sobota, 25 listopada 2017 napisz DONOS@

Przetargi ogłoszone

GDDKiA w Białymstoku opublikowała w czwartek dwa przetargi dotyczące zaprojektowania i budowy Via Baltica na odcinki od Kisielnicy do Szczuczyna. Zamawiający wymaga, aby prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 37 miesięcy od daty zawarcia umowy, przy czym do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych tj. od 15 grudnia do 15 marca.

Publikacja ogłoszeń to realizacja poniedziałkowych zapowiedzi ze Stawisk, gdzie Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk podpisał i przekazał Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad Krzysztofowi Kondraciukowi  dokument o skierowaniu do przetargów dwóch odcinków drogi ekspresowej S61 od węzła Kolno do Stawisk i od Stawisk do Szczuczyna. Oba odcinki mają długość 34,4 km, a szacowana wartość zadania opiewa na 971 milionów złotych. 

Zgodnie z planami drogowców Via Blatica ma być dwujezdniową drogą ekspresową z nawierzchnią betonową. Każda z jezdni ma mieć dwa pasy ruchu po 3,5 metra szerokości, plus pasy awaryjne o szerokości 2,5 metra. Jezdnie będzie dzielił szeroki na 5 metrów pas zieleni. Jezdnia nowej drogi ma być dostosowana do poruszania się po niej najcięższych samochodów (dopuszczalne obciążenie 115 kN/oś). 

Zainteresowani zleceniem przedsiębiorczy mają czas na składnie ofert do 10 kwietnia w przypadku odcinka od węzła Stawiski do obwodnicy Szczuczyna, a do 12 kwietnia od węzła Kolno (wraz z tym węzłem) do węzła Stawiski. 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0