu uwzględnionych w zatwierdzonej Analizie i Prognozie Ruchu należy wskazać, że z prognozy ruchu dla drogi ekspresowej S61 na odcinku węzeł Śniadowo (z węzłem) - węzeł Łomża Południe (bez węzła) wynikową kategorią ruchu była KR6.

Z uwagi na fakt, że zdecydowana większość ruchu pojazdów ciężkich na drodze ekspresowej S61 to ruch tranzytowy (niezwiązany ani z podregionem łomżyńskim ani ostrołęcko-siedleckim) dla całego odcinka drogi Ostrów Mazowiecka - Ełk – granica państwa, wskaźniki wzrostu ruchu pojazdów ciężkich przyjmowane są na podstawie uśrednionych wzrostów PKB dla największych miast kraju oraz przejść granicznych.

W kwestii porównania prognozowanych natężeń ruchu na poszczególnych odcinkach drogi ekspresowej S61 i ich ewentualnego wzrostu, wskazuję, że na odcinku węzeł Śniadowo - węzeł Łomża Południe, w ostatnim roku prognozy, przewiduje się około 6 600 pojazdów ciężkich/dobę. Większe natężenia ruchu niż na odcinku węzeł Śniadowo - węzeł Łomża Południe występują m.in. na odcinku węzeł Podborze – węzeł Komorowo (około 8 200 pojazdów ciężkich/dobę), na obwodnicy Łomży (około 7 800, 8 650 pojazdów ciężkich/dobę), na odcinku węzeł Kolno - Stawiski (około 8 000-8 300 pojazdów ciężkich/dobę) oraz na odcinku Stawiski - Szczuczyn (około 7 400 pojazdów ciężkich/dobę).

Na odcinkach od Szczuczyna (węzeł Guty) przez Ełk do węzła Raczki zasadniczo natężenia ruchu ciężkiego były na podobnym lub na niższym poziomie niż na odcinku węzeł Śniadowo - węzeł Łomża Południe, tj. od około 5 800 pojazdów ciężkich/dobę w okolicach Raczek do około 6 600 pojazdów ciężkich/dobę w okolicach Ełku w ostatnim roku prognozy.

Uprzejmie informuję, że na zlecenie GDDKiA nie było przygotowywane żadne dodatkowe opracowanie w zakresie analizy ruchu. Analiza (prognoza ruchu) została przygotowana poprawnie, zgodnie z obowiązującymi w GDDKiA zasadami, tj. na podstawie Zarządzenia nr 58 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie dokumentacji do realizacji inwestycji. Zgodnie z ww. zarządzeniem podstawową metodą prognozowania ruchu na sieci dróg krajowych jest metoda modelowania. Model ruchu jest przez GDDKiA nieodpłatnie udostępniany firmom projektowym. Ponadto przed przystąpieniem do wykonania analizy i prognozy ruchu należy wystąpić pisemnie do GDDKiA o wydanie założeń, które zawierają m.in. wskaźniki wzrostu ruchu, plany rozwoju sieci drogowej, aktualne i przewidywane stawki opłat, zakres dodatkowych pomiarów i badań ruchu oraz inne informacje mogące wpływać na prognozowany ruch. Powyższe ma na celu zapewnienie rozwiązań projektowych, które odpowiadać będą potrzebom ruchowym na danym odcinku drogi. I tak jest też w przypadku prognozy ruchu dla odcinka Śniadowo – Łomża Południe.

Prognozowane wielkości ruchu mogą się różnić między poszczególnymi odcinkami tego samego ciągu drogowego. Zmiany nie wynikają z tego, czy odcinek jest skrajny, środkowy czy ostatni. Zależy to przede wszystkim od powiązań z układem innych dróg oraz siecią osadniczą i obszarami zróżnicowanymi gospodarczo czy turystycznie.

Odnosząc się do zmiany kategorii ruchu dla odcinka drogi S61 węzeł Komorowo - węzeł Śniadowo informuję, że GDDKiA dokonała zmiany kategorii ruchu w ramach tego odcinka drogi S61 węzeł Komorowo w celu ujednolicenia kategorii ruchu w ramach jednego kontraktu, tj. odcinka drogi S61 Podborze - Śniadowo. Uprzejmie informuję, że złożona analiza i prognoza ruchu dla odcinka drogi ekspresowej S61 od węzła Podborze (z węzłem) do węzła Śniadowo (bez węzła) była zatwierdzona przez GDDKiA w maju 2018 r. Rewizja tego dokumentu została złożona w marcu 2020 r. Spowodowana była ona zmianą terminu oddania do ruchu odcinka Podborze – Śniadowo z 2021 r. na 2023 r. Rewizja ta została uzgodniona w Centrali GDDKiA.

Z poważaniem,
Rafał Weber 
Sekretarz Stanu Ministra Infrastruktury


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę