niedziela, 18 marca 2018 napisz DONOS@

KIO każe powtarzać wybór wykonawcy na jeden z ełckich odcinków Via Baltica

Krajowa Izba Odwoławcza unieważniła dokonany przez olsztyński oddział GDDKiA wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu na projekt i budowę około 20-kilometrowego fragmentu drogi ekspresowej S61 na odcinku Wysokie – Raczki. W połowie lutego poinformowano o wyborze oferty Budimex, ale po odwołaniu Porr KIO stwierdziła, że niesłusznie została odrzucona oferta tej firmy, która była o blisko 40 milionów tańsza i nakazał ponowne badanie i ocenę ofert.

Droga ekspresowa S61 odcinek Wysokie - Raczki (pomiędzy Ełkiem a Suwałkami)
Droga ekspresowa S61 odcinek Wysokie - Raczki (pomiędzy Ełkiem a Suwałkami)

Postępowanie przetargowe na trzy tzw. ełckie odcinki Via Baltica od Szczuczyna do Raczek, o łącznej długości ok. 60 km prowadzone jest do niemal dwóch lat. Olsztyński oddział GDDKiA dopiero w lutym ogłaszał wybory najkorzystniejszych ofert. W przypadku zadania nr 3 od okolic wsi Wysokie do Raczek, gdzie zaczyna się zbudowana kilka lat temu jako pierwszy odcinek S61 obwodnica Augustowa, o zlecenie zabiegało 8 firm i konsorcjów. GDDKiA zdecydowała się wybrać ofertę Budimeksu, która pod względem najniższej ceny była dopiero na 6 miejscu. W trakcie postępowania przetargowego odrzucono bowiem resztę ofert - 4 bo firmy nie przedłużyły terminu związania ofertą, a 3 kolejne z tytułu rażąco niskiej ceny. W tej drugiej grupie była m.in. oferta firmy Porr z kwotą 446 mln 559 tys. 367,35 zł. Wybrana oferta Budimexu opiewała zaś na 484 mln 287 tys. 713,04 zł.
Porr zaskarżył decyzje GDDKiA do KIO, która w piątkę uwzględniła to odwołanie i nakazała zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz unieważnienie odrzucenia oferty odwołującego, oraz nakazała ponowne badanie i ocenę ofert.

To kolejna decyzja KIO w sprawie nakazania GDDKiA ponownego wyboru wykonawcy na odcinki Via Baltica. W styczniu Izba nakazał białostockiemu oddziałowi GDDKiA powtórzenie wyboru ofert na odcinek ekspresówki stanowiący większość obwodnicy Łomży od węzła „Łomża Zachód” w okolicach Sierzput po węzeł „Kolno” w okolicy Kisielnicy. W ubiegłym tygodniu GDDKiA ponowie jako najkorzystniejszą wybrała ofertę tego samego wykonawcy co za pierwszym razem, czyli włoskiej firmy Impresa Pizzarotti.

161121091207.gif

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0