sobota, 18 listopada 2017 napisz DONOS@

Pierwsze koncepcje programowe Via Baltica do zatwierdzenia

Koncepcje Programowe dwóch odcinków S61 zostaną dziś przedstawione Zespołowi Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) w siedzibie białostockiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. To odcinki drogi prowadzące na północ od Łomży - od węzła Kolno – do obwodnicy Stawisk, i od obwodnicy Stawisk do obwodnicy Szczuczyna.

Planowany węzeł Kolno w ciągu drogi ekspresowej S61 (Kisielnica, okolice skrzyżowania dzisiejszych dróg krajowych nr 61 i 63)
Planowany węzeł Kolno w ciągu drogi ekspresowej S61 (Kisielnica, okolice skrzyżowania dzisiejszych dróg krajowych nr 61 i 63)
Planowane Miejsce Obsługi Podróżnych w okolicach Górek Sypniewo
Planowane Miejsce Obsługi Podróżnych w okolicach Górek Sypniewo

- Posiedzenia ZOPI rozpoczynają wewnętrzne procedury weryfikacyjne GDDKiA poszczególnych odcinków planowanej drogi ekspresowej S61 od obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej (S8) do obwodnicy Szczuczyna. Na spotkaniu firmy które przygotowały Koncepcje Programową zaprezentują zaprojektowane rozwiązania - przekazuje Rafał Malinowski, rzecznik białostockiego oddziału GDDKiA.

Koncepcja Programowa to opracowanie projektowe zawierające wszystkie założenia niezbędne do przygotowania projektu budowlanego. Zawiera m.in.: przebieg drogi, liczbę węzłów, konstrukcję obiektów drogowych i inżynierskich, rozwiązania dróg obsługujących tereny sąsiednie, odwodnienie oraz wszystkie założenia umożliwiające wykonanie kosztorysu robót. Przetarg na wyłonienie wykonawców tych dokumentacji GDDKiA ogłosiła jesienią 2014 roku, a wiosną 2015 roku podpisała umowy z wybranymi wykonawcami. Od Ostrowi Mazowieckiej po Szczuczyn S61 ma mieć ponad 86 km długości dlatego zadanie podzielono na 6 części. Dwie pierwsze skierowane formalnie na posiedzenie ZOPI dotycząc części 5 i 6 zadania. To faktycznie najłatwiejsze części planowanej Via Baltica. Drogowcy z Białegostoku planowali, że w odniesieniu do tych dwóch części nie będzie nawet potrzeby organizowania posiedzenia Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych w centrali GDDKiA w Warszawie. 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0