środka, 13 grudnia 2017 napisz DONOS@

Podpisano umowę na dofinansowanie Via Baltica z CEF

Generalne Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała z Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowę o dofinansowanie dla projektu „Budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Budzisko (granica państwa)”. Wartość całkowita inwestycji to 3 miliardy 430 milionów złotych, a dofinansowanie unijne w ramach instrumentu Łącząc Europę (CEF) wynosi 1,75 mld zł. Jest to pierwsza umowa o dofinansowanie podpisana przez GDDKiA w ramach tego instrumentu.

Inwestycja, realizowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, jest częścią projektu globalnego S61 Ostrów Mazowiecka – Budzisko. W jej efekcie powstanie ponad 107 km drogi na odcinku Szczuczyn – do przejścia granicznego z Litwą. Droga ta stanowi fragment transeuropejskiej sieci transportowej łączącej Polskę z krajami bałtyckimi. Ze względu na swój charakter projekt zapewni istotną wartość dodaną nie tylko bezpośrednio dla obszaru, w którym jest realizowany, ale również dla wszystkich państw członkowskich położonych wzdłuż korytarza sieci bazowej Morze Północne – Morze Bałtyckie. Wraz z sąsiednią drogą A5 (E67) po litewskiej stronie S61 zapewni ciągłość tego korytarza pomiędzy dwoma najbliższymi węzłami miejskimi po obu stronach granicy.
Projekt obejmuje budowę czterech odcinków: obwodnica Szczuczyna – druga jezdnia, Szczuczyn – Raczki, obwodnica Suwałk, oraz Suwałki – Budzisko.
Na całej długości droga będzie mieć konstrukcję dwujezdniową, z dwoma pasami w każdym kierunku, rozdzieleniem oraz pasami awaryjnymi dostosowanymi do przewidywanego natężenia ruchu. Węzły zostaną zaprojektowane w sposób zapewniający bezpieczną komunikację oraz rozdzielenie ruchu na inne sieci drogowe, obsługujące przyległe tereny dzięki drogom dojazdowym.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0