niedziela, 18 marca 2018 napisz DONOS@

Będą kolejne badania mogił w Lesie Giełczyńskim

Planująca budowę obwodnicy Łomży Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad chce zlecić archeologiczne badania sondażowe w Lasie Giełczyńskim. Jego północny róg ma przeciąć zbudowany wraz z obwodnicą miasta tzw. łącznik drogi krajowej nr 63. Badania są konieczne, bo na tym obszarze mogą znajdować się zbiorowe mogił pomordowanych w masowych egzekucjach w okresie II wojny światowej. Giełczynie poniosło śmierć około 12 tysięcy ofiar – siedem tysięcy Żydów i pięć tysięcy Polaków.

Przejście łącznika dk 63 przez Las Giełczyński. Zaznaczony teren prowadzenia sondażowych badań archeologicznych.
Przejście łącznika dk 63 przez Las Giełczyński. Zaznaczony teren prowadzenia sondażowych badań archeologicznych.
Przejście łącznika dk 63 przez Las Giełczyński. Zaznaczone miejsce w którym prowadzono odwierty w ubiegłym roku. Próbki ziemi z głębokości 1 metra i 2 metrów zawierały znacznie większe niż normalnie stężenia  fosforu co może oznaczać, że mamy do czynienia z istnieniem grobów i mogił.
Przejście łącznika dk 63 przez Las Giełczyński. Zaznaczone miejsce w którym prowadzono odwierty w ubiegłym roku. Próbki ziemi z głębokości 1 metra i 2 metrów zawierały znacznie większe niż normalnie stężenia fosforu co może oznaczać, że mamy do czynienia z istnieniem grobów i mogił.

- Celem archeologicznych badań sondażowych jest potwierdzenie możliwości występowania pola mogił, grobów pojedynczych i zbiorowych, „pól popiołów” - podaje GDDKiA. Na istnienie tych ostatnich wskazują przeprowadzone tu w ubiegłym roku przez archeologów odwierty. Pobrane próbki ziemi z głębokości 1 metra i 2 metrów zawierały znacznie większe niż normalnie stężenia  fosforu – co, jak wskazywali badacze - może oznaczać, że mamy do czynienia z istnieniem nierównomiernie rozmieszczonych grobów i mogił. Mogą one zawierać kości pomordowanych i ich  prochy, bo Niemcy wycofując się zacierali ślady własnych zbrodni paląc ciała w mogiłach. 
Zlecane obecnie badania sondażowe prowadzone będą na powierzchni ok 50 arów - jedynie w miejscu, w którym planowany do budowy odcinek drogi krajowej nr 63 realizowany w ramach budowy obwodnicy Łomży. Wykopy badawcze mają zostać rozmieszczone równomiernie, ale ze szczególnym uwzględnieniem miejsc wskazanych przez archeologów którzy dokonywali odwiertów w ubiegłym roku i w pobranej z nich ziemi były największe stężenia fosforu.
- Eksploracja będzie prowadzona do chwili ewentualnego odkrycia szczątków ludzkich. Po dotarciu do stropu calca zaleca się przegłębienie wykopu w celu wykluczenia calca rzekomego – podaje GDDKiA, która wymaga też, aby teren badań został przeszukany przy użyciu detektora metali z rejestracją pozyskanych artefaktów w systemie GPS. - Ze względu na szczególny charakter miejsca prace prowadzone będą przy udziale przedstawiciela Komisji Rabinicznej do spraw Cmentarzy, której wytyczne zostaną uwzględnione podczas prowadzenia prac archeologicznych.
Opracowanie wyników badań ma być przedstawione GDDKiA przed końcem listopada. Ma ono zawierać informacje o ewentualnie odkrytych zabytkach jak też inne informacje niezbędne do zaplanowania kolejnych etapów badań w tym ekshumacji.

Rafał Malinowski z GDDKiA w Białymstoku podkreśla, że wyniki badań nie będą miały wpływu na ewentualne przesunięcie planowanej do budowy jezdni, ale będą pomocne przy opracowaniu dokumentacji projektowej i wyborze  sposobu budowania tego odcinka nowej drogi.

zobacz: Mogiły w Lesie Giełczyńskim na terenie pod obwodnicę Łomży

161121091207.gif

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0