piątek, 15 grudnia 2017 napisz DONOS@

„Zmiany do przebiegu Via Baltica nie były dyskutowane”

„Zmiany do przebiegu Via Baltica nie były dyskutowane” - przekazuje Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w odpowiedzi na pytania o jakich korektach korytarzy transportowych rozmawiała wiceminister Justyny Skrzydło z Catherine Trautmann, koordynator korytarza sieci bazowej Morze Północne – Morze Bałtyckie, którego częścią jest wyznaczona przez Łomżę Via Baltica. Do spotkania doszło we wtorek, a po nim w komunikacie podano, że „omówiono m.in. plany rewizji sieci TEN-T, w tym możliwe niewielkie korekty przebiegu korytarzy”.

Polskie odcinki korytarza Morze Północne – Morze Bałtyckie
Polskie odcinki korytarza Morze Północne – Morze Bałtyckie
Korytarza sieci bazowej Morze Północne – Morze Bałtyckie
Korytarza sieci bazowej Morze Północne – Morze Bałtyckie

Catherine Trautmann jest oficjalnym, wyznaczonym przez Komisję Europejską, koordynatorem Korytarza Morze Północne – Bałtyk. To jeden z 9 korytarzy wyznaczonych w Unii Europejskiej. Prowadzi z Helsinek przez państwa nadbałtyckie: Estronię, Łotwę i Litwę do Polski i dalej od Warszawwy na zachód Europy. W związku z lakonicznym komunikatem opublikowanym na stronie ministerstwa poprosiliśmy o wyjaśnienie o jakich korektach przebiegu korytarza rozmawiano i czy plany te dotyczą wyznaczonego przebiegu Via Baltica (S61)? 
Oto odpowiedź jaka dotarła do redakcji z zespołu prasowego MIiB:
Temat zmian przebiegu korytarzy był sygnalizowany na spotkaniu podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Justyny Skrzydło z Koordynator Catherine Trautmann. 
Podjęcie tego tematu wynika z chęci części państw członkowskich, by zaproponować małe korekty przebiegu korytarzy po istniejącym przebiegu sieci bazowej. 
Zmiana przebiegu samej sieci bazowej nie jest obecnie brana pod uwagę. Zmiany do przebiegu Via Baltica nie były dyskutowane.

cz
pt, 21 października 2016 15:39
Data ostatniej edycji: pt, 21 października 2016 15:46:50

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0