sobota, 21 października 2017 napisz DONOS@

Duży bój o zlecenie na budowę Via Baltica

Po ponad 20 chętnych zgłosiło się do budowy każdego z trzech odcinków Via Baltica od Szczuczyna do Raczek. Postępowanie przetargowe w sprawie budowy tego 63-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej prowadzi olsztyński oddział GDDKiA.

Via Baltica - czyli droga ekspresowa S61 z zaznaczonym fragmentem, którego dotyczą przetargi ogłoszone przez olsztyński oddział GDDKiA
Via Baltica - czyli droga ekspresowa S61 z zaznaczonym fragmentem, którego dotyczą przetargi ogłoszone przez olsztyński oddział GDDKiA

Obecnie trwa pierwszy z dwóch etapów postępowania przetargowego. Złożone zostały już wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Teraz GDDKiA będzie weryfikowała wiedzę, doświadczenie, potencjał kadrowy oraz zdolność ekonomiczną i finansową wykonawców do realizacji tego przedsięwzięcia. Wybrani na tym etapie przedsiębiorcy będą proszeni o złożenie oferty z ceną za jaką będą gotowi zbudować drogę w terminie.
Via Baltica ma być budowana w systemie „projektuj i buduj”.  Ten odcinek drogi ma być gotowy w drugim półroczu 2020 roku. Na realizację drogi ekspresowej S61 od Szczuczyna do granicy z Litwą w Budzisku Polska uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach instrumentu Łącząc Europę (CEF). Całkowita wartość inwestycji szacowana jest na 3,43 mld zł, a wartość przyznanego  dofinansowania to 1,75 mld zł. Reszta Via Baltica - odcinek od Ostrowi Mazowieckiej przez obowdnicę Łomży po Szczuczyn także ma być realizowany w najbliższych latach z dofinansowaniem unijnym z śrdoków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0