poniedziałek, 18 grudnia 2017 napisz DONOS@

Nowa ekspresówka (Via Carpatia) przez Grajewo?

Rząd wytyczył nową drogę ekspresową od Ełku po Knyszyn pod Białymstokiem. Na mapie to linia prosta... przez Grajewo. Jak podano w komunikacie rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych zmieniono ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości trasy via Carpatia drogą o wysokich parametrach. Dzięki nowemu odcinkowi S16 powstanie połączenie międzynarodowych szlaków drogowych via Carpatia i via Baltica.

- Zmiana ta stanowi kontynuację działań podjętych przez resort infrastruktury i budownictwa, zmierzających do skoordynowania realizacji tego ważnego szlaku międzynarodowego – czytamy w komunikacie ministerstwa infrastruktury i budownictwa, które wnioskowało o zmianę. - W marcu 2016 r. w MIB odbyła się konferencja z udziałem ministrów ds. transportu krajów, przez które przebiega via Carpatia. Podczas spotkania podpisano deklarację o dalszej współpracy w rozwoju korytarza oraz aktualizacji jego przebiegu. Nowe połączenie północy z południem Europy, integrujące systemy transportowe Litwy, Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii i Grecji, utworzenie pewnego i bezpiecznego korytarza transportowego na wschodnich rubieżach Unii Europejskiej oraz rozwój wymiany gospodarczej między krajami Regionu Bałtyckiego i Regionu Karpackiego to główne cele międzynarodowego szlaku drogowego via Carpatia.

Rozporządzenie wejdzie w życie po 60 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0