środka, 22 listopada 2017 napisz DONOS@

Kolejne przetargi na północne odcinki Via Baltica... i plany obwodnicy Łomży

GDDKiA oddział w Białymstoku ogłosiła przetargi na budowę drugiej jezdni obwodnicy Szczuczyna (8km) oraz projekt i budowę drogi ekspresowej S61 na odcinku od obwodnicy Suwałk do Budziska (24,8 km). Oba zadania mają przewidziane dofinansowanie unijne w ramach CEF – projektu „Łącząc Europę” i mają być zrealizowane do końca 2020 r. Póki co nie wiadomo kiedy będą ogłaszane przetargi na łomżyńskie odcinki Via Baltica. GDDKiA opublikowała natomiast dokumentację z Koncepcją Programową części obwodnicy Łomży od węzła Łomża Zachód na skrzyżowaniu z drogą do Ostrołęki, przez węzeł Nowogród, nowy most na Narwi po węzeł Kolno w Kisielnicy.

Fragment zaprojektowanej obwodnicy Łomży
Fragment zaprojektowanej obwodnicy Łomży
Węzeł Nowogród w Kupiskach
Węzeł Nowogród w Kupiskach
Przebieg planowanych do budowy dróg ekspresowych w województwie podlaskim
Przebieg planowanych do budowy dróg ekspresowych w województwie podlaskim

Postępowanie przetargowe mające wyłonić wykonawców w systemie „Projektuj i Buduj” zostało ogłoszone w trybie przetargu ograniczonego, dwustopniowego. Oznacza to, że w pierwszym etapie wykonawcy będą składali wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Ci, których wiedza i doświadczenie, potencjał kadrowy oraz zdolność ekonomiczna i finansowa, będą spełniali warunki określone w treści ogłoszenia o zamówieniu, zostaną zakwalifikowani do drugiego etapu (maksymalnie 20 wykonawców). Otrzymają zaproszenie do złożenia oferty, gdzie kryterium oceny ofert będzie nie tylko cena, ale również termin realizacji oraz zabezpieczenie bezwarunkowego dotrzymania zadeklarowanego w ofercie terminu realizacji.
Zadaniem wyłonionego wykonawcy będzie wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz zamawiającego wszelkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń oraz decyzji niezbędnych do zrealizowania inwestycji.

W piątek GDDKiA oddział w Olsztynie ogłoisł przetargu na projekt i budowę 63 kilometrów drogi ekspresowej S61 od obwodnicy Szczuczyna do Raczek.

Dokumentacja Koncepcji Programowej na freagment obowdnicy Łomży dostępna jest tu. Posiedzenie ZOPI zaplanowano na 28 kwietnia.

 


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0