czwartek, 26 kwietnia 2018 napisz DONOS@

Przedsiębiorcy zyskali możliwość zwolnień od podatku w Łomży

Zaczynają obowiązywać marcowe uchwały Rady Miejskiej Łomży w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, którzy wchodzą do miasta oraz tych, którzy inwestując tworzą nowe miejsca pracy. To pakiet z uchwalonego jeszcze jesienią ubiegłego roku program „Przedsiębiorcza Łomża – otwarta na biznes”. Wówczas podjęte uchwały o zwolnieniach zakwestionowała Regionalna Izba Obrachunkowa. Do tych podjętych ponownie 22. marca br. zastrzeżeń nie było. Dwa tygodnie temu zostały opublikowane w Denniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Urząd Miejski w Łomży
Urząd Miejski w Łomży

Zwolnienia w podatku od nieruchomości mają zachęcić przedsiębiorców do inwestowania w mieście. Pierwsza uchwała dotyczy zwolnień na 3 lata od podatku budynków oraz budowli lub ich części zajętych na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej na terenie miasta Łomża w ramach programu pomocy de minimis. Druga uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie miasta Łomża . 
Zwolnienie to dotyczy nieruchomości stanowiących inwestycję początkową, lub w związku z którymi utworzono nowe miejsca pracy. Na rok z podatku będą zwalniani mikroprzedsiębiorcy jeżeli wartość inwestycji wyniosła 300 tysięcy złotych lub utworzono co najmniej 1 nowe miejsce pracy związane z tą inwestycją. W przypadku małych przedsiębiorców zwolnienie na rok będzie przysługiwało jeżeli wartość inwestycji wyniosła 450 tysięcy złotych lub utworzono co najmniej 5 nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją, a w przypadku średnich przedsiębiorców 900 tysięcy złotych lub utworzono co najmniej 15 nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją.
Jeszcze więksi przedsiębiorcy takie zwolnienie otrzymają jeśli zainwestują 2,1 miliona złotych lub stworzą co najmniej 30 nowych miejsc pracy.
Uchwała przewiduje możliwość dłuższego zwolnienia z podatku – nawet do 6 lat, jeśli wartości inwestycji będą odpowiednio większe przy czym zwolnienie będzie udzielane pod warunkiem, że działalność gospodarcza na nieruchomości objętej zwolnieniem prowadzona będzie przez cały okres trwania zwolnienia.

Zwolnienie nie obejmują nieruchomości zajętych na prowadzenie stacji paliw, budynków i budowli związanych z działalnością handlową, a w przypadku drugiej uchwały także działalnością instytucji finansowych i w zakresie najmu lub dzierżawy nieruchomości.

180420110931.gif

 
180410021817.gif
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0